Het Boek

Psalmen 93

1De Here is de grote Koning,
Hij is bekleed met koninklijke waardigheid.
Zijn gordel is kracht.
De wereld kan niet wankelen
als God haar beschermt.
Al van eeuwigheid af regeert U op uw troon,
deze staat vast gefundeerd.
Here, het water bruist,
het laat zijn stem horen
en zingt bruisend tot uw eer.
En boven het daverende geluid
van al dat water, van al die zeeën,
is de grootheid van de Here zichtbaar.
Alles wat U zegt, is waar.
Wij kunnen U vertrouwen.
Alles aan U is heilig als een waardevol sieraad.
Dat blijft zo tot in eeuwigheid, Here.

Nkwa Asem

Nnwom 93

Ɔhene Nyankopɔn

1Awurade yɛ ɔhene. Ɔwɔ tumi ne ahoɔden. Wabɔ asase ma atim dennen na wɔrentumi ntu. O Awurade, w’ahengua ase atim fi mfitiase na wowɔ hɔ ansa na wɔrehyɛ bere ase. Ɛpo ase pɛɛ ma ne nne so, O Awurade; wɔma wɔn nne so woro so. Awurade yɛ Otumfoɔ wɔ soro sen ɛpo nworoso ne n’asorɔkye a ano yɛ den. Wo mmara tim hɔ daa, Awurade, na wo fi yɛ kronkron daa nyinaa.