Het Boek

Psalmen 85

1Een psalm van de Korachieten voor de koordirigent.

U bent altijd goed geweest voor uw land, Here.
U hebt het volk van Jakob uit de ellende gered.
U hebt de zonden van het volk vergeven en bedekt.
U hebt uw verontwaardiging laten varen
en U afgekeerd van uw grote toorn.
Bevrijd ons nu weer, o God,
U bent onze verlosser.
Laat uw weerzin tegen ons varen.
Blijft U altijd tegen ons?
Geldt uw toorn ook voor alle komende geslachten?
Wilt U ons volk weer tot leven brengen,
zodat alle mensen over U kunnen juichen?
Och Here, laat uw goedheid en trouw toch zien,
verlos ons.
Ik wil luisteren naar wat de Here God zegt.
Hij spreekt over vrede tot de Israëlieten
en tot allen die bij hen horen.
Maar zijn oordeel wacht hun,
als zij zich weer van Hem afkeren.
10 Het is werkelijk waar dat Hij mensen bevrijdt
die ontzag voor Hem hebben.
Waar zij wonen, heerst vrede en geluk.
11 Daar komt men goedheid, liefde en trouw tegen.
Er heerst vrede omdat er rechtvaardig wordt geregeerd.
12 Uit de aarde komt trouw voort
en vanuit de hemel komt de rechtvaardigheid.
13 De Here geeft altijd het goede
en op onze akkers groeien de gewassen overvloedig.
14 De rechtvaardigheid gaat voor God uit.
Die bepaalt zijn weg.

Swedish Contemporary Bible

Psalms 85

Psalm 85

Bön om folkets återupprättelse

1För körledaren. Av Korachs ättlingar, en psalm.

2Herre, du har visat välvilja mot ditt land.

Du har upprättat Jakobs lycka.

3Du lyfte av ditt folks skuld

och förlät dem deras synd. Séla

4Du drog tillbaka ditt raseri

och släckte din vredes glöd.

5Återupprätta oss, Gud, du vår räddare,

lägg bort ditt missnöje med oss.

6Ska du alltid vara vred på oss?

Ska din vrede sträcka sig även till kommande generationer?

7Vill du inte göra oss levande igen,

så att ditt folk kan glädja sig i dig?

8Herre, visa oss din nåd

och ge oss din frälsning.

9Jag vill höra vad Gud säger.

Herren talar frid till sitt folk, till sina fromma,

men må de inte återvända till dårskap.

10Hans frälsning är verkligen nära dem som fruktar honom,

för att hans härlighet ska bo i vårt land.

11Nåd och trofasthet ska mötas

och rättfärdighet och frid kyssas.

12Sanningen ska spira upp ur jorden

och rättfärdigheten blicka ner från himlen.

13Herren själv ska ge allt gott,

och vårt land ska ge sin skörd.

14Rättfärdigheten ska gå före honom

och bana väg för hans steg.