Het Boek

Psalmen 89:1-53

1Een leerzaam gedicht van de Ezrachiet Etan.

2Ik wil alleen nog maar zingen

van de goedheid en genade van de Here,

van alles wat Hij voor mij heeft gedaan.

Van generatie op generatie

zal ik getuigen van uw trouw.

3Ik zeg dan:

‘Uw goedheid en liefde gelden eeuwig,

tot in de hemel blijkt hoe trouw U bent.’

4De Here zegt:

‘Ik heb een verbond gesloten

met de man die Ik heb uitgekozen,

dat heb Ik gezworen aan mijn dienaar David.

5Ik zei tegen hem:

“Ik zal uw nageslacht blijven zegenen,

van generatie op generatie

zullen uw kinderen op de troon blijven.” ’

6Here, daarom wordt uw grote macht

tot in de hemel geprezen.

Alle gelovigen loven U om uw trouw.

7Kan in de hemel iemand

zich meten met de Here?

Is er op aarde

een god als onze Here?

8God dwingt ontzag en respect af

van de heilige engelen die Hem omringen.

9Here, God van de hemelse legers,

wie is zo groot en machtig als U?

Uw trouw omgeeft U.

10U beheerst de woede van de zee,

als de golven hoog oprijzen, brengt U ze tot rust.

11U hebt Egypte vernietigd

en al uw vijanden door uw kracht verspreid.

12De hemel is van U

en ook de aarde behoort U toe.

U hebt de wereld en alles wat erop leeft, geschapen.

13Van noord tot zuid hebt U alles gemaakt.

De bergen juichen U toe.

14Uw arm is machtig en uw hand is sterk.

Uw rechterhand is de hoogste op aarde.

15Alles wat U doet, is recht en rechtvaardig.

Goedheid, liefde en trouw

zijn alleen op U van toepassing.

16Gelukkig is het volk dat U eert, Here,

zij gaan hun weg met U, in uw licht.

17De hele dag prijzen zij uw naam

en dankzij uw rechtvaardigheid staan zij sterk.

18Want U bent het kenmerk van hun kracht,

door uw liefde en goedkeuring ontvangen wij een hoge positie.

19De Here beschermt ons

en de Heilige God van Israël is onze Koning.

20In het verleden hebt U tegen uw volgelingen gezegd:

‘Ik heb mijn hulp toegezegd aan een dapper man,

één man uit uw volk koos Ik speciaal uit.

21Ik vond mijn dienaar David

en heb hem met gewijde olie gezalfd.

22Mijn hand zal hem ondersteunen

en mijn arm zal hem sterk maken.

23De vijand zal hem niet in zijn macht krijgen

en geen misdadiger zal hem kwaad kunnen doen.

24Integendeel, Ik zal zijn tegenstanders voor hem vernietigen.

Wie hem haten, zullen Mij tegenkomen.

25Maar al mijn trouw en liefde zijn voor hem.

Dankzij Mij bekleedt hij een hoge positie.

26Ik geef hem zelfs gezag over zeeën en rivieren.

27Hij zal Mij zijn Vader noemen.

Ik zal zijn God zijn

en de rots waar hij zijn redding vindt.

28Ik zal hem behandelen als een oudste zoon,

als een van de hoogste koningen op aarde.

29Mijn goedheid en liefde zijn blijvend voor hem,

mijn verbond met hem kan niet meer worden verbroken.

30Zijn nageslacht zal altijd blijven bestaan

en zijn troon is onaantastbaar.

31Als zijn zonen mijn wetten negeren

en niet meer leven volgens mijn leefregels,

32als zij mijn voorschriften ontwijden

en mijn geboden niet meer houden,

33zal Ik hen straffen en allerlei plagen sturen.

34Maar mijn goedheid en liefde voor hem

blijven onveranderd, Ik blijf hem trouw.

35En ook mijn verbond met hem

blijf Ik trouw, dat is Mij heilig.

Wat Ik heb beloofd, zal Ik doen.

36Ik heb het immers eens bij Mij Zelf gezworen!

Ik kan David niet in de steek laten.

37Zijn nageslacht zal altijd voortleven

en zijn troon is onwankelbaar, net als de zon.

