Het Boek

Psalmen 87

1Een psalm van de Korachieten. Een lied.

Jeruzalem ligt op de heilige bergen.
De Here houdt van haar poorten,
meer dan van alle andere steden in het land Israël.
Stad van God!
Er zijn geweldige dingen over u te vertellen.
Wanneer Ik de namen noem
van Egypte, Babel, Filistea, Tyrus
of zelfs van Ethiopië,
is er altijd wel iemand die daar geboren is.
Maar van Jeruzalem zal worden gezegd
dat er velen geboren zijn.
God, de Allerhoogste, zal Zelf deze stad zegenen.
Wanneer de Here de volken registreert,
schrijft Hij erbij: ‘Dit volk is hier geboren.’
Tijdens hun feesten en onder het dansen
zingen zij: ‘Mijn hart ligt in Jeruzalem.’

The Message

Psalm 87

A Korah Psalm

11-3 He founded Zion on the Holy Mountain—
    and oh, how God loves his home!
Loves it far better than all
    the homes of Jacob put together!
God’s hometown—oh!
    everyone there is talking about you!

I name them off, those among whom I’m famous:
    Egypt and Babylon,
    also Philistia,
    even Tyre, along with Cush.
Word’s getting around; they point them out:
    “This one was born again here!”

The word’s getting out on Zion:
    “Men and women, right and left,
    get born again in her!”

God registers their names in his book:
    “This one, this one, and this one—
    born again, right here.”

Singers and dancers give credit to Zion:
    “All my springs are in you!”