Het Boek

Psalmen 96

1Zing een nieuw lied voor de Here,
laat de hele aarde maar meezingen.
Zing een loflied voor de Here
tot eer van zijn naam,
vertel ieder over zijn uitredding, dag in, dag uit.
Vertel alle volken hoe groot Hij is
en welke machtige wonderen Hij doet.
De Here is immers groot en machtig?
Hij is het waard van harte te worden geprezen,
roemrucht is zijn naam.
De goden van alle andere volken zijn maar afgoden,
de Here heeft de hemel gemaakt.
Zijn grootheid en macht gaan voor Hem uit
en zijn kracht en eer omringen Hem.
Laten alle mensen, van elk volk en elke generatie,
de Here eer geven.
Laten zij allemaal zijn macht en kracht prijzen.
Prijs de grootheid van de naam van de Here.
Kom naar zijn huis en breng Hem uw offers.
Doe uw mooiste kleren aan en buig u voor de Here neer.
Laat de hele aarde beven als Hij komt.
10 Zeg tegen de volken: de Here is de grote Koning.
De wereld is stevig gefundeerd.
God zal een rechtvaardig oordeel over de volken uitspreken.
11 Er is blijdschap in de hemel en de aarde jubelt het uit.
De zee bruist van vreugde, samen met alles wat er in is.
12 Ook de velden en alles wat daarop leeft, verheugen zich.
De bomen in de bossen jubelen.
13 Dat is voor de Here, want Hij komt
om zijn oordeel over de aarde uit te spreken.
Hij zal in oprechtheid over de wereld rechtspreken
en zijn trouw aan alle volken bekendmaken.

Bibelen på hverdagsdansk

Salme 96

Herren er jordens konge og dommer

1Syng en ny sang for Herren,
    lad hele jorden synge med.
Syng Herrens pris og lov hans navn,
    fortæl om hans frelse hver eneste dag.
Lad alle folk høre om hans vældige undere,
    fortæl om de forunderlige ting, han har gjort.
For Herren er stor, og æren er hans,
    ingen andre guder er værd at tilbede.
Andre folks guder er falske guder,
    men Herren har skabt både himlen og jorden.
Han udstråler kongelig værdighed,
    styrke og skønhed kommer fra hans nærvær.

Pris Herren, alle verdens folk,
    forstå hans herlighed og magt.
Giv Herren den ære, der tilkommer ham,
    bring jeres gaver og tilbed i hans tempel.
Tilbed Herren i helligt skrud,
    bøj knæ for ham, alle jordens folk.
10 Fortæl folkeslagene, at Herren er konge,
    han skabte jorden på et sikkert fundament,
        og han vil dømme alle folkeslag retfærdigt.
11 Lad himlen glæde sig og jorden juble,
    lad havene bruse i lovprisning,
12 lad marken med sin afgrøde juble,
    lad lovsangen suse i skovens træer,
13 for Herren kommer,
    han er på vej for at dømme jorden.
Han dømmer verden med retfærdighed,
    alle jordens folk får en fair behandling.