Het Boek

Psalmen 86

1Een gebed van David.

Buig U tot mij over, Here,
en geef mij antwoord.
Ik ben in grote moeilijkheden
en zeer te beklagen.
Bescherm mij,
ik heb immers diep ontzag voor U?
U bent mijn God.
Bevrijd uw dienaar
die zijn vertrouwen op U stelt.
Mijn God, geef mij uw genade.
De hele dag door roep ik naar U.
Geef mij uw vreugde, mijn God,
ik richt mij helemaal op U.
Here, U bent zo goed
en vergeeft graag.
Ieder die U aanroept,
mag zich koesteren in uw goedheid en liefde.
Here, luister toch naar mijn gebed,
neem mijn smeken ter harte.
In tijden van grote moeite en zorgen
roep ik naar U,
omdat U mij altijd antwoord geeft.
Geen van de afgoden
kan zich met U meten, Here.
Niemand kan uw werk evenaren.
Eenmaal zullen alle volken,
die allemaal door U zijn gemaakt,
naar U toekomen
en voor U neerknielen, Here.
Dan zullen zij allemaal
uw naam eren.
10 Want U bent een grote God
en U doet wonderen.
Alleen U, mijn God, kunt dat doen.
11 Here, leer mij hoe ik uw wil kan doen,
zodat ik oprecht zal leven.
Geef dat ik niet innerlijk verdeeld zal zijn,
maar alleen U zal dienen.
12 Here, mijn God,
ik wil U met mijn hele hart prijzen
en altijd alleen uw naam de eer geven.
13 U bewijst mij zoveel goedheid en liefde,
U hebt mij gered van de godverlatenheid.
14 Help mij, God,
want mijn tegenstanders keren zich tegen mij.
Misdadigers willen mij doden.
Aan U denken zij niet.
15 Here, U bent een God die genade geeft
en vol medelijden en liefde naar mij omziet.
Ook bent U heel geduldig
en toont mij uw liefde, goedheid en trouw.
16 Kom naar mij toe en geef mij uw genade.
Geef uw dienaar kracht
en bevrijd de zoon van uw dienares.
17 Laten mijn vijanden zien dat U mij helpt en redt.
Dan zullen zij zich schamen
omdat U, Here, mij hebt geholpen en getroost.

Swedish Contemporary Bible

Psalms 86

Psalm 86

Förtröstan på Herren i stor nöd

1En bön av David.

Hör mig, Herre, svara mig,

för jag är fattig och hjälplös.

2Bevara mitt liv, för jag är from.

Rädda din tjänare, som litar på dig, min Gud.

3Var nådig mot mig, Herre,

för jag ropar till dig dagen lång.

4Gör din tjänare glad, Herre,

för jag sätter mitt hopp till dig.

5Herre, du är god, och villig att förlåta.

Du är nådig mot alla som ropar till dig.

6Hör min bön, Herre!

Lyssna till min vädjan!

7Jag ropar till dig i nödens tid,

och du svarar mig.

8Ingen bland gudarna är lik dig, Herre,

och inga gärningar är som dina.

9Alla folk, som du har skapat,

ska komma och böja sig inför dig, Herre,

och ära ditt namn.

10För du är stor och mäktig och gör under.

Bara du är Gud!

11Lär mig, Herre, din väg.

Jag vill vandra i din sanning.

Hjälp mig att helhjärtat vörda ditt namn.

12Jag vill prisa dig, Herre, min Gud,

av hela mitt hjärta.

Jag vill ära ditt namn i evighet,

13för din nåd mot mig är stor.

Du har räddat mig ur dödsrikets djup.

14Gud, arroganta människor har rest sig mot mig.

En skara våldsmän är ute efter mitt liv,

och de bryr sig inte om dig.

15Men du är barmhärtig och nådig, Herre Gud,

sen till vrede och stor i nåd och trofasthet.

16Vänd dig till mig och var nådig mot mig!

Styrk din tjänare och rädda din tjänarinnas son.

17Ge mig ett tecken på din godhet,

så att de som hatar mig får se det och skämmas,

eftersom du, Herre, har hjälpt mig och tröstat mig.