Het Boek

Psalmen 84:1-13

1Een psalm van de Korachieten voor de koordirigent. Te begeleiden met het muziekinstrument uit Gat.

2Here van de hemelse legers,

wat zijn uw woningen prachtig!

3Ik smacht van verlangen om bij U te komen.

Mijn ziel en mijn lichaam zingen uw lof,

de lof van de God die leeft.

4Uw ogen zien zelfs een mus

die een plekje zoekt om te nestelen,

zelfs het nest van de zwaluw

ontgaat U niet, noch haar jongen.

Ook zij zijn welkom in uw tempel,

Here van de hemelse legers.

U bent mijn Koning en mijn God.

5Gelukkig zijn de mensen

die heel dicht bij U leven,

zij zingen lofliederen voor U.

6Gelukkig zijn de mensen

die uw kracht kennen en ervaren,

zij weten hoe zij op uw weg moeten blijven.

7Wanneer zij in hun leven door een donker dal gaan,

ontspringen daar opeens allemaal bronnen.

Problemen veranderen in zegeningen.

8Zij leven door uw kracht

en worden altijd door U beschermd.

Zij ontmoeten God in Sion, waar Hij woont.

9Och Here, God van de hemelse legers,

luister toch naar mijn gebed.

Luister goed naar mij, God van Jakob.

10God, U beschermt ons.

Kijk naar de man die U hebt uitgekozen.

11Ik ben liever maar heel kort bij U,

dan jarenlang in een omgeving

waar men U niet kent.

Ik heb liever de minste plaats in uw huis

dan een ereplaats in een huis

waar men met U spot.

12God de Here is het licht in mijn leven.

Hij beschermt mij altijd.

Hij schenkt vergeving

en herstelt ons in ere.

Mensen die volkomen naar zijn wil leven,

worden rijk door Hem gezegend.

13Here van de hemelse legers,

gelukkig is hij die zijn vertrouwen op U stelt.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 84:1-12

Psalmul 84

Pentru dirijor. De cântat în ghititTitlu. Vezi Ps. 8.. Al fiilor lui Korah. Un psalm.

1Cât de plăcute sunt locuințele Tale,

Doamne al Oștirilor1, 3, 12 Ebr.: YHWH Țebaot.!

2Sufletul meu tânjește și se mistuie de dor

după curțile Domnului.

Inima și trupul meu strigă de bucurie

către Dumnezeul cel Viu.

3Chiar și pasărea își găsește o casă,

chiar și rândunica își găsește un cuib pentru ea,

un loc unde să‑și pună puii,

un loc la altarele Tale,

Doamne al Oștirilor, Împăratul meu și Dumnezeul meu!

4Ferice de cei ce locuiesc în Casa Ta!

Ei Te laudă neîncetat! Selah

5Ferice de omul a cărui tărie este în Tine!

Drumurile spre Sion se află în inima lor.

6Când străbat ei valea Plângerii6 Lit.: valea Baca, cu referire, probabil, la o vale aridă, situată pe drumul peregrinilor spre Ierusalim. Este posibil ca autorul să fi avut în vedere și un joc de cuvinte bazat pe asonanță (cuvinte care sună asemănător, dar se scriu diferit și au înțelesuri diferite), între numele văii și specificul ei (o zonă aridă, lipsită de apă) și substantivul plângere.,

o prefac într‑un izvor.

Ploaia timpurie o acoperă, de asemenea, cu binecuvântări6 Sau: iazuri, termen identic, în ebraica veche, cu cel ales în text. Ulterior, masoreții au făcut diferența între cele două cuvinte, alegând un singur sens prin intermediul unei vocalizări diferite. Nu este exclus ca autorul să fi folosit un joc de cuvinte intenționat, încadrând astfel în context ambele sensuri..

7Ei merg din putere în putere

și se înfățișează înaintea lui Dumnezeu, în Sion.

8Doamne, Dumnezeul Oștirilor, ascultă‑mi rugăciunea!

Ia aminte, Dumnezeu al lui Iacov! Selah

9Dumnezeule, uită‑Te la scutul nostru!

Privește la fața unsului Tău!

10Căci mai bine o zi în curțile Tale,

decât o mie în altă parte!

Am ales să stau10 Sau: decât o mie unde aleg eu. / Să stau mai bine. în pragul Casei Dumnezeului meu,

decât să locuiesc în corturile răutății.

11Căci Domnul Dumnezeu este soare și scut;

El dă îndurare și glorie.

Nu lipsește de niciun bine pe cei al căror umblet este fără pată.

12Doamne al Oștirilor,

ferice de omul care se încrede în Tine!