Het Boek

Psalmen 89

1Een leerzaam gedicht van de Ezrahiet Ethan.

Ik wil alleen nog maar zingen
van de goedheid en genade van de Here,
van alles wat Hij voor mij heeft gedaan.
Van generatie op generatie
zal ik getuigen van uw trouw.
Ik zeg dan:
uw goedheid en liefde gelden eeuwig,
tot in de hemel blijkt hoe trouw U bent.
De Here zegt:
Ik heb een verbond gesloten
met de man die Ik heb uitgekozen,
dat heb Ik gezworen aan mijn dienaar David.
Ik zei tegen hem:
Ik zal uw nageslacht blijven zegenen,
van generatie op generatie
zullen uw kinderen op de troon blijven.
Here, daarom wordt uw grote macht
tot in de hemel geprezen.
Alle gelovigen loven U om uw trouw.
Kan in de hemel iemand
zich meten met de Here?
Is er op aarde
een god als onze Here?
God dwingt ontzag en respect af
van de heilige engelen die Hem omringen.
Here, God van de hemelse legers,
wie is zo groot en machtig als U?
Uw trouw omgeeft U.
10 U beheerst de woede van de zee,
als de golven hoog oprijzen, brengt U ze tot rust.
11 U hebt Egypte vernietigd
en al uw vijanden door uw kracht verspreid.
12 De hemel is van U
en ook de aarde behoort U toe.
U hebt de wereld en alles wat erop leeft, geschapen.
13 Van noord tot zuid hebt U alles gemaakt.
De bergen juichen U toe.
14 Uw arm is machtig en uw hand is sterk.
Uw rechterhand is de hoogste op aarde.
15 Alles wat U doet, is recht en rechtvaardig.
Goedheid, liefde en trouw
zijn alleen op U van toepassing.
16 Gelukkig is het volk dat U eert, Here,
zij gaan hun weg met U, in uw licht.
17 De hele dag prijzen zij uw naam
en dankzij uw rechtvaardigheid staan zij sterk.
18 Want U bent het kenmerk van hun kracht,
door uw liefde en goedkeuring ontvangen wij een hoge positie.
19 De Here beschermt ons
en de Heilige God van Israël is onze Koning.
20 In het verleden hebt U tegen uw volgelingen gezegd:
‘Ik heb mijn hulp toegezegd aan een dapper man,
één man uit uw volk koos Ik speciaal uit.
21 Ik vond mijn dienaar David
en heb hem met gewijde olie gezalfd.
22 Mijn hand zal hem ondersteunen
en mijn arm zal hem sterk maken.
23 De vijand zal hem niet in zijn macht krijgen
en geen misdadiger zal hem kwaad kunnen doen.
24 Integendeel, Ik zal zijn tegenstanders voor hem vernietigen.
Wie hem haten, zullen Mij tegenkomen.
25 Maar al mijn trouw en liefde zijn voor hem.
Dankzij Mij bekleedt hij een hoge positie.
26 Ik geef hem zelfs gezag over zeeën en rivieren.
27 Hij zal Mij zijn Vader noemen.
Ik zal zijn God zijn
en de rots waar hij zijn redding vindt.
28 Ik zal hem behandelen als een oudste zoon,
als een van de hoogste koningen op aarde.
29 Mijn goedheid en liefde zijn blijvend voor hem,
mijn verbond met hem kan niet meer worden verbroken.
30 Zijn nageslacht zal altijd blijven bestaan
en zijn troon is onaantastbaar.
31 Als zijn zonen mijn wetten negeren
en niet meer leven volgens mijn leefregels,
32 als zij mijn voorschriften ontwijden
en mijn geboden niet meer houden,
33 zal Ik hen straffen en allerlei plagen sturen.
34 Maar mijn goedheid en liefde voor hem
blijven onveranderd, Ik blijf hem trouw.
35 En ook mijn verbond met hem
blijf Ik trouw, dat is Mij heilig.
Wat Ik heb beloofd, zal Ik doen.
36 Ik heb het immers eens bij Mij Zelf gezworen!
Ik kan David niet in de steek laten.
37 Zijn nageslacht zal altijd voortleven
en zijn troon is onwankelbaar, net als de zon.
38 Net als de maan zal hij er altijd zijn,
want Hij die vanuit de hemel getuigt, is trouw.’
39 Maar toch hebt U uw uitverkorene
van U weggedaan en hem verworpen.
U bent boos op hem geworden.
40 U hebt uw verbond met uw dienaar vernietigd
en hem de kroon van het hoofd gestoten.
41 Zijn muren hebt U afgebroken
en zijn sterke burchten tot puin gemaakt.
42 Mensen die langskwamen
hebben zijn bezittingen geplunderd.
Zijn buren dreven de spot met hem.
43 Zijn tegenstanders bleken sterker
en zijn vijanden overwonnen hem.
44 Ook zijn zwaard gaf hem geen overwinning
en hij moest zich in de oorlogen gewonnen geven.
45 Er was geen eer meer voor hem over
en zijn troon hebt U omver geworpen.
46 Hij werd vroeg oud en werd met schande overladen.
47 Moet dit nog lang duren, Here?
Blijft U Zich voor mij verbergen?
Blijft uw toorn branden als het heetste vuur?
48 Denk er alstublieft aan
dat ik maar een vergankelijk mens ben.
U hebt de mensen Zelf geschapen,
dus U weet hoe kort zij leven.
49 Er is immers geen mens die niet zal sterven?
Niemand kan toch ontkomen aan het dodenrijk?
50 Waar zijn nu de blijken van uw genade, Here?
U hebt die eens aan ons toegezegd,
zelfs met een eed aan David gezworen.
51 Kijk toch, Here, hoe uw dienaren worden bespot
en hoe alle volken ons uitlachen.
52 Hoe ook uw tegenstanders de spot met ons drijven, Here.
Zij drijven de spot met hem die door U tot koning is gezalfd!
53 Alle lof en eer is voor de Here, tot in eeuwigheid.
Laat ieder die dit hoort daarmee instemmen.
Amen.

