Het Boek

Psalmen 9:1-21

1Een psalm van David voor de koordirigent.

Te zingen op de wijs van ‘De dood van de zoon.’

2Here, ik prijs U

met mijn hele hart.

Ik vertel iedereen

over de geweldige dingen die U doet.

3Ik loop over van blijdschap en vreugde

dankzij U.

Over U wil ik zingen,

U bent God, de Allerhoogste!

4In uw nabijheid zullen al mijn vijanden

neervallen en omkomen.

5U hebt mijn eerherstel bewerkt

en mij bevestiging gegeven.

Vanaf uw troon

hebt U het recht laten zegevieren.

6De volken hebt U bedreigd

en de slechte mensen vernietigd,

zodat hun namen voor eeuwig zijn uitgewist.

7De vijanden zijn voor eeuwig veroordeeld!

De Here zal hun steden vernietigen.

Zelfs de herinnering eraan zal vervagen.

8Maar de Here zal eeuwig leven

9en op zijn rechterstoel

de volken van deze aarde rechtvaardig oordelen.

10Ieder die wordt verdrukt,

mag bij Hem komen.

Hij is een schuilplaats

voor wie in nood is.

11Ieder die uw liefde en genade kent, Here,

zal zich voor hulp tot U richten.

U laat iemand die zijn vertrouwen op U stelt

niet in de steek.

12Prijs de Here

die in Jeruzalem woont.

Laat de hele wereld horen

over zijn onvergetelijke daden.

13Hij die elke moord zal wreken,

heeft een open oor voor hen

die Hem aanroepen om recht te vinden.

Als mensen in de problemen zitten

en zijn hulp inroepen,

negeert Hij hun gebeden niet.

14Here, heb medelijden met mij.

Ziet U wel hoe ik lijd

door hen die mij haten?

Ruk mij weg voor de kaken van de dood,

15dan kan ik weer openlijk uw lof zingen

en vol vreugde in Jeruzalem vertellen

hoe U bevrijding brengt.

16De tegenstanders zijn in de kuil gevallen

die zij voor anderen groeven,

ze zijn in hun eigen val gelopen!

17De Here is beroemd

om de wijze waarop Hij de slechte mensen

met hun eigen wapens straft!

Overdenk dit eens rustig!

18De goddeloze

zal eenmaal naar het dodenrijk gaan.

Zo vergaat het ook de volken

die de Here vergeten.

19De armen

zullen niet langer worden vergeten,

hun verwachting

zal niet meer de bodem ingeslagen worden.

20Kom, Here, berecht en straf de volken,

laat hen niet over U zegevieren!

21Laat hen maar beven van angst,

zet ze maar op hun plaats,

zodat zij beseffen dat zij mensen zijn!

Nova Versão Internacional

Salmos 9:1-20

Salmo 99 Os salmos 9 e 10 talvez tenham sido originalmente um único poema, organizado em ordem alfabética, no hebraico. Na Septuaginta constituem um único salmo.

Para o mestre de música. De acordo com muth-laben9.0 Expressão de sentido desconhecido. Tradicionalmente: De acordo com a melodia A Morte para o Filho.. Salmo davídico.

1Senhor, quero dar-te graças de todo o coração

e falar de todas as tuas maravilhas.

2Em ti quero alegrar-me e exultar,

e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo.

3Quando os meus inimigos contigo se defrontam,

tropeçam e são destruídos.

4Pois defendeste o meu direito e a minha causa;

em teu trono te assentaste,

julgando com justiça.

5Repreendeste as nações e destruíste os ímpios;

para todo o sempre apagaste o nome deles.

6O inimigo foi totalmente arrasado, para sempre;

desarraigaste as suas cidades;

já não há quem delas se lembre.

7O Senhor reina para sempre;

estabeleceu o seu trono para julgar.

8Ele mesmo julga o mundo com justiça;

governa os povos com retidão.

9O Senhor é refúgio para os oprimidos,

uma torre segura na hora da adversidade.

10Os que conhecem o teu nome confiam em ti,

pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam.

11Cantem louvores ao Senhor, que reina em Sião;

proclamem entre as nações os seus feitos.

12Aquele que pede contas do sangue derramado não esquece;

ele não ignora o clamor dos oprimidos.

13Misericórdia, Senhor!

Vê o sofrimento que me causam os que me odeiam.

Salva-me das portas da morte,

14para que, junto às portas da cidade9.14 Hebraico: filha. de Sião,

eu cante louvores a ti

e ali exulte em tua salvação.

15Caíram as nações na cova que abriram;

os seus pés ficaram presos no laço que esconderam.

16O Senhor é conhecido pela justiça que executa;

os ímpios caem em suas próprias armadilhas. Interlúdio9.16 Hebraico: Higaion.. Pausa

17Voltem os ímpios ao pó9.17 Hebraico: Sheol. Essa palavra também pode ser traduzida por sepultura, profundezas ou morte.,

todas as nações que se esquecem de Deus!

18Mas os pobres nunca serão esquecidos,

nem se frustrará a esperança dos necessitados.

19Levanta-te, Senhor!

Não permitas que o mortal triunfe!

Julgadas sejam as nações na tua presença.

20Infunde-lhes terror, Senhor;

saibam as nações que não passam de seres humanos. Pausa