Het Boek

Psalmen 95:1-11

1Kom, laten wij lofliederen zingen

tot eer van de Here,

laten wij Hem loven,

want Hij is de rots van ons heil.

2Laten wij met lofliederen naar Hem toegaan,

met snaarinstrumenten Hem prijzen.

3De Here is een machtige God,

de grote Koning.

Er is niemand zoals Hij.

4Hij beheerst de diepten van deze schepping

en reikt met zijn hand

tot aan de toppen van de bergen.

5De zee en het land zijn van Hem,

want Hij heeft beide gemaakt.

6Kom, laten wij ons buigen,

knielen en ons neerwerpen voor de Here,

die ons heeft gemaakt.

7Hij is onze God

en wij horen bij het volk dat Hij leidt.

Als schapen volgen wij Hem.

Luister toch elke dag naar wat Hij u zegt.

8‘Wees niet koppig,

zoals de mensen bij Massa en Meriba,

indertijd in de woestijn.

9Uw voorouders hebben Mij toen uitgedaagd.

Zij stelden Mij op de proef,

hoewel zij mijn macht hadden gezien in wat Ik deed.

10Veertig jaar lang heeft uw volk

Mij moeite gegeven.

Ik ergerde Mij aan hen.

Ten slotte zei Ik:

“Dit volk loopt voortdurend van Mij weg,

het wil Mij niet volgen.”

11Daarom heb Ik, toen Ik toornig was,

gezworen dat het geen rust bij Mij zou vinden.’

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 95:1-11

Psalmul 95

1Veniți să strigăm de bucurie către Domnul,

să strigăm către Stânca mântuirii noastre!

2Să ne înfățișăm înaintea Lui cu laude

și să strigăm către El prin cântări!

3Căci Domnul este un Dumnezeu mare,

este un împărat mare, mai presus de toți dumnezeii!

4El ține în mână adâncimile pământului,

iar înălțimile munților sunt ale Lui.

5A Lui este marea, – El a făcut‑o –,

iar uscatul, mâinile Lui l‑au întocmit.

6Veniți să ne închinăm și să ne plecăm,

să îngenunchem înaintea Domnului, Creatorul nostru!

7Căci El este Dumnezeul nostru,

iar noi suntem poporul pășunii Lui,

turma mâinii Sale!

Astăzi, dacă auziți glasul Lui,7 Sau: O, dacă ați asculta astăzi glasul Său!

8„nu vă împietriți inimile ca la Meriba8 Meriba înseamnă ceartă.,

ca în ziua de la Masa8 Masa înseamnă testare, încercare., în pustie,

9unde strămoșii voștri M‑au pus la încercare9 Același verb este folosit atât în cazul lui Dumnezeu, Care pune la încercare omul/poporul (Gen. 22:1; Ex. 15:25; 16:4), cât și în cazul omului/poporului, care Îl pune la încercare (Îl ispitește) pe Dumnezeu (Ex. 17:2, 7). Vezi și Mt. 4:1; Mc. 1:13 și Lc. 4:2, unde verbul în limba greacă este folosit și în cazul Satanei, care Îl ispitește pe Isus.,

M‑au ispitit, deși Îmi văzuseră lucrarea.

10Timp de patruzeci de ani am fost scârbit de acea generație

și am zis: «Ei sunt un popor care se rătăcește în inima lui.

N‑au cunoscut căile Mele.»

11Așa că am jurat în mânia Mea:

«Nu vor intra în odihna Mea!»“