Het Boek

Psalmen 93

1De Here is de grote Koning,
Hij is bekleed met koninklijke waardigheid.
Zijn gordel is kracht.
De wereld kan niet wankelen
als God haar beschermt.
Al van eeuwigheid af regeert U op uw troon,
deze staat vast gefundeerd.
Here, het water bruist,
het laat zijn stem horen
en zingt bruisend tot uw eer.
En boven het daverende geluid
van al dat water, van al die zeeën,
is de grootheid van de Here zichtbaar.
Alles wat U zegt, is waar.
Wij kunnen U vertrouwen.
Alles aan U is heilig als een waardevol sieraad.
Dat blijft zo tot in eeuwigheid, Here.

The Message

Psalm 93

11-2 God is King, robed and ruling,
God is robed and surging with strength.

And yes, the world is firm, immovable,
Your throne ever firm—you’re Eternal!

3-4 Sea storms are up, God,
Sea storms wild and roaring,
Sea storms with thunderous breakers.

Stronger than wild sea storms,
Mightier than sea-storm breakers,
Mighty God rules from High Heaven.

What you say goes—it always has.
“Beauty” and “Holy” mark your palace rule,
God, to the very end of time.