Het Boek

Psalmen 90:1-17

1Deze psalm is een gebed van Mozes, de vriend van God.

Here,

van generatie op generatie

hebben wij onze hulp en kracht bij U gezocht.

2Al voordat U de bergen schiep,

was U God.

Voordat U de aarde schiep,

was U God.

Vanuit de eeuwigheid van oudsher

tot in de eeuwigheid in de verre toekomst,

bent U God.

3U laat de mens sterven

en vergaan tot stof.

U zegt:

‘Word weer stof, mensenkinderen.’

4Duizend jaar

betekenen niets voor U,

zij zijn voor U

als wat een dag is voor ons,

voor U zijn ze

in een oogwenk voorbij.

5Jaren gaan aan U voorbij

als een kort moment van insluimeren

bij het ontwaken ʼs morgens,

als gras dat snel groeit.

6ʼs Morgens groeit en bloeit het nog

en ʼs avonds verdort het alweer.

7Precies zo vergaat het ons

als uw toorn over ons komt.

Deze vernietigt ons.

8U ziet onze zonden scherp voor U.

Onze meest verborgen zonden

komen bij U aan het licht.

9Zo eindigt ons leven

onder uw boosheid.

De jaren van ons leven

gaan als een zucht voorbij.

10Onze gemiddelde leeftijd

is zeventig jaar.

Alleen de zeer sterke mensen

worden tachtig jaar.

Alles waarop wij trots waren,

blijkt toch alleen maar moeite en verdriet

met zich mee te brengen.

Het leven vliegt voorbij

en voor we het weten

zijn we gestorven.

11Wie kent de kracht van uw toorn

en de omvang van uw ergernis?

12O God, leer ons zo te leven

dat wij ons uiteindelijk

de wijsheid eigen maken.

13Kom toch terug, Here!

Hoelang moet het nog duren?

Heb toch medelijden met uw dienaren.

14Laat ons ʼs morgens vroeg al

uw goedheid en liefde mogen ervaren,

dan zullen wij juichen

en elke dag met blijdschap beleven.

15Geef ons blijdschap naar de mate

waarin wij moeite en verdriet hebben gekend.

Zovele jaren waren vol zorg en verdrukking.

16Laat uw dienaren uw werken zien,

ik bid dat hun kinderen

uw majesteit mogen aanschouwen.

17Here, onze God,

stort uw liefdevolle vriendelijkheid over ons uit.

Zegen het werk dat wij doen.

Ja, wij bidden U om uw zegen

over alles wat wij ondernemen.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 90:1-17

Cartea IV

(Psalmii 90–106)

Psalmul 90

O rugăciune a lui Moise, omul lui Dumnezeu.

1Stăpâne, Tu ai fost un adăpost pentru noi

din generație în generație.

2Înainte ca să se fi născut munții,

înainte ca Tu să fi plăsmuit pământul și lumea,

din veșnicie în vecie, Tu ești Dumnezeu.

3Tu întorci pe oameni în țărână,

spunându‑le: „Întoarceți‑vă, fii ai omului!“

4Căci o mie de ani, în ochii Tăi,

sunt ca ziua de ieri care a trecut,

ca o strajă a nopții4 Vezi nota de la 63:6..

5Tu îi mături pe oameni ca prin somn;

ei sunt ca iarba care răsare dimineața.

6Deși răsare dimineața, ea trece repede,

așa încât seara este veștejită și se usucă.

7Suntem mistuiți de mânia Ta

și îngroziți de furia Ta.

8Ai pus nelegiuirile noastre înaintea Ta

și ai adus păcatele noastre ascunse la lumina feței Tale.

9Toate zilele noastre trec sub apăsarea mâniei Tale;

anii noștri se sfârșesc repede, ca un oftat.

10Zilele anilor noștri ajung la șaptezeci,

iar dacă avem putere – chiar până la optzeci,

cei mai mulți dintre ei sunt10 Sau: slava [mândria] lor este. numai necaz și trudă,

căci trec repede, iar noi zburăm.

11Cine cunoaște tăria mâniei Tale

și furia Ta, care este precum teama de Tine?

12Învață‑ne să ne numărăm bine zilele,

ca să avem parte de o inimă înțeleaptă!

13Întoarce‑Te, Doamne! Până când?

Ai milă de robii Tăi!

14Satură‑ne dimineața cu îndurarea Ta,

iar noi vom striga de bucurie și ne vom veseli în toate zilele noastre.

15Înveselește‑ne pentru tot atâtea zile în care ne‑ai asuprit

și pentru tot atâția ani în care am văzut nenorocirea!

16Să se arate robilor Tăi lucrarea Ta

și măreția Ta – fiilor lor!

17Fie peste noi bunăvoința17 Sau: splendoarea. Stăpânului, Dumnezeul nostru.

Statornicește pentru noi lucrarea mâinilor noastre!

Da, statornicește lucrarea mâinilor noastre!