Het Boek

Psalmen 93:1-5

1De Here is de grote Koning,

Hij is bekleed met koninklijke waardigheid.

Zijn gordel is kracht.

De wereld kan niet wankelen

als God haar beschermt.

2Al van eeuwigheid af regeert U op uw troon,

deze staat vast gefundeerd.

3Here, het water bruist,

het laat zijn stem horen

en zingt bruisend tot uw eer.

4En boven het daverende geluid

van al dat water, van al die zeeën,

is de grootheid van de Here zichtbaar.

5Alles wat U zegt, is waar.

Wij kunnen U vertrouwen.

Alles aan U is heilig als een waardevol sieraad.

Dat blijft zo tot in eeuwigheid, Here.

Swedish Contemporary Bible

Psaltaren 93:1-5

Psalm 93

Guds oföränderlighet och allmakt

1Herren är kung.

Han är klädd i majestät.

Herren har klätt sig och utrustat sig med styrka.

Därför står jorden fast

och kan inte rubbas.

2Din tron är fast grundad från urminnes tid,

du är till från evighet.

3Floderna höjde sig, Herre,

floderna höjde sin röst,

floderna höjde sina dånande vågor.

4Väldigare än bruset av stora vatten,

väldigare än havets mäktiga vågor

är Herren i höjden.

5Dina befallningar står fasta,

och helighet omger ditt hus, Herre, för alltid.