Het Boek

Psalmen 94:1-23

1Here, U bent de enige

die het recht heeft wraak te nemen.

Kom met uw licht naar ons toe.

2U bent de grote rechter van deze aarde.

Sta op en spreek uw oordeel uit

over alle hoogmoedige mensen.

3Hoelang mogen de ongelovigen

nog blij zijn dat zij het wel alleen kunnen, Here?

4Zij spreken smalend en hooghartig,

al die zondaars denken

dat zij het hoogste woord kunnen voeren.

5Zij lopen uw volk onder de voet, Here.

Zij onderdrukken uw land.

6Zij plegen moord en doodslag

onder de vreemdelingen, de weduwen en wezen.

7Zij denken bij zichzelf:

‘De Here ziet het toch niet,

ach, Jakobs God heeft wel iets anders te doen.’

8Laten alle onverstandigen maar eens opletten.

Dwazen, ga uw hersens maar eens gebruiken!

9Denkt u nu echt dat God, die het oor maakte,

Zelf niet horen kan?

Of dat de Maker van het oog

Zelf niets ziet?

10Hij leert de volken hoe zij moeten leven,

daarom zal Hij hen ook straffen.

Hij geeft de mensen immers alles wat zij nodig hebben?

11De Here weet precies wat in de mensen omgaat:

het is allemaal nutteloos.

12Gelukkig is de man die door U wordt getuchtigd, Here.

Die van U onderricht krijgt in uw wetten.

13Hij zal rust ervaren in moeilijke tijden,

zelfs als zijn vijand een val voor hem opzet.

14De Here laat zijn volk niet in de steek,

Hij blijft naar hen omzien.

15Er zal weer eerlijk recht worden gesproken

en alle oprechte mensen zullen zich daarbij aansluiten.

16Wie verdedigt mij tegen deze slechte mensen?

Wie komt voor mij op tegen deze zondaars?

17Als de Here mij niet had geholpen,

had niemand meer iets van mij gehoord.

18Juist toen ik dacht dat ik het niet meer aankon,

ervoer ik de kracht van uw goedheid en liefde, Here.

19Terwijl allerlei gedachten in mij omgingen,

waren het juist uw troostwoorden die mij opbeurden.

20Zou U iets te maken hebben met de plaats waar de zonde zetelt?

Waar men zogenaamd uit eerlijkheid het grootste onheil aanricht?

21Dat soort mensen loert op het leven van de oprechte mensen,

zij veroordelen onschuldigen.

22Maar ik vond mijn toevlucht bij de Here,

Hij was mij tot een burcht.

Mijn God is mijn rots.

23Hij heeft hun het kwaad vergolden.

Hij vernietigde hen in hun zonde.

Hij is de Here, onze God.

New Russian Translation

Псалтирь 94:1-11

Псалом 94

1Придите, воспоем Господу,

вознесем хвалу скале нашего спасения.

2Придем пред лицо Его с благодарением,

с песнями будем Ему восклицать,

3потому что Господь – великий Бог

и великий Царь над всеми богами.

4В Его руке глубины земли,

и вершины гор принадлежат Ему;

5море – Его, Он сотворил его,

Его руки образовали сушу.

6Придите, поклонимся и падем перед Ним,

преклоним колена перед Господом, Создателем нашим.

7Он – наш Бог, а мы – Его народ, который Он пасет,

Его овцы, о которых Он заботится.

Сегодня, если услышите Его голос,

8то не ожесточайте ваших сердец, как в Мериве,

как это было в тот день в Массе в пустыне94:8 См. Исх. 17:1-7 и Чис. 20:1-13.,

9где испытывали и проверяли Меня ваши отцы,

хотя и видели Мое дело.

10Сорок лет Я гневался на это поколение

и сказал: «Сердца этого народа заблуждаются,

и они не знают Моих путей.

11Поэтому Я поклялся в гневе Моем:

они не войдут в Мой покой!»