Het Boek

Psalmen 96:1-13

1Zing een nieuw lied voor de Here,

laat de hele aarde maar meezingen.

2Zing een loflied voor de Here

tot eer van zijn naam,

vertel ieder over zijn uitredding, dag in, dag uit.

3Vertel alle volken hoe groot Hij is

en welke machtige wonderen Hij doet.

4De Here is immers groot en machtig?

Hij is het waard van harte te worden geprezen,

roemrucht is zijn naam.

5De goden van alle andere volken zijn maar afgoden,

de Here heeft de hemel gemaakt.

6Zijn grootheid en macht gaan voor Hem uit

en zijn kracht en eer omringen Hem.

7Laten alle mensen, van elk volk en elke generatie,

de Here eer geven.

Laten zij allemaal zijn macht en kracht prijzen.

8Prijs de grootheid van de naam van de Here.

Kom naar zijn huis en breng Hem uw offers.

9Doe uw mooiste kleren aan en buig u voor de Here neer.

Laat de hele aarde beven als Hij komt.

10Zeg tegen de volken: ‘De Here is de grote Koning.

De wereld is stevig gefundeerd.

God zal een rechtvaardig oordeel over de volken uitspreken.’

11Er is blijdschap in de hemel en de aarde jubelt het uit.

De zee bruist van vreugde, samen met alles wat erin is.

12Ook de velden en alles wat daarop leeft, verheugen zich.

De bomen in de bossen jubelen.

13Dat is voor de Here, want Hij komt

om zijn oordeel over de aarde uit te spreken.

Hij zal in oprechtheid over de wereld rechtspreken

en zijn trouw aan alle volken bekendmaken.

Ang Pulong Sang Dios

Salmo 96:1-13

Salmo 96

Ang Dios ang Pinakagamhanan nga Hari

(1 Cro. 16:23-33)

1Kamo nga mga katawhan sa bug-os nga kalibutan,

magkanta kamo sang bag-o nga kanta sa Ginoo!

2Magkanta kamo sa Ginoo kag dayawa ninyo siya.

Isugid ninyo adlaw-adlaw ang parte sa pagluwas niya sa aton.

3Ibantala ninyo sa tanan nga katawhan sang mga nasyon ang iya pagkagamhanan kag ang iya makatilingala nga mga binuhatan.

4Kay gamhanan ang Ginoo, kag takos gid nga dayawon.

Dapat siya nga tahuron labaw sa tanan nga dios,

5kay ang tanan nga dios sang iban nga mga nasyon ginhimo man lang nila agod ila simbahon,

pero ang Ginoo amo ang naghimo sang kalangitan.

6Ara sa iya ang pagkagamhanan kag pagkahalangdon;

ang kusog kag katahom ara sa iya nga templo.

7Dayawa ninyo ang Ginoo, kamo nga mga katawhan sang mga nasyon.

Dayawa ninyo ang iya gahom kag kusog.

8Ihatag sa Ginoo ang pagpadungog nga nagakadapat sa iya,

kag magdala kamo sang halad sa inyo pagsulod sa iya templo.

9Simbaha ninyo siya sa iya balaan nga presensya.

Magtahod kamo sa iya presensya, kamo nga mga katawhan sa bug-os nga kalibutan.

10Sugiri ninyo ang mga nasyon nga, “Nagahari ang Ginoo.”

Ginpahamtang niya sing malig-on ang kalibutan kag indi ini mauyog.

Pagahukman niya ang mga tawo nga wala sing may pinilian.

11-12Magkalipay ang kalangitan kag ang kalibutan,

pati na ang kadagatan, mga latagon, kag ang tanan nga ara sa ila.

Ang tanan nga kahoy sa kagulangan magakanta sa kalipay

13sa presensya sang Ginoo.

Kay sigurado nga magaabot siya sa paghukom sa mga tawo sa kalibutan.

Pagahukman niya sila nga may pagkamatarong kag suno sa iya kamatuoran.