Het Boek

Psalmen 91:1-16

1Wie schuilt bij God, de Allerhoogste,

kan rustig slapen,

want de Almachtige beschermt hem.

2Ik getuig daarvan en zeg tegen de Here:

‘U bent mijn toevlucht,

bij U ben ik veilig en geborgen.

U bent mijn God

en ik vertrouw alleen op U.’

3Hij beschermt u tegen verraderlijke vallen

en houdt vreselijke ziekten ver van u.

4Onder zijn vleugels vindt u

bescherming en een toevluchtsoord.

Zijn trouw is uw schild

en weert de aanvallen van de tegenstander.

5U hoeft niet te vrezen

voor de angsten van de nacht,

noch voor de scherpe aanvallen overdag.

6En ook niet voor de pest,

die zich in de duisternis verspreidt

of voor de vernietiging

die in de middag toeslaat.

7Al sneuvelen duizend mensen aan uw linkerkant

of tienduizend rechts van u,

u wordt gered.

8U zult het zelf zien,

de straf treft alleen de ongelovigen.

9U, Here, bent mijn toevluchtsoord.

U hebt God, de Allerhoogste,

als beschermer gekozen.

10Tegenslag zal u niet treffen

en ziekten zullen ver van u blijven.

11Hij zal zijn engelen bevelen

voor u te zorgen en u te beschermen,

waar u ook gaat.

12Zij zullen u op handen dragen

en u zult niet struikelen.

13Zelfs als u een leeuw tegenkomt

of op een adder trapt,

gebeurt er niets.

14De Here zegt:

‘Ik zal hem verlossen,

omdat hij zoveel van Mij houdt.

Ik zal hem beschermen,

omdat hij Mij kent en mijn naam eert.

15Als hij Mij roept,

zal Ik hem antwoord geven.

Als hij het moeilijk heeft,

zal Ik bij hem zijn.

Ik zal hem bevrijden

en in ere herstellen.

16Ik zal hem een lang leven geven

en hem mijn grootheid tonen.’

Swedish Contemporary Bible

Psaltaren 91:1-16

Psalm 91

Guds beskydd i farans stund

1Den som bor i den Högstes skydd

och vilar i den Väldiges skugga,

2han91:2 Egentligen jag; här följer översättningen Septuaginta m.fl. säger: ”Herren är min tillflykt och min borg,

min Gud, som jag förtröstar på.”

3Han räddar dig från jägarens snara

och från dödlig pest.

4Med sina vingar täcker han dig,

under dem finner du tillflykt.

Hans trofasthet är en sköld och en skyddsmur.

5Du behöver inte vara rädd för nattens fasor

eller för pilen som flyger på dagen,

6inte pesten som går fram i mörkret

eller plågan som härjar mitt på dagen.

7Även om tusen faller vid din sida,

tiotusen till höger om dig,

drabbas inte du.

8Med egna ögon ska du få se på

hur de gudlösa straffas.

9För du har gjort Herren till din tillflykt,

den Högste till ditt beskydd.

10Inget ont ska hända dig

och ingen olycka komma nära ditt tält.

11Han ger sina änglar befallning

om att skydda dig var du än går.

12Med sina händer ska de bära dig,

så att du inte stöter din fot mot någon sten.

13Över unga lejon och kobror går du fram,

du trampar på vilddjur och ormar.

14”Eftersom han älskar mig,

ska jag rädda honom.

Jag ska skydda honom,

eftersom han känner mitt namn.

15När han ropar på mig,

ska jag svara honom.

Jag ska vara med honom i nöden,

rädda honom och ge honom ära.

16Jag ska mätta honom med ett långt liv

och låta honom se den räddning jag ger.”