Het Boek

Psalmen 87:1-7

1Een psalm van de Korachieten. Een lied. Jeruzalem ligt op de heilige bergen.

2De Here houdt van haar poorten,

meer dan van alle andere steden in het land Israël.

3Stad van God!

Er zijn geweldige dingen over u te vertellen.

4Wanneer Ik de namen noem

van Egypte, Babel, Filistea, Tyrus

of zelfs van Ethiopië,

is er altijd wel iemand die daar geboren is.

5Maar van Jeruzalem zal worden gezegd

dat er velen geboren zijn.

God, de Allerhoogste, zal Zelf deze stad zegenen.

6Wanneer de Here de volken registreert,

schrijft Hij erbij: ‘Dit volk is hier geboren.’

7Tijdens hun feesten en onder het dansen

zingen zij: ‘Mijn hart ligt in Jeruzalem.’

New International Reader's Version

Psalm 87:1-7

Psalm 87

A psalm of the Sons of Korah. A song.

1The Lord has built his city

on the holy mountain.

2He loves the city of Zion

more than all the other places

where the people of Jacob live.

3City of God,

the Lord says glorious things about you.

4He says, “I will include Egypt and Babylon

in a list of nations who recognize me as king.

I will also include Philistia and Tyre, along with Cush.

I will say about them, ‘They were born in Zion.’ ”

5Certainly it will be said about Zion,

“This nation and that nation were born in it.

The Most High God himself will make it secure.”

6Here is what the Lord will write in his list of the nations.

“Each of them was born in Zion.”

7As they make music they will sing,

“Zion, all our blessings come from you.”