Het Boek

Psalmen 9

1Een psalm van David voor de koordirigent.

Te zingen op de wijs van ‘De dood van de zoon.’
Here, ik prijs U
met mijn hele hart.
Ik vertel iedereen
over de geweldige dingen die U doet.
Ik loop over van blijdschap en vreugde
dankzij U.
Over U wil ik zingen,
U bent God, de Allerhoogste!
In uw nabijheid zullen al mijn vijanden
neervallen en omkomen.
U hebt mijn eerherstel bewerkt
en mij bevestiging gegeven.
Vanaf uw troon
hebt U het recht laten zegevieren.
De volken hebt U bedreigd
en de slechte mensen vernietigd,
zodat hun namen voor eeuwig zijn uitgewist.
De vijanden zijn voor eeuwig veroordeeld!
De Here zal hun steden vernietigen.
Zelfs de herinnering eraan zal vervagen.
Maar de Here zal eeuwig leven
en op zijn rechterstoel
de volken van deze aarde rechtvaardig oordelen.
10 Ieder die wordt verdrukt,
mag bij Hem komen.
Hij is een schuilplaats
voor wie in nood is.
11 Ieder die uw liefde en genade kent, Here,
zal zich voor hulp tot U richten.
U laat iemand die zijn vertrouwen op U stelt
niet in de steek.
12 Prijs de Here
die in Jeruzalem woont.
Laat de hele wereld horen
over zijn onvergetelijke daden.
13 Hij die elke moord zal wreken,
heeft een open oor voor hen
die Hem aanroepen om recht te vinden.
Als mensen in de problemen zitten
en zijn hulp inroepen,
negeert Hij hun gebeden niet.
14 Here, heb medelijden met mij.
Ziet U wel hoe ik lijd
door hen die mij haten?
Ruk mij weg voor de kaken van de dood,
15 dan kan ik weer openlijk uw lof zingen
en vol vreugde in Jeruzalem vertellen
hoe U bevrijding brengt.
16 De tegenstanders zijn in de kuil gevallen
die zij voor anderen groeven,
ze zijn in hun eigen val gelopen!
17 De Here is beroemd
om de wijze waarop Hij de slechte mensen
met hun eigen wapens straft!
Overdenk dit eens rustig!
18 De goddeloze
zal eenmaal naar het dodenrijk gaan.
Zo vergaat het ook de volken
die de Here vergeten.
19 De armen
zullen niet langer worden vergeten,
hun verwachting
zal niet meer de bodem ingeslagen worden.
20 Kom Here, berecht en straf de volken,
laat hen niet over U zegevieren!
21 Laat hen maar beven van angst,
zet ze maar op hun plaats,
zodat zij beseffen dat zij mensen zijn!

Bibelen på hverdagsdansk

Salme 9

Herren dømmer de onde og hjælper de undertrykte

1Til korlederen: Synges til melodien „En søns død.” En sang af David.

Jeg vil prise dig, Herre, af hele mit hjerte,
    fortælle om dine undere dag efter dag.
Jeg fryder mig over dig og synger lovsange til dig,
    for du er den almægtige Gud.

Mine fjender vendte om og flygtede,
    du jog dem på flugt og fældede dem.
Du skaffede mig oprejsning
    og afsagde en retfærdig dom.
Du gik i rette med folkeslagene,
    du udryddede de onde mennesker,
        så deres navne er glemt for altid.
Mine fjender blev fuldstændig knust,
    deres byer blev lagt i ruiner,
        man husker dem ikke mere.

Herren regerer i evighed,
    han sidder som dommer på sin trone.
Han er fair, når han dømmer folkene,
    han regerer verden med retfærdighed.

10 De undertrykte søger tilflugt hos Herren,
    han hjælper dem i modgang og trængsel.
11 De, som kender dig, Herre, stoler på dig,
    du skuffer ikke dem, der søger din hjælp.
12 Syng af fryd for Herren, som troner på Zion,
    lad verden høre om hans store undere.
13 Han husker og hævner uret og drab,
    han glemmer ikke de svages råb.

14 Vær mig nådig, Herre,
    for mine fjender er ude efter mig.
        Herre, riv mig ud af dødens gab.
15 Så vil jeg prise dig på Jerusalems torve,
    og fryde mig over, at du frelste mig.
16 Fjenderne ender i deres egen faldgrube,
    de bliver fanget i deres egne fælder.
17 Herren er kendt for sin retfærdighed,
    de onde indfanges af deres egen ondskab.
18 De ugudelige ender i den evige død,
    det gælder alle, som gør oprør mod Gud.
19 Men de ydmyge bliver ikke ladt i stikken,
    de undertryktes håb bliver ikke gjort til skamme.

20 Herre, lad ikke de onde sejre,
    men udmål den straf, de fortjener.
21 Lad dem frygte og bæve,
    så de indser, at de kun er mennesker.