Het Boek

Psalmen 95:1-11

1Kom, laten wij lofliederen zingen

tot eer van de Here,

laten wij Hem loven,

want Hij is de rots van ons heil.

2Laten wij met lofliederen naar Hem toegaan,

met snaarinstrumenten Hem prijzen.

3De Here is een machtige God,

de grote Koning.

Er is niemand zoals Hij.

4Hij beheerst de diepten van deze schepping

en reikt met zijn hand

tot aan de toppen van de bergen.

5De zee en het land zijn van Hem,

want Hij heeft beide gemaakt.

6Kom, laten wij ons buigen,

knielen en ons neerwerpen voor de Here,

die ons heeft gemaakt.

7Hij is onze God

en wij horen bij het volk dat Hij leidt.

Als schapen volgen wij Hem.

Luister toch elke dag naar wat Hij u zegt.

8‘Wees niet koppig,

zoals de mensen bij Massa en Meriba,

indertijd in de woestijn.

9Uw voorouders hebben Mij toen uitgedaagd.

Zij stelden Mij op de proef,

hoewel zij mijn macht hadden gezien in wat Ik deed.

10Veertig jaar lang heeft uw volk

Mij moeite gegeven.

Ik ergerde Mij aan hen.

Ten slotte zei Ik:

“Dit volk loopt voortdurend van Mij weg,

het wil Mij niet volgen.”

11Daarom heb Ik, toen Ik toornig was,

gezworen dat het geen rust bij Mij zou vinden.’

New Russian Translation

Псалтирь 95:1-13

Псалом 95

(1 Пар. 16:23-33)

1Воспойте Господу новую песню;

вся земля, воспой Господу.

2Воспойте Господу, благословляйте Его имя,

говорите о Его спасении каждый день.

3Возвещайте славу Его среди народов,

чудеса Его – среди всех людей,

4потому что велик Господь и достоин беспредельной хвалы;

Он внушает страх более всех богов.

5Все боги народов – идолы,

а Господь сотворил небеса.

6Слава и величие перед Ним,

сила и великолепие в Его святилище.

7Воздайте Господу, народы,

воздайте Ему славу и силу.

8Воздайте Господу славу, присущую Его имени.

Несите дар и идите во дворы Его.

9Прославьте Господа в великолепии Его святости95:9 Или: «в святом облачении прославьте Господа»; или: «прославьте Господа в Его великолепном святилище»..

Трепещи перед Ним, вся земля!

10Скажите среди народов: «Господь правит!»

Прочно мир утвержден и не поколеблется;

Господь будет судить народы справедливо.

11Да возвеселятся небеса и возликует земля;

да восшумит море и все, что в нем.

12Да возрадуется поле и все, что на нем,

и да возликуют все деревья лесные

13перед Господом, потому что идет,

идет Он судить землю.

Он будет судить вселенную справедливо

и народы – по Своей истине.