Het Boek

Psalmen 94

1Here, U bent de enige
die het recht heeft wraak te nemen.
Kom met uw licht naar ons toe.
U bent de grote rechter van deze aarde.
Sta op en spreek uw oordeel uit
over alle hoogmoedige mensen.
Hoelang mogen de ongelovigen
nog blij zijn dat zij het wel alleen kunnen, Here?
Zij spreken smalend en hooghartig,
al die zondaars denken
dat zij het hoogste woord kunnen voeren.
Zij lopen uw volk onder de voet, Here.
Zij onderdrukken uw land.
Zij plegen moord en doodslag
onder de vreemdelingen, de weduwen en wezen.
Zij denken bij zichzelf:
‘De Here ziet het toch niet,
ach, Jakobs God heeft wel iets anders te doen.’
Laten alle onverstandigen maar eens opletten.
Dwazen, ga uw hersens maar eens gebruiken!
Denkt u nu echt dat God, die het oor maakte,
Zelf niet horen kan?
Of dat de Maker van het oog
Zelf niets ziet?
10 Hij leert de volken hoe zij moeten leven,
daarom zal Hij hen ook straffen.
Hij geeft de mensen immers alles wat zij nodig hebben?
11 De Here weet precies wat in de mensen omgaat:
het is allemaal nutteloos.
12 Gelukkig is de man die door U wordt getuchtigd, Here.
Die van U onderricht krijgt in uw wetten.
13 Hij zal rust ervaren in moeilijke tijden,
zelfs als zijn vijand een val voor hem opzet.
14 De Here laat zijn volk niet in de steek,
Hij blijft naar hen omzien.
15 Er zal weer eerlijk recht worden gesproken
en alle oprechte mensen zullen zich daarbij aansluiten.
16 Wie verdedigt mij tegen deze slechte mensen?
Wie komt voor mij op tegen deze zondaars?
17 Als de Here mij niet had geholpen,
had niemand meer iets van mij gehoord.
18 Juist toen ik dacht dat ik het niet meer aankon,
ervoer ik de kracht van uw goedheid en liefde, Here.
19 Terwijl allerlei gedachten in mij omgingen,
waren het juist uw troostwoorden die mij opbeurden.
20 Zou U iets te maken hebben met de plaats waar de zonde zetelt?
Waar men zogenaamd uit eerlijkheid het grootste onheil aanricht?
21 Dat soort mensen loert op het leven van de oprechte mensen,
zij veroordelen onschuldigen.
22 Maar ik vond mijn toevlucht bij de Here,
Hij was mij tot een burcht.
Mijn God is mijn rots.
23 Hij heeft hun het kwaad vergolden.
Hij vernietigde hen in hun zonde.
Hij is de Here, onze God.

New American Standard Bible

Psalm 94

The Lord Implored to Avenge His People.

1O Lord, God of [a]vengeance,
God of [b]vengeance, [c]shine forth!
Rise up, O Judge of the earth,
Render recompense to the proud.
How long shall the wicked, O Lord,
How long shall the wicked exult?
They pour forth words, they speak arrogantly;
All who do wickedness vaunt themselves.
They crush Your people, O Lord,
And afflict Your heritage.
They slay the widow and the [d]stranger
And murder the orphans.
They have said, “[e]The Lord does not see,
Nor does the God of Jacob pay heed.”

Pay heed, you senseless among the people;
And when will you understand, stupid ones?
He who planted the ear, [f]does He not hear?
He who formed the eye, [g]does He not see?
10 He who [h]chastens the nations, will He not rebuke,
Even He who teaches man knowledge?
11 The Lord knows the thoughts of man,
[i]That they are a mere breath.

12 Blessed is the man whom You chasten, O [j]Lord,
And whom You teach out of Your law;
13 That You may grant him relief from the days of adversity,
Until a pit is dug for the wicked.
14 For the Lord will not abandon His people,
Nor will He forsake His inheritance.
15 For [k]judgment [l]will again be righteous,
And all the upright in heart [m]will follow it.
16 Who will stand up for me against evildoers?
Who will take his stand for me against those who do wickedness?

17 If the Lord had not been my help,
My soul would soon have dwelt in the abode of silence.
18 If I should say, “My foot has slipped,”
Your lovingkindness, O Lord, will hold me up.
19 When my anxious thoughts [n]multiply within me,
Your consolations delight my soul.
20 Can a [o]throne of destruction be allied with You,
One which devises [p]mischief by decree?
21 They band themselves together against the [q]life of the righteous
And condemn [r]the innocent to death.
22 But the Lord has been my stronghold,
And my God the rock of my refuge.
23 He has brought back their wickedness upon them
And will [s]destroy them in their evil;
The Lord our God will [t]destroy them.

Notas al pie

 1. Psalm 94:1 Or avenging acts
 2. Psalm 94:1 Or avenging acts
 3. Psalm 94:1 Or has shone forth
 4. Psalm 94:6 Or sojourner
 5. Psalm 94:7 Heb Yah
 6. Psalm 94:9 Or can
 7. Psalm 94:9 Or can
 8. Psalm 94:10 Or instructs
 9. Psalm 94:11 Or For
 10. Psalm 94:12 Heb Yah
 11. Psalm 94:15 I.e. administration of justice
 12. Psalm 94:15 Lit will return to righteousness
 13. Psalm 94:15 Lit will be after it
 14. Psalm 94:19 Or are many
 15. Psalm 94:20 Or tribunal
 16. Psalm 94:20 Or trouble, misfortune
 17. Psalm 94:21 Or soul
 18. Psalm 94:21 Lit innocent blood
 19. Psalm 94:23 Or silence
 20. Psalm 94:23 Or silence