Het Boek

Psalmen 9:1-21

1Een psalm van David voor de koordirigent.

Te zingen op de wijs van ‘De dood van de zoon.’

2Here, ik prijs U

met mijn hele hart.

Ik vertel iedereen

over de geweldige dingen die U doet.

3Ik loop over van blijdschap en vreugde

dankzij U.

Over U wil ik zingen,

U bent God, de Allerhoogste!

4In uw nabijheid zullen al mijn vijanden

neervallen en omkomen.

5U hebt mijn eerherstel bewerkt

en mij bevestiging gegeven.

Vanaf uw troon

hebt U het recht laten zegevieren.

6De volken hebt U bedreigd

en de slechte mensen vernietigd,

zodat hun namen voor eeuwig zijn uitgewist.

7De vijanden zijn voor eeuwig veroordeeld!

De Here zal hun steden vernietigen.

Zelfs de herinnering eraan zal vervagen.

8Maar de Here zal eeuwig leven

9en op zijn rechterstoel

de volken van deze aarde rechtvaardig oordelen.

10Ieder die wordt verdrukt,

mag bij Hem komen.

Hij is een schuilplaats

voor wie in nood is.

11Ieder die uw liefde en genade kent, Here,

zal zich voor hulp tot U richten.

U laat iemand die zijn vertrouwen op U stelt

niet in de steek.

12Prijs de Here

die in Jeruzalem woont.

Laat de hele wereld horen

over zijn onvergetelijke daden.

13Hij die elke moord zal wreken,

heeft een open oor voor hen

die Hem aanroepen om recht te vinden.

Als mensen in de problemen zitten

en zijn hulp inroepen,

negeert Hij hun gebeden niet.

14Here, heb medelijden met mij.

Ziet U wel hoe ik lijd

door hen die mij haten?

Ruk mij weg voor de kaken van de dood,

15dan kan ik weer openlijk uw lof zingen

en vol vreugde in Jeruzalem vertellen

hoe U bevrijding brengt.

16De tegenstanders zijn in de kuil gevallen

die zij voor anderen groeven,

ze zijn in hun eigen val gelopen!

17De Here is beroemd

om de wijze waarop Hij de slechte mensen

met hun eigen wapens straft!

Overdenk dit eens rustig!

18De goddeloze

zal eenmaal naar het dodenrijk gaan.

Zo vergaat het ook de volken

die de Here vergeten.

19De armen

zullen niet langer worden vergeten,

hun verwachting

zal niet meer de bodem ingeslagen worden.

20Kom, Here, berecht en straf de volken,

laat hen niet over U zegevieren!

21Laat hen maar beven van angst,

zet ze maar op hun plaats,

zodat zij beseffen dat zij mensen zijn!

New International Version - UK

Psalms 9:1-20

Psalm 9Psalms 9 and 10 may originally have been a single acrostic poem in which alternating lines began with the successive letters of the Hebrew alphabet. In the Septuagint they constitute one psalm.In Hebrew texts 9:1-20 is numbered 9:2-21.

For the director of music. To the tune of ‘The Death of the Son’. A psalm of David.

1I will give thanks to you, Lord, with all my heart;

I will tell of all your wonderful deeds.

2I will be glad and rejoice in you;

I will sing the praises of your name, O Most High.

3My enemies turn back;

they stumble and perish before you.

4For you have upheld my right and my cause,

sitting enthroned as the righteous judge.

5You have rebuked the nations and destroyed the wicked;

you have blotted out their name for ever and ever.

6Endless ruin has overtaken my enemies,

you have uprooted their cities;

even the memory of them has perished.

7The Lord reigns for ever;

he has established his throne for judgment.

8He rules the world in righteousness

and judges the peoples with equity.

9The Lord is a refuge for the oppressed,

a stronghold in times of trouble.

10Those who know your name trust in you,

for you, Lord, have never forsaken those who seek you.

11Sing the praises of the Lord, enthroned in Zion;

proclaim among the nations what he has done.

12For he who avenges blood remembers;

he does not ignore the cries of the afflicted.

13Lord, see how my enemies persecute me!

Have mercy and lift me up from the gates of death,

14that I may declare your praises

in the gates of Daughter Zion,

and there rejoice in your salvation.

15The nations have fallen into the pit they have dug;

their feet are caught in the net they have hidden.

16The Lord is known by his acts of justice;

the wicked are ensnared by the work of their hands.9:16 The Hebrew has Higgaion and Selah (words of uncertain meaning) here; Selah occurs also at the end of verse 20.

17The wicked go down to the realm of the dead,

all the nations that forget God.

18But God will never forget the needy;

the hope of the afflicted will never perish.

19Arise, Lord, do not let mortals triumph;

let the nations be judged in your presence.

20Strike them with terror, Lord;

let the nations know they are only mortal.