Het Boek

Psalmen 85

1Een psalm van de Korachieten voor de koordirigent.

U bent altijd goed geweest voor uw land, Here.
U hebt het volk van Jakob uit de ellende gered.
U hebt de zonden van het volk vergeven en bedekt.
U hebt uw verontwaardiging laten varen
en U afgekeerd van uw grote toorn.
Bevrijd ons nu weer, o God,
U bent onze verlosser.
Laat uw weerzin tegen ons varen.
Blijft U altijd tegen ons?
Geldt uw toorn ook voor alle komende geslachten?
Wilt U ons volk weer tot leven brengen,
zodat alle mensen over U kunnen juichen?
Och Here, laat uw goedheid en trouw toch zien,
verlos ons.
Ik wil luisteren naar wat de Here God zegt.
Hij spreekt over vrede tot de Israëlieten
en tot allen die bij hen horen.
Maar zijn oordeel wacht hun,
als zij zich weer van Hem afkeren.
10 Het is werkelijk waar dat Hij mensen bevrijdt
die ontzag voor Hem hebben.
Waar zij wonen, heerst vrede en geluk.
11 Daar komt men goedheid, liefde en trouw tegen.
Er heerst vrede omdat er rechtvaardig wordt geregeerd.
12 Uit de aarde komt trouw voort
en vanuit de hemel komt de rechtvaardigheid.
13 De Here geeft altijd het goede
en op onze akkers groeien de gewassen overvloedig.
14 De rechtvaardigheid gaat voor God uit.
Die bepaalt zijn weg.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 85

Psalmul 85

Pentru dirijor. Al korahiţilor. Un psalm.

Doamne, Tu ai fost binevoitor cu ţara Ta,
    aducând înapoi pe prizonierii lui Iacov.
Ai iertat vina poporului Tău,
    acoperindu-i toate păcatele.Sela
Ţi-ai oprit toată furia,
    ai renunţat la mânia Ta aprinsă!

Dumnezeul mântuirii noastre, adu-ne înapoi
    şi opreşte-Ţi supărarea faţă de noi!
Oare să te fi mâniat Tu pe noi pe vecie?
    Vei continua Tu să te mânii din generaţie în generaţie?
Oare să nu ne înviorezi Tu din nou,
    ca astfel poporul Tău să se bucure iarăşi de Tine?
Doamne, arată-ne iarăşi îndurarea Ta!
    Dă-ne din nou mântuirea Ta!

Eu voi asculta ce vorbeşte Dumnezeu, Domnul,
    căci El promite pacea poporului Său şi credincioşilor Săi,
        numai ei să nu se întoarcă la nebunie.
Într-adevăr, mântuirea Lui este aproape de cei ce se tem de El,
    pentru ca slava să locuiască în ţara noastră.

10 Îndurarea şi credincioşia se întâlnesc,
    iar dreptatea şi pacea se sărută.
11 Adevărul răsare din pământ,
    iar dreptatea priveşte din ceruri.
12 Da, Domnul dă ceea ce este bun,
    iar pământul nostru îşi dă rodul.
13 Dreptatea merge înaintea Lui
    şi pregăteşte calea pentru paşii Săi.