Het Boek

Psalmen 86:1-17

1Een gebed van David.

Buig U tot mij over, Here,

en geef mij antwoord.

Ik ben in grote moeilijkheden

en zeer te beklagen.

2Bescherm mij,

ik heb immers diep ontzag voor U?

U bent mijn God.

Bevrijd uw dienaar

die zijn vertrouwen op U stelt.

3Mijn God, geef mij uw genade.

De hele dag door roep ik naar U.

4Geef mij uw vreugde, mijn God,

ik richt mij helemaal op U.

5Here, U bent zo goed

en vergeeft graag.

Ieder die U aanroept,

mag zich koesteren in uw goedheid en liefde.

6Here, luister toch naar mijn gebed,

neem mijn smeken ter harte.

7In tijden van grote moeite en zorgen

roep ik naar U,

omdat U mij altijd antwoord geeft.

8Geen van de afgoden

kan zich met U meten, Here.

Niemand kan uw werk evenaren.

9Eenmaal zullen alle volken,

die allemaal door U zijn gemaakt,

naar U toekomen

en voor U neerknielen, Here.

Dan zullen zij allemaal

uw naam eren.

10Want U bent een grote God

en U doet wonderen.

Alleen U, mijn God, kunt dat doen.

11Here, leer mij hoe ik uw wil kan doen,

zodat ik oprecht zal leven.

Geef dat ik niet innerlijk verdeeld zal zijn,

maar alleen U zal dienen.

12Here, mijn God,

ik wil U met mijn hele hart prijzen

en altijd alleen uw naam de eer geven.

13U bewijst mij zoveel goedheid en liefde,

U hebt mij gered van de godverlatenheid.

14Help mij, God,

want mijn tegenstanders keren zich tegen mij.

Misdadigers willen mij doden.

Aan U denken zij niet.

15Here, U bent een God die genade geeft

en vol medelijden en liefde naar mij omziet.

Ook bent U heel geduldig

en toont mij uw liefde, goedheid en trouw.

16Kom naar mij toe en geef mij uw genade.

Geef uw dienaar kracht

en bevrijd de zoon van uw dienares.

17Laten mijn vijanden zien dat U mij helpt en redt.

Dan zullen zij zich schamen

omdat U, Here, mij hebt geholpen en getroost.

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 86:1-17

สดุดี 86

(คำอธิษฐานของดาวิด)

1ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงสดับฟังและตอบข้าพระองค์ด้วยเถิด

เพราะข้าพระองค์ยากจนและขัดสน

2ขอทรงปกป้องชีวิตของข้าพระองค์เพราะข้าพระองค์อุทิศตนเพื่อพระองค์

พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์

โปรดช่วยผู้รับใช้ของพระองค์ซึ่งวางใจในพระองค์

3ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงเมตตาข้าพระองค์

เพราะข้าพระองค์ร้องทูลพระองค์วันยังค่ำ

4ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า โปรดประทานความชื่นชมยินดีแก่ผู้รับใช้ของพระองค์

เพราะข้าพระองค์ชูจิตวิญญาณของข้าพระองค์ขึ้นต่อพระองค์

5ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงแสนดีและพร้อมที่จะอภัยโทษ

ทรงเปี่ยมด้วยความรักมั่นคงต่อทุกคนที่ร้องทูลพระองค์

6ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงฟังคำอธิษฐานของข้าพระองค์เถิด

ขอทรงสดับคำทูลวิงวอนขอความเมตตาของข้าพระองค์

7ในยามเดือดร้อน ข้าพระองค์จะร้องทูลพระองค์

เพราะพระองค์จะทรงตอบข้าพระองค์

8ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ท่ามกลางพระทั้งหลาย ไม่มีพระองค์ใดเสมอเหมือนพระองค์

และไม่มีกิจใดๆ เทียบเท่าพระราชกิจของพระองค์

9ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า มวลประชาชาติซึ่งพระองค์ทรงสร้าง

จะมากราบนมัสการต่อหน้าพระองค์

พวกเขาจะถวายพระเกียรติสิริแด่พระนามของพระองค์

10เพราะพระองค์ทรงยิ่งใหญ่และกระทำการอัศจรรย์

พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียว

11ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงสอนวิถีทางของพระองค์แก่ข้าพระองค์

เพื่อข้าพระองค์จะดำเนินในความจริงของพระองค์

ขอทรงประทานจิตใจแน่วแน่

เพื่อข้าพระองค์จะยำเกรงพระนามของพระองค์

12ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์หมดหัวใจ

ข้าพระองค์จะเทิดทูนพระนามของพระองค์เป็นนิตย์

13เพราะความรักที่ทรงมีต่อข้าพระองค์นั้นใหญ่หลวงนัก

พระองค์ทรงกอบกู้ข้าพระองค์จากห้วงลึกของหลุมฝังศพ

14ข้าแต่พระเจ้า คนยโสโอหังโจมตีข้าพระองค์

กลุ่มคนโหดร้ายหมายเอาชีวิตข้าพระองค์

พวกเขาไม่ยำเกรงพระองค์

15ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า แต่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงเมตตากรุณาและทรงพระคุณ

ทรงพระพิโรธช้า เปี่ยมด้วยความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์

16ขอทรงหันมาและเมตตาข้าพระองค์

ประทานกำลังของพระองค์แก่ผู้รับใช้ของพระองค์

และช่วยบุตรของหญิงรับใช้86:16 หรือช่วยบุตรผู้ซื่อสัตย์ของพระองค์ด้วยเถิด

17ขอประทานเครื่องหมายแห่งความโปรดปรานของพระองค์

เพื่อศัตรูของข้าพระองค์จะได้อับอาย

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะพระองค์ทรงช่วยและทรงปลอบโยนข้าพระองค์