New Serbian Translation

Псалми 89

Поучна песма Етан Езраита.

1О милости Господњој ја довека певам;
    устима својим верност твоју разглашавам
    нараштају сваком!
Јер рекао сам: „Довека је милост чврста,
    верност ти је постављена у небеса.“
А ти: „Савез сам склопио са изабраником својим,
    заклео се свом слузи Давиду:
’Потомство ћу твоје довека да учврстим,
    твој ће престо да потраје кроз поколење свако!’“ Села

О, Господе, небеса славе чудеса твоја
    и твоју верност у збору светих!
Јер ко је тај на небу да је Господу налик,
    да је као Господ међу синовима Божијим?
Бог је величанствен на сабору светих,
    страшнији је од свих што га окружују.
Господе, Боже над војскама,
    ко је попут тебе моћан Господ?
    Верношћу си својом обавијен.

Ти управљаш морем поноситим,
    ти му спушташ таласе немирне.
10 Скршио си Раву као да је заклан,
    душмане си своје растерао силом руке своје.
11 Твоја су небеса, баш као и земља;
    свет и оно што га чини ти си поставио.
12 Југ и север ти си начинио,
    и Тавор и Ермон твом имену кличу.
13 Мишица је твоја јака, рука ти је моћна,
    десница је твоја подигнута.

14 Твог престола темељи су праведност и правда;
    милост и истина иду испред твога лица.
15 Благо народу коме је клицање знано,
    који живи у светлости лица твога, о, Господе!
16 Имену се твоме они поваздан радују,
    праведношћу твојом они се уздижу.
17 Јер ти си слава њихове јакости,
    наклоношћу твојом наш се рог[a] уздиже.
18 Јер наш је штит од Господа,
    наш је цар од Светитеља Израиљевог.

19 Тада си у виђењу говорио
    свом верном народу и рекао:
„Своју помоћ дао сам јунаку,
    изабраног из народа дигох.
20 Нашао сам Давида, слугу свога,
    уљем својим светим помазао сам га.
21 На њему ће моја рука да почива,
    мишица ће моја да га јача.
22 Неће га варати непријатељ,
    неће му наудити неправедник.
23 Изломићу пред њим душмане његове,
    и потући оне што га мрзе.
24 Моја верност и милост моја биће са њим,
    у моје ће се име подићи рог његов.
25 Његову ћу руку дигнути на море
    и на реке десницу његову.
26 А он ће ме звати: ’Оче мој, Боже мој,
    Стено мог спасења!’
27 А ја ћу га поставити за прворођеног,
    за најузвишенијег међу царевима земље.
28 Довека ћу му очувати милост своју
    и свој ћу савез да учврстим са њим.
29 Довека ћу да учврстим потомство његово,
    престо његов биће док је дана небу.

30 А ако синови његови мој Закон напусте
    и не живе по мојим уредбама;
31 ако прекрше одредбе моје
    и заповести моје не држе;
32 казнићу им преступе шибом
    и кривицу ударцима.
33 Али милост своју никад нећу да им узмем,
    верност своју нећу да порекнем.
34 Нећу да погазим свој савез,
    нећу да порекнем оно што устима обећо сам.
35 Једном сам се заклео Давиду светошћу својом
    и порећи нећу!
36 Потомство ће његово довека да траје
    и преда мном попут сунца престо његов;
37 као месец заувек ће потрајати,
    попут неба сведок верни.“ Села

38 А сада си га свргнуо, згрозио се
    и разјарио на свог помазаника;
39 Порекао си савез са слугом својим,
    у прашини му круну оскрнавио.
40 Зарушио си му све зидине
    и утврђења му у руине претворио.
41 Харају га сви што путем прођу,
    комшијама својим постао је ругло.
42 Дигао си десницу душмана његових,
    крвника његовог ти чиниш веселим.
43 Још си му оштрицу мача отупио,
    у боју му помогао ниси.
44 Његов сјај си окончао,
    срушио му престо у прашину.
45 Скратио си дане младости његове
    и загрнуо га срамотом. Села

46 О, Господе, докле ћеш се крити?
    Довека ти срџба као ватра букти?
47 Присети се дужине мог живота.
    Зар узалуд створио си све потомке људи?
48 Ко је човек који је живео, а да смрти угледао није?
    Из руку Света мртвих ко је живот избавио? Села
49 О, Господе, где су твоја милосрђа давна
    којима си се у верности својој заклео Давиду?
50 Сети се, о, Господе, срамоћења својих слугу,
    која носим у недрима од народа многих!
51 Господе, њима су нас срамотили противници твоји;
    њима су срамотили кораке твог помазаника.

52 Благословен довека да је Господ!
Амин! Амин!

Notas al pie

  1. 89,17 Рог је симбол, метафора војне снаге, достојанства.