Het Boek

Psalmen 86:1-17

1Een gebed van David.

Buig U tot mij over, Here,

en geef mij antwoord.

Ik ben in grote moeilijkheden

en zeer te beklagen.

2Bescherm mij,

ik heb immers diep ontzag voor U?

U bent mijn God.

Bevrijd uw dienaar

die zijn vertrouwen op U stelt.

3Mijn God, geef mij uw genade.

De hele dag door roep ik naar U.

4Geef mij uw vreugde, mijn God,

ik richt mij helemaal op U.

5Here, U bent zo goed

en vergeeft graag.

Ieder die U aanroept,

mag zich koesteren in uw goedheid en liefde.

6Here, luister toch naar mijn gebed,

neem mijn smeken ter harte.

7In tijden van grote moeite en zorgen

roep ik naar U,

omdat U mij altijd antwoord geeft.

8Geen van de afgoden

kan zich met U meten, Here.

Niemand kan uw werk evenaren.

9Eenmaal zullen alle volken,

die allemaal door U zijn gemaakt,

naar U toekomen

en voor U neerknielen, Here.

Dan zullen zij allemaal

uw naam eren.

10Want U bent een grote God

en U doet wonderen.

Alleen U, mijn God, kunt dat doen.

11Here, leer mij hoe ik uw wil kan doen,

zodat ik oprecht zal leven.

Geef dat ik niet innerlijk verdeeld zal zijn,

maar alleen U zal dienen.

12Here, mijn God,

ik wil U met mijn hele hart prijzen

en altijd alleen uw naam de eer geven.

13U bewijst mij zoveel goedheid en liefde,

U hebt mij gered van de godverlatenheid.

14Help mij, God,

want mijn tegenstanders keren zich tegen mij.

Misdadigers willen mij doden.

Aan U denken zij niet.

15Here, U bent een God die genade geeft

en vol medelijden en liefde naar mij omziet.

Ook bent U heel geduldig

en toont mij uw liefde, goedheid en trouw.

16Kom naar mij toe en geef mij uw genade.

Geef uw dienaar kracht

en bevrijd de zoon van uw dienares.

17Laten mijn vijanden zien dat U mij helpt en redt.

Dan zullen zij zich schamen

omdat U, Here, mij hebt geholpen en getroost.

New International Reader's Version

Psalm 86:1-17

Psalm 86

A prayer of David.

1Lord, hear me and answer me.

I am poor and needy.

2Keep my life safe, because I am faithful to you.

Save me, because I trust in you.

You are my God.

3Lord, have mercy on me.

I call out to you all day long.

4Bring joy to me.

Lord, I put my trust in you.

5Lord, you are forgiving and good.

You are full of love for all who call out to you.

6Lord, hear my prayer.

Listen to my cry for mercy.

7When I’m in trouble, I will call out to you.

And you will answer me.

8Lord, there’s no one like you among the gods.

No one can do what you do.

9Lord, all the nations you have made

will come and worship you.

They will bring glory to you.

10You are great. You do wonderful things.

You alone are God.

11Lord, teach me how you want me to live.

Do this so that I will depend on you, my faithful God.

Give me a heart that doesn’t want anything

more than to worship you.

12Lord my God, I will praise you with all my heart.

I will bring glory to you forever.

13Great is your love for me.

You have kept me from going down into the place of the dead.

14God, proud people are attacking me.

A gang of mean people is trying to kill me.

They don’t care about you.

15But Lord, you are a God who is tender and kind.

You are gracious.

You are slow to get angry.

You are faithful and full of love.

16Come to my aid and have mercy on me.

Show your strength by helping me.

Save me because I serve you just as my mother did.

17Prove your goodness to me.

Then my enemies will see it and be put to shame.

Lord, you have helped me and given me comfort.