Het Boek

Psalmen 94

1Here, U bent de enige
die het recht heeft wraak te nemen.
Kom met uw licht naar ons toe.
U bent de grote rechter van deze aarde.
Sta op en spreek uw oordeel uit
over alle hoogmoedige mensen.
Hoelang mogen de ongelovigen
nog blij zijn dat zij het wel alleen kunnen, Here?
Zij spreken smalend en hooghartig,
al die zondaars denken
dat zij het hoogste woord kunnen voeren.
Zij lopen uw volk onder de voet, Here.
Zij onderdrukken uw land.
Zij plegen moord en doodslag
onder de vreemdelingen, de weduwen en wezen.
Zij denken bij zichzelf:
‘De Here ziet het toch niet,
ach, Jakobs God heeft wel iets anders te doen.’
Laten alle onverstandigen maar eens opletten.
Dwazen, ga uw hersens maar eens gebruiken!
Denkt u nu echt dat God, die het oor maakte,
Zelf niet horen kan?
Of dat de Maker van het oog
Zelf niets ziet?
10 Hij leert de volken hoe zij moeten leven,
daarom zal Hij hen ook straffen.
Hij geeft de mensen immers alles wat zij nodig hebben?
11 De Here weet precies wat in de mensen omgaat:
het is allemaal nutteloos.
12 Gelukkig is de man die door U wordt getuchtigd, Here.
Die van U onderricht krijgt in uw wetten.
13 Hij zal rust ervaren in moeilijke tijden,
zelfs als zijn vijand een val voor hem opzet.
14 De Here laat zijn volk niet in de steek,
Hij blijft naar hen omzien.
15 Er zal weer eerlijk recht worden gesproken
en alle oprechte mensen zullen zich daarbij aansluiten.
16 Wie verdedigt mij tegen deze slechte mensen?
Wie komt voor mij op tegen deze zondaars?
17 Als de Here mij niet had geholpen,
had niemand meer iets van mij gehoord.
18 Juist toen ik dacht dat ik het niet meer aankon,
ervoer ik de kracht van uw goedheid en liefde, Here.
19 Terwijl allerlei gedachten in mij omgingen,
waren het juist uw troostwoorden die mij opbeurden.
20 Zou U iets te maken hebben met de plaats waar de zonde zetelt?
Waar men zogenaamd uit eerlijkheid het grootste onheil aanricht?
21 Dat soort mensen loert op het leven van de oprechte mensen,
zij veroordelen onschuldigen.
22 Maar ik vond mijn toevlucht bij de Here,
Hij was mij tot een burcht.
Mijn God is mijn rots.
23 Hij heeft hun het kwaad vergolden.
Hij vernietigde hen in hun zonde.
Hij is de Here, onze God.

Bibelen på hverdagsdansk

Salme 94

Herren er dommer

1Herre, du er en retfærdig dommer.
    Vis din herlighed ved at dømme de skyldige.
Afsig din dom over menneskene,
    lad de stolte få den straf, de fortjener.
Åh, Herre, hvor længe skal de onde hovere,
    hvor længe får de lov til at gå fri?
De udspyr trusler til alle sider,
    de bryster sig af deres evindelige ondskab.
Herre, de undertrykker dit udvalgte folk,
    de plager dem, der tilhører dig.
De myrder både enker og de fremmede i landet,
    de dræber de forældreløse børn.
De siger, at du slet ikke ser det,
    at Israels Gud ikke opdager, hvad de gør.

Tænk jer dog om, I tåber!
    Fatter I da slet ingenting?
Er han, som skabte øjet, ikke i stand til at se?
    Er han, som skabte øret, ikke i stand til at høre?
10 Er han, som styrer verden, ikke i stand til at straffe?

Han, som giver mennesker kundskab,
    har kendskab til alt.
11 Han kender menneskenes tanker,
    han ved, at de er uden værdi.

12 Det er en velsignelse at blive irettesat af Herren,
    for man lærer at adlyde hans lov.
13 Man slipper for en masse problemer,
    og han overvinder alle ens fjender.
14 Herren vil ikke forkaste sit folk,
    han lader ikke sine egne i stikken.
15 Retfærdigheden skal sejre til sidst,
    de retskafne længes efter at se det ske.
16 Hvem beskyttede mig mod de onde?
    Hvem skærmede mig mod forbryderne?
17 Havde Herren ikke hjulpet mig,
    havde det været ude med mig.

18 Da jeg råbte til dig i min nød,
    hjalp du mig, Herre, for du er trofast.
19 Når bekymringerne vælter ind over mig,
    så styrker du mig og giver mig nyt mod.
20 De onde regenter gør oprør imod dig,
    når de vedtager uretfærdige love.
21 De anklager retskafne mennesker
    og dømmer uskyldige til døden.
22 Men Herren er min tilflugt,
    min Gud vil beskytte mig.
23 Han straffer de onde på grund af deres synd,
    han udrydder dem på grund af deres ondskab.
    Herren, vor Gud, vil gøre det af med dem.