Het Boek

Psalmen 9

1Een psalm van David voor de koordirigent.

Te zingen op de wijs van ‘De dood van de zoon.’
Here, ik prijs U
met mijn hele hart.
Ik vertel iedereen
over de geweldige dingen die U doet.
Ik loop over van blijdschap en vreugde
dankzij U.
Over U wil ik zingen,
U bent God, de Allerhoogste!
In uw nabijheid zullen al mijn vijanden
neervallen en omkomen.
U hebt mijn eerherstel bewerkt
en mij bevestiging gegeven.
Vanaf uw troon
hebt U het recht laten zegevieren.
De volken hebt U bedreigd
en de slechte mensen vernietigd,
zodat hun namen voor eeuwig zijn uitgewist.
De vijanden zijn voor eeuwig veroordeeld!
De Here zal hun steden vernietigen.
Zelfs de herinnering eraan zal vervagen.
Maar de Here zal eeuwig leven
en op zijn rechterstoel
de volken van deze aarde rechtvaardig oordelen.
10 Ieder die wordt verdrukt,
mag bij Hem komen.
Hij is een schuilplaats
voor wie in nood is.
11 Ieder die uw liefde en genade kent, Here,
zal zich voor hulp tot U richten.
U laat iemand die zijn vertrouwen op U stelt
niet in de steek.
12 Prijs de Here
die in Jeruzalem woont.
Laat de hele wereld horen
over zijn onvergetelijke daden.
13 Hij die elke moord zal wreken,
heeft een open oor voor hen
die Hem aanroepen om recht te vinden.
Als mensen in de problemen zitten
en zijn hulp inroepen,
negeert Hij hun gebeden niet.
14 Here, heb medelijden met mij.
Ziet U wel hoe ik lijd
door hen die mij haten?
Ruk mij weg voor de kaken van de dood,
15 dan kan ik weer openlijk uw lof zingen
en vol vreugde in Jeruzalem vertellen
hoe U bevrijding brengt.
16 De tegenstanders zijn in de kuil gevallen
die zij voor anderen groeven,
ze zijn in hun eigen val gelopen!
17 De Here is beroemd
om de wijze waarop Hij de slechte mensen
met hun eigen wapens straft!
Overdenk dit eens rustig!
18 De goddeloze
zal eenmaal naar het dodenrijk gaan.
Zo vergaat het ook de volken
die de Here vergeten.
19 De armen
zullen niet langer worden vergeten,
hun verwachting
zal niet meer de bodem ingeslagen worden.
20 Kom Here, berecht en straf de volken,
laat hen niet over U zegevieren!
21 Laat hen maar beven van angst,
zet ze maar op hun plaats,
zodat zij beseffen dat zij mensen zijn!

Nova Versão Internacional

Salmos 9

Salmo 9[a]

Para o mestre de música. De acordo com muth-laben[b]. Salmo davídico.

Senhor, quero dar-te graças de todo o coração
    e falar de todas as tuas maravilhas.
Em ti quero alegrar-me e exultar,
    e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo.

Quando os meus inimigos
    contigo se defrontam,
tropeçam e são destruídos.
Pois defendeste o meu direito e a minha causa;
em teu trono te assentaste,
    julgando com justiça.
Repreendeste as nações e destruíste os ímpios;
para todo o sempre apagaste o nome deles.
O inimigo foi totalmente arrasado,
    para sempre;
desarraigaste as suas cidades;
    já não há quem delas se lembre.

O Senhor reina para sempre;
estabeleceu o seu trono para julgar.
Ele mesmo julga o mundo com justiça;
governa os povos com retidão.
O Senhor é refúgio para os oprimidos,
uma torre segura na hora da adversidade.
10 Os que conhecem o teu nome confiam em ti,
pois tu, Senhor, jamais abandonas
    os que te buscam.

11 Cantem louvores ao Senhor,
    que reina em Sião;
proclamem entre as nações os seus feitos.
12 Aquele que pede contas do sangue derramado
    não esquece;
ele não ignora o clamor dos oprimidos.

13 Misericórdia, Senhor!
Vê o sofrimento que me causam
    os que me odeiam.
Salva-me das portas da morte,
14 para que, junto às portas da cidade[c] de Sião,
    eu cante louvores a ti
e ali exulte em tua salvação.
15 Caíram as nações na cova que abriram;
os seus pés ficaram presos
    no laço que esconderam.
16 O Senhor é conhecido
    pela justiça que executa;
os ímpios caem em suas próprias armadilhas.Interlúdio[d]. Pausa
17 Voltem os ímpios ao pó[e],
todas as nações que se esquecem de Deus!
18 Mas os pobres nunca serão esquecidos,
nem se frustrará a esperança dos necessitados.

19 Levanta-te, Senhor!
    Não permitas que o mortal triunfe!
Julgadas sejam as nações na tua presença.
20 Infunde-lhes terror, Senhor;
saibam as nações
    que não passam de seres humanos.Pausa

Notas al pie

  1. Salmos 9:1 Os Salmos 9 e 10 talvez tenham sido originalmente um único poema, organizado em ordem alfabética, no hebraico. Na Septuaginta constituem um único salmo.
  2. Título Título: Expressão de sentido desconhecido. Tradicionalmente: De acordo com a melodia A Morte para o Filho.
  3. 9.14 Hebraico: filha.
  4. 9.16 Hebraico: Higaion.
  5. 9.17 Hebraico: Sheol. Essa palavra também pode ser traduzida por sepultura, profundezas ou morte.