Het Boek

Psalmen 93

1De Here is de grote Koning,
Hij is bekleed met koninklijke waardigheid.
Zijn gordel is kracht.
De wereld kan niet wankelen
als God haar beschermt.
Al van eeuwigheid af regeert U op uw troon,
deze staat vast gefundeerd.
Here, het water bruist,
het laat zijn stem horen
en zingt bruisend tot uw eer.
En boven het daverende geluid
van al dat water, van al die zeeën,
is de grootheid van de Here zichtbaar.
Alles wat U zegt, is waar.
Wij kunnen U vertrouwen.
Alles aan U is heilig als een waardevol sieraad.
Dat blijft zo tot in eeuwigheid, Here.

Amplified Bible

Psalm 93

The Majesty of the Lord.

1The Lord reigns, He is clothed with majesty and splendor;
The Lord has clothed and encircled Himself with strength;
the world is firmly established, it cannot be moved.

Your throne is established from of old;
You are from everlasting.


The floods have lifted up, O Lord,
The floods have lifted up their voice;
The floods lift up their pounding waves.

More than the sounds of many waters,
More than the mighty breakers of the sea,
The Lord on high is mighty.

Your precepts are fully confirmed and completely reliable;
Holiness adorns Your house,
O Lord, forever.