38Net als de maan zal hij er altijd zijn,

want Hij die vanuit de hemel getuigt, is trouw.’

39Maar toch hebt U uw uitverkorene

van U weggedaan en hem verworpen.

U bent boos op hem geworden.

40U hebt uw verbond met uw dienaar vernietigd

en hem de kroon van het hoofd gestoten.

41Zijn muren hebt U afgebroken

en zijn sterke burchten tot puin gemaakt.

42Mensen die langskwamen

hebben zijn bezittingen geplunderd.

Zijn buren dreven de spot met hem.

43Zijn tegenstanders bleken sterker

en zijn vijanden overwonnen hem.

44Ook zijn zwaard gaf hem geen overwinning

en hij moest zich in de oorlogen gewonnen geven.

45Er was geen eer meer voor hem over

en zijn troon hebt U omvergeworpen.

46Hij werd vroeg oud en werd met schande overladen.

47Moet dit nog lang duren, Here?

Blijft U Zich voor mij verbergen?

Blijft uw toorn branden als het heetste vuur?

48Denk er alstublieft aan

dat ik maar een vergankelijk mens ben.

U hebt de mensen Zelf geschapen,

dus U weet hoe kort zij leven.

49Er is immers geen mens die niet zal sterven?

Niemand kan toch ontkomen aan het dodenrijk?

50Waar zijn nu de blijken van uw genade, Here?

U hebt die eens aan ons toegezegd,

zelfs met een eed aan David gezworen.

51Kijk toch, Here, hoe uw dienaren worden bespot

en hoe alle volken ons uitlachen.

52Hoe ook uw tegenstanders de spot met ons drijven, Here.

Zij drijven de spot met hem die door U tot koning is gezalfd!

53Alle lof en eer is voor de Here, tot in eeuwigheid.

Laat ieder die dit hoort daarmee instemmen.

Amen.

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 89:1-52

สดุดี 89

(มัสคิล89:0 หัวเรื่องสดุดี 89 คงจะเป็นศัพท์ทางวรรณกรรมหรือทางดนตรีของเอธาน วงศ์เอสราห์)

1ข้าพระองค์จะร้องเพลงถึงความรักอันยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดนิรันดร์

ปากของข้าพระองค์จะประกาศให้คนทุกชั่วอายุทราบถึงความซื่อสัตย์ของพระองค์

2ข้าพระองค์จะประกาศว่าความรักของพระองค์นั้นยืนยงมั่นคงนิรันดร์

ประกาศว่าพระองค์ทรงสถาปนาความซื่อสัตย์ของพระองค์ไว้ในฟ้าสวรรค์นั่นเอง

3พระองค์ตรัสว่า “เราได้กระทำพันธสัญญากับผู้ซึ่งเราเลือกสรร

เราได้ปฏิญาณต่อดาวิดผู้รับใช้ของเราว่า

4‘เราจะสถาปนาวงศ์วานของเจ้าตลอดไป

และให้บัลลังก์ของเจ้ายืนยงอยู่ทุกชั่วอายุ’ ”

เสลาห์

5ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ฟ้าสวรรค์สรรเสริญการอัศจรรย์ของพระองค์

และสรรเสริญความซื่อสัตย์ของพระองค์ในที่ชุมนุมของผู้บริสุทธิ์ด้วย

6เพราะตลอดทั่วฟ้าเบื้องบน ผู้ใดเล่าเสมอเหมือนองค์พระผู้เป็นเจ้า?

ในหมู่ชาวสวรรค์ทั้งปวง ใครจะเปรียบกับองค์พระผู้เป็นเจ้าได้?

7พระเจ้าทรงเป็นที่ยำเกรงอย่างยิ่งในที่ประชุมของผู้บริสุทธิ์

พระองค์ทรงน่าครั่นคร้ามเกรงขามยิ่งกว่าบรรดาผู้ที่อยู่ล้อมรอบพระองค์ทั้งหมด

8ข้าแต่พระยาห์เวห์พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ มีผู้ใดเสมอเหมือนพระองค์?

ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระองค์ทรงเดชานุภาพ และความซื่อสัตย์ของพระองค์รายล้อมพระองค์

9พระองค์ทรงครอบครองอยู่เหนือท้องทะเลที่ปั่นป่วน

เมื่อคลื่นซัดโหมกระหน่ำ พระองค์ทรงทำให้สงบ

10พระองค์ทรงบดขยี้ราหับดั่งผู้ที่ถูกฆ่า

และทรงทำให้ศัตรูของพระองค์กระเจิด

กระเจิงไปด้วยพระหัตถ์อันเข้มแข็ง

11ฟ้าสวรรค์เป็นของพระองค์ แผ่นดินโลกก็เป็นของพระองค์ด้วย

พระองค์ทรงสร้างโลกและสรรพสิ่งในโลก

12พระองค์ทรงสร้างทิศเหนือและทิศใต้

ภูเขาทาโบร์ และภูเขาเฮอร์โมนแซ่ซ้องพระนามของพระองค์อย่างชื่นบาน

13พระกรของพระองค์ทรงฤทธานุภาพ

พระหัตถ์ของพระองค์แข็งแกร่ง พระหัตถ์ขวาของพระองค์ก็เป็นที่เชิดชู

14ความชอบธรรมและความยุติธรรมคือฐานแห่งราชบัลลังก์ของพระองค์

ความรักและความซื่อสัตย์นำเสด็จพระองค์

15ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ความสุขมีแก่บรรดาผู้ที่รู้จักโห่ร้องสรรเสริญพระองค์

คือผู้ที่เดินในความสว่างต่อหน้าพระองค์

16พวกเขายินดีในพระนามของพระองค์ตลอดทั้งวัน

ชื่นชมในความชอบธรรมของพระองค์

17เพราะพระองค์ทรงเป็นเกียรติสิริและเป็นกำลังของพวกเขา

โดยความโปรดปรานของพระองค์ พระองค์ทรงเชิดชูพลังอำนาจ89:17 หรือเขาของข้าพระองค์ทั้งหลาย “เขา” ในที่นี้เป็นสัญลักษณ์ของผู้ที่เข้มแข็งหรือกำลัง เช่นเดียวกับข้อ 24ของข้าพระองค์ทั้งหลาย

18แน่ทีเดียว โล่89:18 หรือกษัตริย์ผู้ครอบครองของเราทั้งหลายเป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้า

กษัตริย์ของเราเป็นขององค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล

19ครั้งหนึ่งพระองค์ตรัสผ่านทางนิมิต

กับเหล่าประชากรผู้ซื่อสัตย์ของพระองค์ว่า

“เราได้ประทานกำลังแก่นักรบผู้หนึ่ง

เราได้เชิดชูชายหนุ่มคนหนึ่งจากหมู่ชน

20เราได้พบดาวิดผู้รับใช้ของเรา

เราเจิมเขาด้วยน้ำมันบริสุทธิ์ของเรา

21มือของเราจะค้ำชูเขา

แน่ทีเดียว แขนของเราจะช่วยให้เขาเข้มแข็ง

22ข้าศึกจะไม่มีชัยเหนือเขา

คนชั่วร้ายจะไม่กดขี่ข่มเหงเขา

23เราจะขยี้คู่อริของเขาต่อหน้าเขา

และโค่นล้มบรรดาปฏิปักษ์ของเขา

24ความรักมั่นคงของเราจะคงอยู่กับเขา

พลังอำนาจของเขาจะได้รับการเชิดชูโดยนามของเรา

25เราจะวางมือของเขาเหนือทะเล

วางมือขวาของเขาเหนือแม่น้ำทั้งหลาย

26เขาจะร้องต่อเราว่า ‘พระองค์ทรงเป็นบิดา

เป็นพระเจ้า พระศิลา และพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพระองค์’

