Het Boek

Psalmen 89:1-53

1Een leerzaam gedicht van de Ezrachiet Etan.

2Ik wil alleen nog maar zingen

van de goedheid en genade van de Here,

van alles wat Hij voor mij heeft gedaan.

Van generatie op generatie

zal ik getuigen van uw trouw.

3Ik zeg dan:

‘Uw goedheid en liefde gelden eeuwig,

tot in de hemel blijkt hoe trouw U bent.’

4De Here zegt:

‘Ik heb een verbond gesloten

met de man die Ik heb uitgekozen,

dat heb Ik gezworen aan mijn dienaar David.

5Ik zei tegen hem:

“Ik zal uw nageslacht blijven zegenen,

van generatie op generatie

zullen uw kinderen op de troon blijven.” ’

6Here, daarom wordt uw grote macht

tot in de hemel geprezen.

Alle gelovigen loven U om uw trouw.

7Kan in de hemel iemand

zich meten met de Here?

Is er op aarde

een god als onze Here?

8God dwingt ontzag en respect af

van de heilige engelen die Hem omringen.

9Here, God van de hemelse legers,

wie is zo groot en machtig als U?

Uw trouw omgeeft U.

10U beheerst de woede van de zee,

als de golven hoog oprijzen, brengt U ze tot rust.

11U hebt Egypte vernietigd

en al uw vijanden door uw kracht verspreid.

12De hemel is van U

en ook de aarde behoort U toe.

U hebt de wereld en alles wat erop leeft, geschapen.

13Van noord tot zuid hebt U alles gemaakt.

De bergen juichen U toe.

14Uw arm is machtig en uw hand is sterk.

Uw rechterhand is de hoogste op aarde.

15Alles wat U doet, is recht en rechtvaardig.

Goedheid, liefde en trouw

zijn alleen op U van toepassing.

16Gelukkig is het volk dat U eert, Here,

zij gaan hun weg met U, in uw licht.

17De hele dag prijzen zij uw naam

en dankzij uw rechtvaardigheid staan zij sterk.

18Want U bent het kenmerk van hun kracht,

door uw liefde en goedkeuring ontvangen wij een hoge positie.

19De Here beschermt ons

en de Heilige God van Israël is onze Koning.

20In het verleden hebt U tegen uw volgelingen gezegd:

‘Ik heb mijn hulp toegezegd aan een dapper man,

één man uit uw volk koos Ik speciaal uit.

21Ik vond mijn dienaar David

en heb hem met gewijde olie gezalfd.

22Mijn hand zal hem ondersteunen

en mijn arm zal hem sterk maken.

23De vijand zal hem niet in zijn macht krijgen

en geen misdadiger zal hem kwaad kunnen doen.

24Integendeel, Ik zal zijn tegenstanders voor hem vernietigen.

Wie hem haten, zullen Mij tegenkomen.

25Maar al mijn trouw en liefde zijn voor hem.

Dankzij Mij bekleedt hij een hoge positie.

26Ik geef hem zelfs gezag over zeeën en rivieren.

27Hij zal Mij zijn Vader noemen.

Ik zal zijn God zijn

en de rots waar hij zijn redding vindt.

28Ik zal hem behandelen als een oudste zoon,

als een van de hoogste koningen op aarde.

29Mijn goedheid en liefde zijn blijvend voor hem,

mijn verbond met hem kan niet meer worden verbroken.

30Zijn nageslacht zal altijd blijven bestaan

en zijn troon is onaantastbaar.

31Als zijn zonen mijn wetten negeren

en niet meer leven volgens mijn leefregels,

32als zij mijn voorschriften ontwijden

en mijn geboden niet meer houden,

33zal Ik hen straffen en allerlei plagen sturen.

34Maar mijn goedheid en liefde voor hem

blijven onveranderd, Ik blijf hem trouw.

35En ook mijn verbond met hem

blijf Ik trouw, dat is Mij heilig.

Wat Ik heb beloofd, zal Ik doen.

36Ik heb het immers eens bij Mij Zelf gezworen!

Ik kan David niet in de steek laten.

37Zijn nageslacht zal altijd voortleven

en zijn troon is onwankelbaar, net als de zon.

38Net als de maan zal hij er altijd zijn,

want Hij die vanuit de hemel getuigt, is trouw.’

39Maar toch hebt U uw uitverkorene

van U weggedaan en hem verworpen.

U bent boos op hem geworden.

40U hebt uw verbond met uw dienaar vernietigd

en hem de kroon van het hoofd gestoten.

41Zijn muren hebt U afgebroken

en zijn sterke burchten tot puin gemaakt.

42Mensen die langskwamen

hebben zijn bezittingen geplunderd.

Zijn buren dreven de spot met hem.

43Zijn tegenstanders bleken sterker

en zijn vijanden overwonnen hem.

44Ook zijn zwaard gaf hem geen overwinning

en hij moest zich in de oorlogen gewonnen geven.

45Er was geen eer meer voor hem over

en zijn troon hebt U omvergeworpen.

46Hij werd vroeg oud en werd met schande overladen.

47Moet dit nog lang duren, Here?

Blijft U Zich voor mij verbergen?

Blijft uw toorn branden als het heetste vuur?

48Denk er alstublieft aan

dat ik maar een vergankelijk mens ben.

U hebt de mensen Zelf geschapen,

dus U weet hoe kort zij leven.

49Er is immers geen mens die niet zal sterven?

Niemand kan toch ontkomen aan het dodenrijk?

50Waar zijn nu de blijken van uw genade, Here?

U hebt die eens aan ons toegezegd,

zelfs met een eed aan David gezworen.

