Het Boek

Psalmen 92

1Een psalm voor de sabbat.

Het is goed de Here te prijzen.
God, Allerhoogste,
het is goed lofliederen te zingen
tot eer van uw naam.
Het is goed ʼs morgens vroeg al te spreken
over uw goedheid en liefde
en ʼs nachts over uw trouw.
Het is goed om U te loven
met de snaarinstrumenten:
de harp en de citer
of het tiensnarige instrument.
Er is grote blijdschap in mijn hart, Here,
als ik denk aan alles wat U doet.
Ik juich over alles wat U hebt gemaakt.
Here, alles wat U doet is ontzagwekkend,
uw gedachten zijn heel diep en wijs.
Een mens zonder verstand begrijpt het niet
en ook dwazen kunnen er niet bij.
Het lijkt wel
of bij de ongelovigen alles voor de wind gaat,
of zondaars alleen maar gezondheid en voorspoed kennen.
Maar toch zult U ze vernietigen.
Alleen U, Here, neemt de hoogste positie in.
Voor eeuwig.
10 Kijk, Here, uw vijanden
zullen vernietigd worden.
Alle zondaars
zullen worden verspreid over de aarde.
11 U hebt mij sterk gemaakt
en mij U toegeëigend.
12 Als mensen het op mij voorzien hebben,
ken ik geen angst.
Inderdaad hoor ik verhalen over zondaars
die uit zijn op mijn ondergang.
13 Gods volgelingen
zullen groeien en bloeien als palmbomen,
hoog opgroeien als de cipressen
in de bossen van de Libanon.
14 Als zij eenmaal zijn geplant in het huis van de Here,
groeien zij dichtbij Hem op.
15 Ook als zij al heel oud zijn,
zal hun leven nog vruchtbaar zijn,
zij lijken op gezonde, jonge mensen.
16 Zij vertellen over de Here,
hoe rechtvaardig en oprecht Hij is.
Hij is de rots waarop ik leun.
Hij kent geen onrecht.

New Living Translation

Psalm 92

Psalm 92

A psalm. A song to be sung on the Sabbath Day.

It is good to give thanks to the Lord,
    to sing praises to the Most High.
It is good to proclaim your unfailing love in the morning,
    your faithfulness in the evening,
accompanied by a ten-stringed instrument, a harp,
    and the melody of a lyre.

You thrill me, Lord, with all you have done for me!
    I sing for joy because of what you have done.
O Lord, what great works you do!
    And how deep are your thoughts.
Only a simpleton would not know,
    and only a fool would not understand this:
Though the wicked sprout like weeds
    and evildoers flourish,
    they will be destroyed forever.

But you, O Lord, will be exalted forever.
Your enemies, Lord, will surely perish;
    all evildoers will be scattered.
10 But you have made me as strong as a wild ox.
    You have anointed me with the finest oil.
11 My eyes have seen the downfall of my enemies;
    my ears have heard the defeat of my wicked opponents.
12 But the godly will flourish like palm trees
    and grow strong like the cedars of Lebanon.
13 For they are transplanted to the Lord’s own house.
    They flourish in the courts of our God.
14 Even in old age they will still produce fruit;
    they will remain vital and green.
15 They will declare, “The Lord is just!
    He is my rock!
    There is no evil in him!”