Het Boek

Psalmen 93

1De Here is de grote Koning,
Hij is bekleed met koninklijke waardigheid.
Zijn gordel is kracht.
De wereld kan niet wankelen
als God haar beschermt.
Al van eeuwigheid af regeert U op uw troon,
deze staat vast gefundeerd.
Here, het water bruist,
het laat zijn stem horen
en zingt bruisend tot uw eer.
En boven het daverende geluid
van al dat water, van al die zeeën,
is de grootheid van de Here zichtbaar.
Alles wat U zegt, is waar.
Wij kunnen U vertrouwen.
Alles aan U is heilig als een waardevol sieraad.
Dat blijft zo tot in eeuwigheid, Here.

New International Version

Psalm 93

Psalm 93

The Lord reigns, he is robed in majesty;
    the Lord is robed in majesty and armed with strength;
    indeed, the world is established, firm and secure.
Your throne was established long ago;
    you are from all eternity.

The seas have lifted up, Lord,
    the seas have lifted up their voice;
    the seas have lifted up their pounding waves.
Mightier than the thunder of the great waters,
    mightier than the breakers of the sea—
    the Lord on high is mighty.

Your statutes, Lord, stand firm;
    holiness adorns your house
    for endless days.