Het Boek

Psalmen 94

1Here, U bent de enige
die het recht heeft wraak te nemen.
Kom met uw licht naar ons toe.
U bent de grote rechter van deze aarde.
Sta op en spreek uw oordeel uit
over alle hoogmoedige mensen.
Hoelang mogen de ongelovigen
nog blij zijn dat zij het wel alleen kunnen, Here?
Zij spreken smalend en hooghartig,
al die zondaars denken
dat zij het hoogste woord kunnen voeren.
Zij lopen uw volk onder de voet, Here.
Zij onderdrukken uw land.
Zij plegen moord en doodslag
onder de vreemdelingen, de weduwen en wezen.
Zij denken bij zichzelf:
‘De Here ziet het toch niet,
ach, Jakobs God heeft wel iets anders te doen.’
Laten alle onverstandigen maar eens opletten.
Dwazen, ga uw hersens maar eens gebruiken!
Denkt u nu echt dat God, die het oor maakte,
Zelf niet horen kan?
Of dat de Maker van het oog
Zelf niets ziet?
10 Hij leert de volken hoe zij moeten leven,
daarom zal Hij hen ook straffen.
Hij geeft de mensen immers alles wat zij nodig hebben?
11 De Here weet precies wat in de mensen omgaat:
het is allemaal nutteloos.
12 Gelukkig is de man die door U wordt getuchtigd, Here.
Die van U onderricht krijgt in uw wetten.
13 Hij zal rust ervaren in moeilijke tijden,
zelfs als zijn vijand een val voor hem opzet.
14 De Here laat zijn volk niet in de steek,
Hij blijft naar hen omzien.
15 Er zal weer eerlijk recht worden gesproken
en alle oprechte mensen zullen zich daarbij aansluiten.
16 Wie verdedigt mij tegen deze slechte mensen?
Wie komt voor mij op tegen deze zondaars?
17 Als de Here mij niet had geholpen,
had niemand meer iets van mij gehoord.
18 Juist toen ik dacht dat ik het niet meer aankon,
ervoer ik de kracht van uw goedheid en liefde, Here.
19 Terwijl allerlei gedachten in mij omgingen,
waren het juist uw troostwoorden die mij opbeurden.
20 Zou U iets te maken hebben met de plaats waar de zonde zetelt?
Waar men zogenaamd uit eerlijkheid het grootste onheil aanricht?
21 Dat soort mensen loert op het leven van de oprechte mensen,
zij veroordelen onschuldigen.
22 Maar ik vond mijn toevlucht bij de Here,
Hij was mij tot een burcht.
Mijn God is mijn rots.
23 Hij heeft hun het kwaad vergolden.
Hij vernietigde hen in hun zonde.
Hij is de Here, onze God.

New International Reader's Version

Psalm 94

Psalm 94

The Lord is a God who punishes.
    Since you are the one who punishes, come and show your anger.
Judge of the earth, rise up.
    Pay back proud people for what they have done.
Lord, how long will those who are evil be glad?
    How long will they be full of joy?

Proud words pour out of their mouths.
    All those who do evil are always bragging.
Lord, they crush your people.
    They treat badly those who belong to you.
They kill outsiders. They kill widows.
    They murder children whose fathers have died.
They say, “The Lord doesn’t see what’s happening.
    The God of Jacob doesn’t pay any attention to it.”

You who aren’t wise, pay attention.
    You foolish people, when will you become wise?
Does he who made the ear not hear?
    Does he who formed the eye not see?
10 Does he who corrects nations not punish?
    Does he who teaches human beings not know anything?
11 The Lord knows what people think.
    He knows that their thoughts don’t amount to anything.

12 Lord, blessed is the person you correct.
    Blessed is the person you teach from your law.
13 You give them rest from times of trouble,
    until a pit is dug to trap sinners.
14 The Lord won’t say no to his people.
    He will never desert those who belong to him.
15 He will again judge people in keeping with what is right.
    All those who have honest hearts will follow the right way.

16 Who will rise up for me against sinful people?
    Who will stand up for me against those who do evil?
17 Suppose the Lord had not helped me.
    Then I would soon have been lying quietly in the grave.
18 I said, “My foot is slipping.”
    But Lord, your faithful love kept me from falling.
19 I was very worried.
    But your comfort brought me joy.

20 Can you have anything to do with rulers who aren’t fair?
    Can those who make laws that cause suffering be friends of yours?
21 Evil people join together against those who do what is right.
    They sentence to death those who aren’t guilty of doing anything wrong.
22 But the Lord has become like a fort to me.
    My God is my rock. I go to him for safety.
23 He will pay them back for their sins.
    He will destroy them for their evil acts.
    The Lord our God will destroy them.