Het Boek

Psalmen 87:1-7

1Een psalm van de Korachieten. Een lied. Jeruzalem ligt op de heilige bergen.

2De Here houdt van haar poorten,

meer dan van alle andere steden in het land Israël.

3Stad van God!

Er zijn geweldige dingen over u te vertellen.

4Wanneer Ik de namen noem

van Egypte, Babel, Filistea, Tyrus

of zelfs van Ethiopië,

is er altijd wel iemand die daar geboren is.

5Maar van Jeruzalem zal worden gezegd

dat er velen geboren zijn.

God, de Allerhoogste, zal Zelf deze stad zegenen.

6Wanneer de Here de volken registreert,

schrijft Hij erbij: ‘Dit volk is hier geboren.’

7Tijdens hun feesten en onder het dansen

zingen zij: ‘Mijn hart ligt in Jeruzalem.’

Nueva Versión Internacional

Salmo 87:1-7

Salmo 87

Salmo de los hijos de Coré. Cántico.

1Los cimientos de la ciudad de Dios87:1 Los cimientos de la ciudad de Dios. Lit. Los cimientos de él.

están en el santo monte.

2El Señor ama las entradas de Sión

más que a todas las moradas de Jacob.

3De ti, ciudad de Dios,

se dicen cosas gloriosas: Selah

4«Entre los que me reconocen

puedo contar a Rahab y a Babilonia,

a Filistea y a Tiro, lo mismo que a Cus.

Se dice: “Este nació en Sión”».

5De Sión se dirá, en efecto:

«Este y aquel nacieron en ella.

El Altísimo mismo la ha establecido».

6El Señor anotará en el registro de los pueblos:

«Este nació en Sión». Selah

7Y mientras cantan y bailan, dicen:

«En ti se hallan todos mis orígenes».87:7 todos mis orígenes. Lit. todas mis fuentes.