27เราจะตั้งเขาเป็นบุตรหัวปีของเรา

ให้เขาได้รับการยกย่องเทิดทูนสูงสุดในหมู่กษัตริย์ของแผ่นดินโลก

28เราจะถนอมความรักของเราที่มีต่อเขาไปตลอดกาล

และพันธสัญญาของเราต่อเขาจะไม่มีวันสิ้นสุด

29เราจะสถาปนาเชื้อสายของเขาไว้เป็นนิตย์

บัลลังก์ของเขาจะยืนยงอยู่คู่ฟ้าสวรรค์

30“หากลูกหลานของเขาละทิ้งบทบัญญัติของเรา

ไม่ได้ประพฤติตามกฎเกณฑ์ของเรา

31หากพวกเขาฝ่าฝืนกฎหมายของเรา

ไม่ทำตามคำบัญชาของเรา

32เราจะลงโทษบาปของเขาด้วยไม้เรียว

และเฆี่ยนตีเขาเพราะความชั่วช้า

33แต่เราจะไม่ริบความรักของเราคืนจากเขา

และจะไม่มีวันผิดคำมั่นสัญญาของเรา

34เราจะไม่ละเมิดพันธสัญญาของเรา

เราจะไม่กลับกลอกคืนคำ

35เราได้ลั่นวาจาปฏิญาณเป็นคำขาดโดยความบริสุทธิ์ของเรา

และเราจะไม่มุสาต่อดาวิด

36คือเชื้อสายของเขาจะดำรงอยู่นิรันดร์

และบัลลังก์ของเขาจะยั่งยืนต่อหน้าเราดุจดวงอาทิตย์

37จะตั้งมั่นคงอยู่ตลอดกาลดั่งดวงจันทร์

ซึ่งเป็นพยานที่ซื่อสัตย์ในท้องฟ้า”

เสลาห์

38แต่บัดนี้พระองค์ได้ทรงปฏิเสธและได้เหวี่ยงข้าพระองค์ทิ้งแล้ว

พระองค์ได้ทรงพระพิโรธอย่างยิ่งต่อผู้ที่ทรงเจิมตั้งไว้

39พระองค์ได้ทรงยกเลิกพันธสัญญาที่ให้ไว้กับผู้รับใช้ของพระองค์

และได้ทรงโยนมงกุฎของเขาลงคลุกฝุ่นให้เป็นมลทิน

40พระองค์ได้ทรงทลายกำแพงทั้งหมดของเขา

และปล่อยให้ที่มั่นของเขากลายเป็นซากปรักหักพัง

41ทุกคนที่ผ่านไปมาได้ปล้นเขา

เขากลายเป็นขี้ปากของเพื่อนบ้าน

42พระองค์ทรงยกชูมือขวาของปฏิปักษ์ของเขา

พระองค์ทรงทำให้เหล่าศัตรูของเขาเปรมปรีดิ์

43พระองค์ทรงพลิกผันคมดาบของเขา

และไม่ได้สนับสนุนเขาในศึกสงคราม

44พระองค์ทรงยุติความโอ่อ่าตระการของเขา

และพลิกคว่ำบัลลังก์ของเขาลงกับพื้น

45พระองค์ทรงบั่นทอนวัยฉกรรจ์ของเขา

และให้เขาต้องอัปยศอดสู

เสลาห์

46ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า อีกนานเท่าใด? พระองค์จะทรงซ่อนพระองค์ตลอดกาลหรือ?

อีกนานเท่าใดที่พระพิโรธของพระองค์จะเผาผลาญดุจไฟ?

47ขอทรงระลึกว่าชีวิตของข้าพระองค์ผ่านไปเร็วเพียงใด

พระองค์ทรงสร้างมวลมนุษย์ไว้อย่างเปล่าประโยชน์ยิ่งนัก!

48ใครเล่าที่อยู่ค้ำฟ้าและไม่ต้องตาย

หรือใครเล่าที่หนีพ้นอำนาจของหลุมฝังศพได้?

เสลาห์

49ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ความรักยิ่งใหญ่ในกาลก่อนของพระองค์

ซึ่งทรงสัญญาไว้แก่ดาวิดด้วยความซื่อสัตย์ของพระองค์นั้นอยู่ที่ไหน?

50ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงระลึกว่าผู้รับใช้89:50 หรือผู้รับใช้ทั้งหลายของพระองค์ถูกเย้ยหยันเพียงใด

และข้าพระองค์ต้องทนกล้ำกลืนคำสบประมาทของประชาชาติทั้งปวงไว้ในใจมากเพียงใด

51ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์ทนคำเยาะเย้ยที่ศัตรูของพระองค์ถากถาง

เขาได้เหยียดหยามทุกย่างก้าวของผู้ที่พระองค์ทรงเจิมตั้งไว้

52ขอถวายสรรเสริญแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดนิรันดร!

อาเมนและอาเมน