Het Boek

Psalmen 92

1Een psalm voor de sabbat.

Het is goed de Here te prijzen.
God, Allerhoogste,
het is goed lofliederen te zingen
tot eer van uw naam.
Het is goed ʼs morgens vroeg al te spreken
over uw goedheid en liefde
en ʼs nachts over uw trouw.
Het is goed om U te loven
met de snaarinstrumenten:
de harp en de citer
of het tiensnarige instrument.
Er is grote blijdschap in mijn hart, Here,
als ik denk aan alles wat U doet.
Ik juich over alles wat U hebt gemaakt.
Here, alles wat U doet is ontzagwekkend,
uw gedachten zijn heel diep en wijs.
Een mens zonder verstand begrijpt het niet
en ook dwazen kunnen er niet bij.
Het lijkt wel
of bij de ongelovigen alles voor de wind gaat,
of zondaars alleen maar gezondheid en voorspoed kennen.
Maar toch zult U ze vernietigen.
Alleen U, Here, neemt de hoogste positie in.
Voor eeuwig.
10 Kijk, Here, uw vijanden
zullen vernietigd worden.
Alle zondaars
zullen worden verspreid over de aarde.
11 U hebt mij sterk gemaakt
en mij U toegeëigend.
12 Als mensen het op mij voorzien hebben,
ken ik geen angst.
Inderdaad hoor ik verhalen over zondaars
die uit zijn op mijn ondergang.
13 Gods volgelingen
zullen groeien en bloeien als palmbomen,
hoog opgroeien als de cipressen
in de bossen van de Libanon.
14 Als zij eenmaal zijn geplant in het huis van de Here,
groeien zij dichtbij Hem op.
15 Ook als zij al heel oud zijn,
zal hun leven nog vruchtbaar zijn,
zij lijken op gezonde, jonge mensen.
16 Zij vertellen over de Here,
hoe rechtvaardig en oprecht Hij is.
Hij is de rots waarop ik leun.
Hij kent geen onrecht.

Amplified Bible

Psalm 92

Praise for the Lord’s Goodness.

A Psalm. A Song for the Sabbath day.

1It is a good and delightful thing to give thanks to the Lord,
To sing praises to Your name, O Most High,

To declare Your lovingkindness in the morning
And Your faithfulness by night,

With an instrument of ten strings and with the harp,
With a solemn sound on the lyre.

For You, O Lord, have made me glad by Your works;
At the works of Your hands I joyfully sing.


How great are Your works, O Lord!
Your thoughts are very deep [beyond man’s understanding].

A senseless man [in his crude and uncultivated state] knows nothing,
Nor does a [self-righteous] fool understand this:

That though the wicked sprout up like grass
And all evildoers flourish,
They will be destroyed forever.

But You, Lord, are on high forever.

For behold, Your enemies, O Lord,
For behold, Your enemies will perish;
All who do evil will be scattered.

10 
But my horn [my emblem of strength and power] You have exalted like that of a wild ox;
I am anointed with fresh oil [for Your service].
11 
My eye has looked on my foes;
My ears hear of the evildoers who rise up against me.
12 
The righteous will flourish like the date palm [long-lived, upright and useful];
They will grow like a cedar in Lebanon [majestic and stable].
13 
Planted in the house of the Lord,
They will flourish in the courts of our God.
14 
[Growing in grace] they will still thrive and bear fruit and prosper in old age;
They will flourish and be [a]vital and fresh [rich in trust and love and contentment];
15 
[They are living memorials] to declare that the Lord is upright and faithful [to His promises];
He is my rock, and there is no unrighteousness in Him.

Notas al pie

  1. Psalm 92:14 Lit fat and very green.