Het Boek

Psalmen 92:1-16

1Een psalm voor de sabbat.

2Het is goed de Here te prijzen.

God, Allerhoogste,

het is goed lofliederen te zingen

tot eer van uw naam.

3Het is goed ʼs morgens vroeg al te spreken

over uw goedheid en liefde

en ʼs nachts over uw trouw.

4Het is goed om U te loven

met de snaarinstrumenten:

de harp en de citer

of het tiensnarige instrument.

5Er is grote blijdschap in mijn hart, Here,

als ik denk aan alles wat U doet.

Ik juich over alles wat U hebt gemaakt.

6Here, alles wat U doet is ontzagwekkend,

uw gedachten zijn heel diep en wijs.

7Een mens zonder verstand begrijpt het niet

en ook dwazen kunnen er niet bij.

8Het lijkt wel

of bij de ongelovigen alles voor de wind gaat,

of zondaars alleen maar gezondheid en voorspoed kennen.

Maar toch zult U ze vernietigen.

9Alleen U, Here, neemt de hoogste positie in,

Voor eeuwig.

10Kijk, Here, uw vijanden

zullen vernietigd worden.

Alle zondaars

zullen worden verspreid over de aarde.

11U hebt mij sterk gemaakt

en mij U toegeëigend.

12Als mensen het op mij voorzien hebben,

ken ik geen angst.

Inderdaad hoor ik verhalen over zondaars

die uit zijn op mijn ondergang.

13Gods volgelingen

zullen groeien en bloeien als palmbomen,

hoog opgroeien als de cipressen

in de bossen van de Libanon.

14Als zij eenmaal zijn geplant in het huis van de Here,

groeien zij dicht bij Hem op.

15Ook als zij al heel oud zijn,

zal hun leven nog vruchtbaar zijn,

zij lijken op gezonde, jonge mensen.

16Zij vertellen over de Here,

hoe rechtvaardig en oprecht Hij is.

Hij is de rots waarop ik leun.

Hij kent geen onrecht.

New International Version

Psalms 92:1-15

Psalm 92In Hebrew texts 92:1-15 is numbered 92:2-16.

A psalm. A song. For the Sabbath day.

1It is good to praise the Lord

and make music to your name, O Most High,

2proclaiming your love in the morning

and your faithfulness at night,

3to the music of the ten-stringed lyre

and the melody of the harp.

4For you make me glad by your deeds, Lord;

I sing for joy at what your hands have done.

5How great are your works, Lord,

how profound your thoughts!

6Senseless people do not know,

fools do not understand,

7that though the wicked spring up like grass

and all evildoers flourish,

they will be destroyed forever.

8But you, Lord, are forever exalted.

9For surely your enemies, Lord,

surely your enemies will perish;

all evildoers will be scattered.

10You have exalted my horn92:10 Horn here symbolizes strength. like that of a wild ox;

fine oils have been poured on me.

11My eyes have seen the defeat of my adversaries;

my ears have heard the rout of my wicked foes.

12The righteous will flourish like a palm tree,

they will grow like a cedar of Lebanon;

13planted in the house of the Lord,

they will flourish in the courts of our God.

14They will still bear fruit in old age,

they will stay fresh and green,

15proclaiming, “The Lord is upright;

he is my Rock, and there is no wickedness in him.”