Het Boek

Psalmen 84

1Een psalm van de Korachieten voor de koordirigent. Te begeleiden met het muziekinstrument uit Gath.

Here van de hemelse legers,
wat zijn uw woningen prachtig!
Ik smacht van verlangen om bij U te komen.
Mijn ziel en mijn lichaam zingen uw lof,
de lof van de God die leeft.
Uw ogen zien zelfs een mus
die een plekje zoekt om te nestelen,
zelfs het nest van de zwaluw
ontgaat U niet, noch haar jongen.
Ook zij zijn welkom in uw tempel,
Here van de hemelse legers.
U bent mijn Koning en mijn God.
Gelukkig zijn de mensen
die heel dicht bij U leven,
zij zingen lofliederen voor U.
Gelukkig zijn de mensen
die uw kracht kennen en ervaren,
zij weten hoe zij op uw weg moeten blijven.
Wanneer zij in hun leven door een donker dal gaan,
ontspringen daar opeens allemaal bronnen.
Problemen veranderen in zegeningen.
Zij leven door uw kracht
en worden altijd door U beschermd.
Zij ontmoeten God in Sion, waar Hij woont.
Och Here, God van de hemelse legers,
luister toch naar mijn gebed.
Luister goed naar mij, God van Jakob.
10 God, U beschermt ons.
Kijk naar de man die U hebt uitgekozen.
11 Ik ben liever maar heel kort bij U,
dan jarenlang in een omgeving
waar men U niet kent.
Ik heb liever de minste plaats in uw huis
dan een ereplaats in een huis
waar men met U spot.
12 God de Here is het licht in mijn leven.
Hij beschermt mij altijd.
Hij schenkt vergeving
en herstelt ons in ere.
Mensen die volkomen naar zijn wil leven,
worden rijk door Hem gezegend.
13 Here van de hemelse legers,
gelukkig is hij die zijn vertrouwen op U stelt.

New Living Translation

Psalm 84

Psalm 84

For the choir director: A psalm of the descendants of Korah, to be accompanied by a stringed instrument.[a]

How lovely is your dwelling place,
    O Lord of Heaven’s Armies.
I long, yes, I faint with longing
    to enter the courts of the Lord.
With my whole being, body and soul,
    I will shout joyfully to the living God.
Even the sparrow finds a home,
    and the swallow builds her nest and raises her young
at a place near your altar,
    O Lord of Heaven’s Armies, my King and my God!
What joy for those who can live in your house,
    always singing your praises. Interlude

What joy for those whose strength comes from the Lord,
    who have set their minds on a pilgrimage to Jerusalem.
When they walk through the Valley of Weeping,[b]
    it will become a place of refreshing springs.
    The autumn rains will clothe it with blessings.
They will continue to grow stronger,
    and each of them will appear before God in Jerusalem.[c]

O Lord God of Heaven’s Armies, hear my prayer.
    Listen, O God of Jacob. Interlude

O God, look with favor upon the king, our shield!
    Show favor to the one you have anointed.

10 A single day in your courts
    is better than a thousand anywhere else!
I would rather be a gatekeeper in the house of my God
    than live the good life in the homes of the wicked.
11 For the Lord God is our sun and our shield.
    He gives us grace and glory.
The Lord will withhold no good thing
    from those who do what is right.
12 O Lord of Heaven’s Armies,
    what joy for those who trust in you.

Notas al pie

  1. 84:Title Hebrew according to the gittith.
  2. 84:6 Or Valley of Poplars; Hebrew reads valley of Baca.
  3. 84:7 Hebrew Zion.