Het Boek

Psalmen 84

1Een psalm van de Korachieten voor de koordirigent. Te begeleiden met het muziekinstrument uit Gath.

Here van de hemelse legers,
wat zijn uw woningen prachtig!
Ik smacht van verlangen om bij U te komen.
Mijn ziel en mijn lichaam zingen uw lof,
de lof van de God die leeft.
Uw ogen zien zelfs een mus
die een plekje zoekt om te nestelen,
zelfs het nest van de zwaluw
ontgaat U niet, noch haar jongen.
Ook zij zijn welkom in uw tempel,
Here van de hemelse legers.
U bent mijn Koning en mijn God.
Gelukkig zijn de mensen
die heel dicht bij U leven,
zij zingen lofliederen voor U.
Gelukkig zijn de mensen
die uw kracht kennen en ervaren,
zij weten hoe zij op uw weg moeten blijven.
Wanneer zij in hun leven door een donker dal gaan,
ontspringen daar opeens allemaal bronnen.
Problemen veranderen in zegeningen.
Zij leven door uw kracht
en worden altijd door U beschermd.
Zij ontmoeten God in Sion, waar Hij woont.
Och Here, God van de hemelse legers,
luister toch naar mijn gebed.
Luister goed naar mij, God van Jakob.
10 God, U beschermt ons.
Kijk naar de man die U hebt uitgekozen.
11 Ik ben liever maar heel kort bij U,
dan jarenlang in een omgeving
waar men U niet kent.
Ik heb liever de minste plaats in uw huis
dan een ereplaats in een huis
waar men met U spot.
12 God de Here is het licht in mijn leven.
Hij beschermt mij altijd.
Hij schenkt vergeving
en herstelt ons in ere.
Mensen die volkomen naar zijn wil leven,
worden rijk door Hem gezegend.
13 Here van de hemelse legers,
gelukkig is hij die zijn vertrouwen op U stelt.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 84

Psalmul 84

Pentru dirijor. De cântat în ghitit[a]. Al korahiţilor. Un psalm.

Cât de plăcute sunt Lăcaşurile Tale,
    Doamne al Oştirilor[b]!

Sufletul meu tânjeşte şi suspină
    după curţile Domnului.
Inima şi trupul meu strigă de bucurie
    către Dumnezeul cel Viu.

Chiar şi pasărea îşi găseşte o casă,
    chiar şi rândunica îşi găseşte un cuib pentru ea,
        un loc unde să-şi pună puii,
un loc la altarele Tale,
    Doamne al Oştirilor, Împăratul meu şi Dumnezeul meu!
Ferice de cei ce locuiesc în Casa Ta,
    căci ei Te laudă mereu!Sela
Ferice de oamenii a căror tărie este în Tine
    şi a căror inimă se îndreaptă spre înălţimile Sionului.
Când străbat aceştia valea Plângerii[c],
    ei o prefac într-un loc cu izvoare,
        pe care ploaia timpurie îl acoperă cu iazuri[d].
Ei merg din putere în putere
    şi se înfăţişează înaintea lui Dumnezeu, în Sion.
Doamne, Dumnezeul Oştirilor[e], ascultă-mi rugăciunea!
    Pleacă-Ţi urechea, Dumnezeule al lui Iacov!Sela
Scut al nostru, ia aminte, Dumnezeule!
    Priveşte cu bunăvoinţă la faţa unsului Tău!

10 Mai bine o zi în curţile Tale,
    decât o mie în altă parte.
Mai bine stau[f] în pragul Casei[g] Dumnezeului meu,
    decât să locuiesc în corturile răutăţii.
11 Căci Domnul Dumnezeu este soare şi scut;
    El dă îndurare şi slavă.
        Nu lipseşte de bine pe cei ce umblă în integritate.

12 Doamne al Oştirilor,
    ferice de omul care-şi pune încrederea în Tine!

Notas al pie

  1. Psalmii 84:1 Titlu. Vezi Ps. 8
  2. Psalmii 84:1 Ebr.: YHWH Ţevaot; şi în vs. 3, 12
  3. Psalmii 84:6 Lit.: valea Baca, cu referire, probabil, la o vale aridă, situată pe drumul peregrinilor spre Ierusalim; este posibil ca autorul să fi avut în vedere şi un joc de cuvinte bazat pe asonanţă (cuvinte care sună asemănător, dar se scriu diferit şi au înţelesuri diferite) între numele văii şi specificul ei (o zonă aridă, lipsită de apă) şi substantivul plângere, de unde unele traduceri au redat Valea Plângerii
  4. Psalmii 84:6 Sau: de binecuvântări; berekot (iazuri)-berakot (binecuvântări)
  5. Psalmii 84:8 Ebr.: YHWH Elohim Ţevaot
  6. Psalmii 84:10 Sau: o mie unde aleg eu într-alt loc. / Am ales să stau mai bine
  7. Psalmii 84:10 Sau: Mai bine să păzesc porţile Casei