Het Boek

Psalmen 89

1Een leerzaam gedicht van de Ezrahiet Ethan.

Ik wil alleen nog maar zingen
van de goedheid en genade van de Here,
van alles wat Hij voor mij heeft gedaan.
Van generatie op generatie
zal ik getuigen van uw trouw.
Ik zeg dan:
uw goedheid en liefde gelden eeuwig,
tot in de hemel blijkt hoe trouw U bent.
De Here zegt:
Ik heb een verbond gesloten
met de man die Ik heb uitgekozen,
dat heb Ik gezworen aan mijn dienaar David.
Ik zei tegen hem:
Ik zal uw nageslacht blijven zegenen,
van generatie op generatie
zullen uw kinderen op de troon blijven.
Here, daarom wordt uw grote macht
tot in de hemel geprezen.
Alle gelovigen loven U om uw trouw.
Kan in de hemel iemand
zich meten met de Here?
Is er op aarde
een god als onze Here?
God dwingt ontzag en respect af
van de heilige engelen die Hem omringen.
Here, God van de hemelse legers,
wie is zo groot en machtig als U?
Uw trouw omgeeft U.
10 U beheerst de woede van de zee,
als de golven hoog oprijzen, brengt U ze tot rust.
11 U hebt Egypte vernietigd
en al uw vijanden door uw kracht verspreid.
12 De hemel is van U
en ook de aarde behoort U toe.
U hebt de wereld en alles wat erop leeft, geschapen.
13 Van noord tot zuid hebt U alles gemaakt.
De bergen juichen U toe.
14 Uw arm is machtig en uw hand is sterk.
Uw rechterhand is de hoogste op aarde.
15 Alles wat U doet, is recht en rechtvaardig.
Goedheid, liefde en trouw
zijn alleen op U van toepassing.
16 Gelukkig is het volk dat U eert, Here,
zij gaan hun weg met U, in uw licht.
17 De hele dag prijzen zij uw naam
en dankzij uw rechtvaardigheid staan zij sterk.
18 Want U bent het kenmerk van hun kracht,
door uw liefde en goedkeuring ontvangen wij een hoge positie.
19 De Here beschermt ons
en de Heilige God van Israël is onze Koning.
20 In het verleden hebt U tegen uw volgelingen gezegd:
‘Ik heb mijn hulp toegezegd aan een dapper man,
één man uit uw volk koos Ik speciaal uit.
21 Ik vond mijn dienaar David
en heb hem met gewijde olie gezalfd.
22 Mijn hand zal hem ondersteunen
en mijn arm zal hem sterk maken.
23 De vijand zal hem niet in zijn macht krijgen
en geen misdadiger zal hem kwaad kunnen doen.
24 Integendeel, Ik zal zijn tegenstanders voor hem vernietigen.
Wie hem haten, zullen Mij tegenkomen.
25 Maar al mijn trouw en liefde zijn voor hem.
Dankzij Mij bekleedt hij een hoge positie.
26 Ik geef hem zelfs gezag over zeeën en rivieren.
27 Hij zal Mij zijn Vader noemen.
Ik zal zijn God zijn
en de rots waar hij zijn redding vindt.
28 Ik zal hem behandelen als een oudste zoon,
als een van de hoogste koningen op aarde.
29 Mijn goedheid en liefde zijn blijvend voor hem,
mijn verbond met hem kan niet meer worden verbroken.
30 Zijn nageslacht zal altijd blijven bestaan
en zijn troon is onaantastbaar.
31 Als zijn zonen mijn wetten negeren
en niet meer leven volgens mijn leefregels,
32 als zij mijn voorschriften ontwijden
en mijn geboden niet meer houden,
33 zal Ik hen straffen en allerlei plagen sturen.
34 Maar mijn goedheid en liefde voor hem
blijven onveranderd, Ik blijf hem trouw.
35 En ook mijn verbond met hem
blijf Ik trouw, dat is Mij heilig.
Wat Ik heb beloofd, zal Ik doen.
36 Ik heb het immers eens bij Mij Zelf gezworen!
Ik kan David niet in de steek laten.
37 Zijn nageslacht zal altijd voortleven
en zijn troon is onwankelbaar, net als de zon.
38 Net als de maan zal hij er altijd zijn,
want Hij die vanuit de hemel getuigt, is trouw.’
39 Maar toch hebt U uw uitverkorene
van U weggedaan en hem verworpen.
U bent boos op hem geworden.
40 U hebt uw verbond met uw dienaar vernietigd
en hem de kroon van het hoofd gestoten.
41 Zijn muren hebt U afgebroken
en zijn sterke burchten tot puin gemaakt.
42 Mensen die langskwamen
hebben zijn bezittingen geplunderd.
Zijn buren dreven de spot met hem.
43 Zijn tegenstanders bleken sterker
en zijn vijanden overwonnen hem.
44 Ook zijn zwaard gaf hem geen overwinning
en hij moest zich in de oorlogen gewonnen geven.
45 Er was geen eer meer voor hem over
en zijn troon hebt U omver geworpen.
46 Hij werd vroeg oud en werd met schande overladen.
47 Moet dit nog lang duren, Here?
Blijft U Zich voor mij verbergen?
Blijft uw toorn branden als het heetste vuur?
48 Denk er alstublieft aan
dat ik maar een vergankelijk mens ben.
U hebt de mensen Zelf geschapen,
dus U weet hoe kort zij leven.
49 Er is immers geen mens die niet zal sterven?
Niemand kan toch ontkomen aan het dodenrijk?
50 Waar zijn nu de blijken van uw genade, Here?
U hebt die eens aan ons toegezegd,
zelfs met een eed aan David gezworen.
51 Kijk toch, Here, hoe uw dienaren worden bespot
en hoe alle volken ons uitlachen.
52 Hoe ook uw tegenstanders de spot met ons drijven, Here.
Zij drijven de spot met hem die door U tot koning is gezalfd!
53 Alle lof en eer is voor de Here, tot in eeuwigheid.
Laat ieder die dit hoort daarmee instemmen.
Amen.

