Het Boek

Psalmen 93:1-5

1De Here is de grote Koning,

Hij is bekleed met koninklijke waardigheid.

Zijn gordel is kracht.

De wereld kan niet wankelen

als God haar beschermt.

2Al van eeuwigheid af regeert U op uw troon,

deze staat vast gefundeerd.

3Here, het water bruist,

het laat zijn stem horen

en zingt bruisend tot uw eer.

4En boven het daverende geluid

van al dat water, van al die zeeën,

is de grootheid van de Here zichtbaar.

5Alles wat U zegt, is waar.

Wij kunnen U vertrouwen.

Alles aan U is heilig als een waardevol sieraad.

Dat blijft zo tot in eeuwigheid, Here.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 93:1-5

Psalmul 93

1Domnul împărățește îmbrăcat cu măreție,

Domnul este îmbrăcat și încins cu putere.

De aceea lumea este trainică și nu se clatină.

2Tronul Tău este așezat demult;

Tu ești din veșnicie.

3Râurile s‑au ridicat, Doamne,

râurile și‑au ridicat glasul,

râurile și‑au ridicat vuietul.

4Mai măreț decât glasul apelor mari,

decât talazurile mărețe ale mării,

este Domnul în înălțime.

5Mărturiile Tale sunt întru totul demne de încredere,

iar sfințenia Îți împodobește Casa

cât vor dăinui zilele, Doamne.