Het Boek

Psalmen 86

1Een gebed van David.

Buig U tot mij over, Here,
en geef mij antwoord.
Ik ben in grote moeilijkheden
en zeer te beklagen.
Bescherm mij,
ik heb immers diep ontzag voor U?
U bent mijn God.
Bevrijd uw dienaar
die zijn vertrouwen op U stelt.
Mijn God, geef mij uw genade.
De hele dag door roep ik naar U.
Geef mij uw vreugde, mijn God,
ik richt mij helemaal op U.
Here, U bent zo goed
en vergeeft graag.
Ieder die U aanroept,
mag zich koesteren in uw goedheid en liefde.
Here, luister toch naar mijn gebed,
neem mijn smeken ter harte.
In tijden van grote moeite en zorgen
roep ik naar U,
omdat U mij altijd antwoord geeft.
Geen van de afgoden
kan zich met U meten, Here.
Niemand kan uw werk evenaren.
Eenmaal zullen alle volken,
die allemaal door U zijn gemaakt,
naar U toekomen
en voor U neerknielen, Here.
Dan zullen zij allemaal
uw naam eren.
10 Want U bent een grote God
en U doet wonderen.
Alleen U, mijn God, kunt dat doen.
11 Here, leer mij hoe ik uw wil kan doen,
zodat ik oprecht zal leven.
Geef dat ik niet innerlijk verdeeld zal zijn,
maar alleen U zal dienen.
12 Here, mijn God,
ik wil U met mijn hele hart prijzen
en altijd alleen uw naam de eer geven.
13 U bewijst mij zoveel goedheid en liefde,
U hebt mij gered van de godverlatenheid.
14 Help mij, God,
want mijn tegenstanders keren zich tegen mij.
Misdadigers willen mij doden.
Aan U denken zij niet.
15 Here, U bent een God die genade geeft
en vol medelijden en liefde naar mij omziet.
Ook bent U heel geduldig
en toont mij uw liefde, goedheid en trouw.
16 Kom naar mij toe en geef mij uw genade.
Geef uw dienaar kracht
en bevrijd de zoon van uw dienares.
17 Laten mijn vijanden zien dat U mij helpt en redt.
Dan zullen zij zich schamen
omdat U, Here, mij hebt geholpen en getroost.

New International Version

Psalm 86

Psalm 86

A prayer of David.

Hear me, Lord, and answer me,
    for I am poor and needy.
Guard my life, for I am faithful to you;
    save your servant who trusts in you.
You are my God; have mercy on me, Lord,
    for I call to you all day long.
Bring joy to your servant, Lord,
    for I put my trust in you.

You, Lord, are forgiving and good,
    abounding in love to all who call to you.
Hear my prayer, Lord;
    listen to my cry for mercy.
When I am in distress, I call to you,
    because you answer me.

Among the gods there is none like you, Lord;
    no deeds can compare with yours.
All the nations you have made
    will come and worship before you, Lord;
    they will bring glory to your name.
10 For you are great and do marvelous deeds;
    you alone are God.

11 Teach me your way, Lord,
    that I may rely on your faithfulness;
give me an undivided heart,
    that I may fear your name.
12 I will praise you, Lord my God, with all my heart;
    I will glorify your name forever.
13 For great is your love toward me;
    you have delivered me from the depths,
    from the realm of the dead.

14 Arrogant foes are attacking me, O God;
    ruthless people are trying to kill me—
    they have no regard for you.
15 But you, Lord, are a compassionate and gracious God,
    slow to anger, abounding in love and faithfulness.
16 Turn to me and have mercy on me;
    show your strength in behalf of your servant;
save me, because I serve you
    just as my mother did.
17 Give me a sign of your goodness,
    that my enemies may see it and be put to shame,
    for you, Lord, have helped me and comforted me.