New Living Translation

Psalm 89

Psalm 89

A psalm[a] of Ethan the Ezrahite.

I will sing of the Lord’s unfailing love forever!
    Young and old will hear of your faithfulness.
Your unfailing love will last forever.
    Your faithfulness is as enduring as the heavens.

The Lord said, “I have made a covenant with David, my chosen servant.
    I have sworn this oath to him:
‘I will establish your descendants as kings forever;
    they will sit on your throne from now until eternity.’” Interlude
All heaven will praise your great wonders, Lord;
    myriads of angels will praise you for your faithfulness.
For who in all of heaven can compare with the Lord?
    What mightiest angel is anything like the Lord?
The highest angelic powers stand in awe of God.
    He is far more awesome than all who surround his throne.
O Lord God of Heaven’s Armies!
    Where is there anyone as mighty as you, O Lord?
    You are entirely faithful.

You rule the oceans.
    You subdue their storm-tossed waves.
10 You crushed the great sea monster.[b]
    You scattered your enemies with your mighty arm.
11 The heavens are yours, and the earth is yours;
    everything in the world is yours—you created it all.
12 You created north and south.
    Mount Tabor and Mount Hermon praise your name.
13 Powerful is your arm!
    Strong is your hand!
    Your right hand is lifted high in glorious strength.
14 Righteousness and justice are the foundation of your throne.
    Unfailing love and truth walk before you as attendants.
15 Happy are those who hear the joyful call to worship,
    for they will walk in the light of your presence, Lord.
16 They rejoice all day long in your wonderful reputation.
    They exult in your righteousness.
17 You are their glorious strength.
    It pleases you to make us strong.
18 Yes, our protection comes from the Lord,
    and he, the Holy One of Israel, has given us our king.

19 Long ago you spoke in a vision to your faithful people.
You said, “I have raised up a warrior.
    I have selected him from the common people to be king.
20 I have found my servant David.
    I have anointed him with my holy oil.
21 I will steady him with my hand;
    with my powerful arm I will make him strong.
22 His enemies will not defeat him,
    nor will the wicked overpower him.
23 I will beat down his adversaries before him
    and destroy those who hate him.
24 My faithfulness and unfailing love will be with him,
    and by my authority he will grow in power.
25 I will extend his rule over the sea,
    his dominion over the rivers.
26 And he will call out to me, ‘You are my Father,
    my God, and the Rock of my salvation.’
27 I will make him my firstborn son,
    the mightiest king on earth.
28 I will love him and be kind to him forever;
    my covenant with him will never end.
29 I will preserve an heir for him;
    his throne will be as endless as the days of heaven.
30 But if his descendants forsake my instructions
    and fail to obey my regulations,
31 if they do not obey my decrees
    and fail to keep my commands,
32 then I will punish their sin with the rod,
    and their disobedience with beating.
33 But I will never stop loving him
    nor fail to keep my promise to him.
34 No, I will not break my covenant;
    I will not take back a single word I said.
35 I have sworn an oath to David,
    and in my holiness I cannot lie:
36 His dynasty will go on forever;
    his kingdom will endure as the sun.
37 It will be as eternal as the moon,
    my faithful witness in the sky!” Interlude

38 But now you have rejected him and cast him off.
    You are angry with your anointed king.
39 You have renounced your covenant with him;
    you have thrown his crown in the dust.
40 You have broken down the walls protecting him
    and ruined every fort defending him.
41 Everyone who comes along has robbed him,
    and he has become a joke to his neighbors.
42 You have strengthened his enemies
    and made them all rejoice.
43 You have made his sword useless
    and refused to help him in battle.
44 You have ended his splendor
    and overturned his throne.
45 You have made him old before his time
    and publicly disgraced him. Interlude

46 O Lord, how long will this go on?
    Will you hide yourself forever?
    How long will your anger burn like fire?
47 Remember how short my life is,
    how empty and futile this human existence!
48 No one can live forever; all will die.
    No one can escape the power of the grave.[c] Interlude

49 Lord, where is your unfailing love?
    You promised it to David with a faithful pledge.
50 Consider, Lord, how your servants are disgraced!
    I carry in my heart the insults of so many people.
51 Your enemies have mocked me, O Lord;
    they mock your anointed king wherever he goes.

52 Praise the Lord forever!
    Amen and amen!

Notas al pie

  1. 89:Title Hebrew maskil. This may be a literary or musical term.
  2. 89:10 Hebrew Rahab, the name of a mythical sea monster that represents chaos in ancient literature.
  3. 89:48 Hebrew of Sheol.