51Kijk toch, Here, hoe uw dienaren worden bespot

en hoe alle volken ons uitlachen.

52Hoe ook uw tegenstanders de spot met ons drijven, Here.

Zij drijven de spot met hem die door U tot koning is gezalfd!

53Alle lof en eer is voor de Here, tot in eeuwigheid.

Laat ieder die dit hoort daarmee instemmen.

Amen.

Japanese Contemporary Bible

詩篇 89:1-52

89

1私は主の優しいお心づかいを、いつまでも歌います。

2あなたの愛と恵みと真実は、

永遠に絶えることがありません。

3-4主なる神はこう言われます。

「わたしは、よりすぐったしもべダビデと

厳粛な契約を結んだ。

彼の子孫を永久に王座につけると誓ったのだ。」

5ああ主よ。天はあなたの奇跡をたたえ、

御使いたちは、あなたの真実をたたえます。

6天に、主と並ぶ存在などありえませんから。

最も偉大な御使いでさえ、

主の足もとにも及びません。

7天使の中で最高位の者さえ、

御前では恐れおののきます。

ほかのだれが、主のようにあがめられているでしょうか。

8天の軍勢の神である主よ。

あなたのように権威ある方は一人もいません。

主は真実そのものです。

9海にすさまじい嵐が起こって波が荒れ狂っても、

あなたのひと言で凪いでしまいます。

10傲慢な態度を捨てなかったエジプトは、

あなたの手で切り刻まれました。

あなたの恐るべき腕を見て、敵は逃げて行きました。

11天も地も、万物はあなたの手の中にあります。

いっさいのものを造られたのはあなたなのですから。

12北も南も神がお造りになりました。

タボル山とヘルモン山は、

創造主であるあなたに感謝しています。

13あなたの腕の力は天下に並ぶものがなく、

あなたの栄光ある右の手は、高くあげられています。

14-15あなたの王座を支えているのは、

公平と正義の太い二本の柱です。

あわれみと真実は、いつもおそばに控えています。

喜びに震えるラッパの音を聞く人々は幸せです。

あなたの光の中を歩くことができるからです。

16彼らは、あなたのすばらしい名声と、

完全な正義を知って、一日中喜びに満たされます。

17あなたは彼らの力です。

あなたの恵みが私たちの力の源であるとは、

なんという光栄でしょう。

18私たちを守るのは、ほかならぬ主ご自身です。

この、イスラエルのきよいお方が、

私たちに王をお立てくださいました。

19神は幻の中で、預言者にこう告げました。

「わたしは国民の中から、

一人のすぐれた若者を選んで王とした。

20それは、わたしのしもべダビデだ。

わたしは彼に、きよい油を注いだ。

21わたしは彼をしっかり支えて、強めよう。

22だから彼は、決して敵に優位に立たれたり、

悪者にひけをとったりすることはない。

23わたしは敵を打ち倒し、

彼を憎む者の息の根を止めよう。

24常に彼を守り、祝福し、愛で包もう。

彼はわたしのゆえに、偉大な者となる。

25彼はユーフラテス川から地中海に至るまでを支配する。

26彼はわたしを『あなたはわたしの父、わたしの神、

わたしの救いの岩』と呼ぶだろう。

27わたしは彼を長男として迎え、

地上で最強の王としよう。

28いつまでも愛を注ぎ、常に恵みを与えよう。

彼との間に立てた契約は、決して破棄されはしない。

29彼の跡継ぎは絶えることがなく、

王座は永遠に受け継がれる。

30-32しかし、もし彼の子孫が

わたしのおきてを無視して守らなくなれば、

罰が下ることになる。

33とはいえ、恵みを根こそぎ奪ったり、

約束を破ったりはしない。

34わたしは契約を破りはしない。

前言を翻すようなこともしない。

35-36わたしはダビデに、その王朝はいつまでも続き、

王座も、この世界が続く限り途切れることはない、と誓ったからだ。

きよい神は決してうそをつかない。

37大空にかかる忠実な証人である月のように、

彼の王座はいつまでも続く。」

38このようにおっしゃった神が、

どうして彼を拒絶し、お捨てになるのですか。

なぜ、王として選んでおきながら、

こんなにもお怒りになるのですか。

39あなたは、ダビデとの契約を解消なさったのでしょうか。

その王冠をはく奪しておられるではありませんか。

40あなたは城壁をくずし、

要塞を一つ残らず破壊なさいました。

41行きずりの者たちがその廃墟を物色してあさり、

近隣の者もあざけって見ています。

42あなたは、むしろ敵を勇気づけ、

喜ばせておられるのです。

43戦場では、王の手から剣をたたき落とし、

見殺しになさいました。

44その勢いにとどめを刺し、

その王座をくつがえされました。

45彼を実際の年齢以上に老いさせ、

公衆の面前で恥をかかせられました。

46ああ主よ、いつまでこんな状態が続くのですか。

いつまで顔をそむけて、

燃えさかる怒りを注がれるのですか。

47あなたが人間の一生を、どんなに短く、

むなしいものにお定めになったか

思い起こしてください。

48人はいつまでも生きることはできません。

みな死に果てるのです。

だれが、墓から自分のいのちを救い出せましょう。

49主よ、以前は、

あんなに愛してくださったではありませんか。

かつてダビデに約束された確かな恵みは、

どこへ行ったのでしょう。

50主よ、ごらんください。

人々がこのように私をさげすんでいるのです。

51敵も、神が王として油を注がれたこの私を、

あざけっています。

52しかし、それでもなお、

主は永遠にほめたたえられるべきお方です。

アーメン。アーメン。