Het Boek

Psalmen 9:1-21

1Een psalm van David voor de koordirigent.

Te zingen op de wijs van ‘De dood van de zoon.’

2Here, ik prijs U

met mijn hele hart.

Ik vertel iedereen

over de geweldige dingen die U doet.

3Ik loop over van blijdschap en vreugde

dankzij U.

Over U wil ik zingen,

U bent God, de Allerhoogste!

4In uw nabijheid zullen al mijn vijanden

neervallen en omkomen.

5U hebt mijn eerherstel bewerkt

en mij bevestiging gegeven.

Vanaf uw troon

hebt U het recht laten zegevieren.

6De volken hebt U bedreigd

en de slechte mensen vernietigd,

zodat hun namen voor eeuwig zijn uitgewist.

7De vijanden zijn voor eeuwig veroordeeld!

De Here zal hun steden vernietigen.

Zelfs de herinnering eraan zal vervagen.

8Maar de Here zal eeuwig leven

9en op zijn rechterstoel

de volken van deze aarde rechtvaardig oordelen.

10Ieder die wordt verdrukt,

mag bij Hem komen.

Hij is een schuilplaats

voor wie in nood is.

11Ieder die uw liefde en genade kent, Here,

zal zich voor hulp tot U richten.

U laat iemand die zijn vertrouwen op U stelt

niet in de steek.

12Prijs de Here

die in Jeruzalem woont.

Laat de hele wereld horen

over zijn onvergetelijke daden.

13Hij die elke moord zal wreken,

heeft een open oor voor hen

die Hem aanroepen om recht te vinden.

Als mensen in de problemen zitten

en zijn hulp inroepen,

negeert Hij hun gebeden niet.

14Here, heb medelijden met mij.

Ziet U wel hoe ik lijd

door hen die mij haten?

Ruk mij weg voor de kaken van de dood,

15dan kan ik weer openlijk uw lof zingen

en vol vreugde in Jeruzalem vertellen

hoe U bevrijding brengt.

16De tegenstanders zijn in de kuil gevallen

die zij voor anderen groeven,

ze zijn in hun eigen val gelopen!

17De Here is beroemd

om de wijze waarop Hij de slechte mensen

met hun eigen wapens straft!

Overdenk dit eens rustig!

18De goddeloze

zal eenmaal naar het dodenrijk gaan.

Zo vergaat het ook de volken

die de Here vergeten.

19De armen

zullen niet langer worden vergeten,

hun verwachting

zal niet meer de bodem ingeslagen worden.

20Kom, Here, berecht en straf de volken,

laat hen niet over U zegevieren!

21Laat hen maar beven van angst,

zet ze maar op hun plaats,

zodat zij beseffen dat zij mensen zijn!

Ang Pulong Sang Dios

Salmo 9:1-20

Salmo 9Salmo 9 Ang titulo sa Hebreo: Ang kanta nga ginsulat ni David. Sa direktor sang mga manugkanta: Kantaha ini sa tuno sang kanta nga “Ang Pagkapatay sang Anak.”

Nagahukom ang Dios sing Husto

1Pasalamatan ko ikaw, Ginoo, sa bug-os ko nga tagipusuon.

Isugid ko ang tanan mo nga makatilingala nga mga binuhatan.

2Labing Mataas nga Dios, magakalipay gid ako kag magakanta sang mga pagdayaw tungod sa imo.

3Kon atubangon mo na ang akon mga kaaway, magapalagyo sila nga nagakalatumba,

kag magakalamatay sila.

4Kay matarong ka nga manughukom nga nagapungko sa imo trono;

ginhukman mo ako kag napamatud-an mo nga wala ako sing sala.

5Ginsentensyahan mo kag ginlaglag ang malaot nga mga nasyon

gani indi na gid sila madumduman hasta san-o.

6Ginlaglag mo sing bug-os ang akon mga kaaway,

kag indi na gid sila makita hasta san-o.

Ginpangguba mo ang ila mga siyudad,

kag indi na gid sila madumduman pa.

7Pero ikaw, Ginoo, nagahari sa wala sing katapusan;

handa na ang imo trono sa paghukom.

8Pagahukman mo sing husto ang mga tawo sa kalibutan, nga wala ka sing may pinilian.

9Ginoo, ikaw ang dalangpan sang mga ginapigos sa tion sang kalisod.

10Nagasalig sa imo ang mga tawo nga nakakilala sa imo.

Kay sila nga mga nagadangop sa imo wala mo ginasikway.

11Kantahi ninyo sang mga pagdayaw ang Ginoo nga nagahari sa Zion!9:11 Zion: ukon, Jerusalem.

Ibantala ninyo sa mga nasyon ang iya mga binuhatan!

12Wala niya ginakalimtan ang pagpanawag sang mga kubos;

ginabalusan niya ang mga nagapigos sa ila.

13Ginoo, tan-awa kon ano ang pagpigos sa akon sang akon mga kaaway.

Kaluoyi ako kag luwasa sa kamatayon,

14agod masugid ko sa mga tawo didto sa mga puwertahan sang Zion9:14 sa mga puwertahan sang Zion: sa Hebreo, sa mga puwertahan sang anak nga babayi sang Zion. ang imo mga binuhatan,

nga nangin kabangdanan nga ginadayaw ko ikaw.

Magakalipay ako didto tungod kay ginluwas mo ako.

15Natabo mismo sa mga nasyon ang ila ginplano nga malain.

Pareho lang nga nahulog sila sa buho nga ila ginkutkot

ukon nasiod sila sa siod nga ila ginbutang.

16Nagpakilala ang Ginoo kon sin-o gid siya paagi sa iya matarong nga paghukom,

kag sila mismo nga malaot nga mga tawo ang nahalitan sang ila malaot nga mga ginahimo.

17Mapatay ang malaot nga mga tawo sa tanan nga nasyon,

kay ginasikway nila ang Dios.

18Indi pagpabay-an sang Dios ang mga imol hasta san-o.

May paglaom gihapon ang mga kubos nga luwason sila sang Dios.

19Sige na Ginoo, indi pagtuguti nga mangibabaw ang ikasarang sang mga tawo.

Hukmi ang mga nasyon sa imo presensya.

20Pahadluka sila Ginoo,

kag ipareyalisar sa ila nga mga tawo lamang sila.