Het Boek

Psalmen 95

1Kom, laten wij lofliederen zingen
tot eer van de Here,
laten wij Hem loven,
want Hij is de rots van ons heil.
Laten wij met lofliederen naar Hem toegaan,
met snaarinstrumenten Hem prijzen.
De Here is een machtige God,
de grote Koning.
Er is niemand zoals Hij.
Hij beheerst de diepten van deze schepping
en reikt met zijn hand
tot aan de toppen van de bergen.
De zee en het land zijn van Hem,
want Hij heeft beide gemaakt.
Kom, laten wij ons buigen,
knielen en ons neerwerpen voor de Here,
die ons heeft gemaakt.
Hij is onze God
en wij horen bij het volk dat Hij leidt.
Als schapen volgen wij Hem.
Luister toch elke dag naar wat Hij u zegt.
‘Wees niet koppig,
zoals de mensen bij Massa en Meriba,
indertijd in de woestijn.
Uw voorouders hebben Mij toen uitgedaagd.
Zij stelden Mij op de proef,
hoewel zij mijn macht hadden gezien in wat Ik deed.
10 Veertig jaar lang heeft uw volk
Mij moeite gegeven.
Ik ergerde Mij aan hen.
Ten slotte zei Ik:
“Dit volk loopt voortdurend van Mij weg,
het wil Mij niet volgen.”
11 Daarom heb Ik, toen Ik toornig was,
gezworen dat het geen rust bij Mij zou vinden.’

Bibelen på hverdagsdansk

Salme 95

Tilbedelse og lydighed

1Kom, lad os lovprise Herren med sang,
    lad os råbe af fryd for vor Frelser.
Lad os komme til ham med tak,
    lad os spille og synge til hans ære.
For Herren er den almægtige Gud,
    Kongen over alle guder.
Han hersker over havenes dyb,
    de mægtige bjerge tilhører ham.
Han skabte både hav og land,
    derfor tilhører det hele ham.
Kom, lad os bøje os og tilbede vor Gud,
    lad os knæle for Herren, vor Skaber.
Han er vor Gud, og vi er hans folk,
    den hjord, han vogter og tager sig af.

Gid I ville lytte til, hvad han siger i dag:
Lad være med at lukke af for mit ord,
    som da jeres forfædre gjorde oprør ved Meriba[a]
        og satte sig op imod mig ved Massa i ørkenen.
De provokerede mig og satte mig på prøve,
    selv om de havde set mine undere i 40 år.
10 Jeg blev vred på dem og sagde:
„De går altid deres egne veje,
    i stedet for at følge mine.”
11 Så svor jeg i min vrede:
    „De skal ikke få lov at opleve min hvile.”

Notas al pie

  1. 95,8 Meriba betyder „strid, skænderi, oprør”, og Massa betyder „provokation”, jf. 2.Mos. 17,7.