Het Boek

Psalmen 92:1-16

1Een psalm voor de sabbat.

2Het is goed de Here te prijzen.

God, Allerhoogste,

het is goed lofliederen te zingen

tot eer van uw naam.

3Het is goed ʼs morgens vroeg al te spreken

over uw goedheid en liefde

en ʼs nachts over uw trouw.

4Het is goed om U te loven

met de snaarinstrumenten:

de harp en de citer

of het tiensnarige instrument.

5Er is grote blijdschap in mijn hart, Here,

als ik denk aan alles wat U doet.

Ik juich over alles wat U hebt gemaakt.

6Here, alles wat U doet is ontzagwekkend,

uw gedachten zijn heel diep en wijs.

7Een mens zonder verstand begrijpt het niet

en ook dwazen kunnen er niet bij.

8Het lijkt wel

of bij de ongelovigen alles voor de wind gaat,

of zondaars alleen maar gezondheid en voorspoed kennen.

Maar toch zult U ze vernietigen.

9Alleen U, Here, neemt de hoogste positie in,

Voor eeuwig.

10Kijk, Here, uw vijanden

zullen vernietigd worden.

Alle zondaars

zullen worden verspreid over de aarde.

11U hebt mij sterk gemaakt

en mij U toegeëigend.

12Als mensen het op mij voorzien hebben,

ken ik geen angst.

Inderdaad hoor ik verhalen over zondaars

die uit zijn op mijn ondergang.

13Gods volgelingen

zullen groeien en bloeien als palmbomen,

hoog opgroeien als de cipressen

in de bossen van de Libanon.

14Als zij eenmaal zijn geplant in het huis van de Here,

groeien zij dicht bij Hem op.

15Ook als zij al heel oud zijn,

zal hun leven nog vruchtbaar zijn,

zij lijken op gezonde, jonge mensen.

16Zij vertellen over de Here,

hoe rechtvaardig en oprecht Hij is.

Hij is de rots waarop ik leun.

Hij kent geen onrecht.

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Забур 92:1-5

Песнь 92

1Вечный царствует.

Он облачён величием,

облачён Вечный и силою препоясан.

Мир стоит твёрдо

и не поколеблется.

2Престол Твой утверждён издревле;

Ты – испокон веков.

3Возвышают потоки, Вечный,

возвышают потоки голос свой,

возвышают потоки волны свои.

4Но сильнее шума всех вод,

сильнее могучих волн морских –

Вечный, Который живёт в вышине небес.

5Заповеди Твои надёжны.

Дому Твоему, Вечный,

принадлежит святость навек.