Het Boek

Psalmen 84:1-13

1Een psalm van de Korachieten voor de koordirigent. Te begeleiden met het muziekinstrument uit Gat.

2Here van de hemelse legers,

wat zijn uw woningen prachtig!

3Ik smacht van verlangen om bij U te komen.

Mijn ziel en mijn lichaam zingen uw lof,

de lof van de God die leeft.

4Uw ogen zien zelfs een mus

die een plekje zoekt om te nestelen,

zelfs het nest van de zwaluw

ontgaat U niet, noch haar jongen.

Ook zij zijn welkom in uw tempel,

Here van de hemelse legers.

U bent mijn Koning en mijn God.

5Gelukkig zijn de mensen

die heel dicht bij U leven,

zij zingen lofliederen voor U.

6Gelukkig zijn de mensen

die uw kracht kennen en ervaren,

zij weten hoe zij op uw weg moeten blijven.

7Wanneer zij in hun leven door een donker dal gaan,

ontspringen daar opeens allemaal bronnen.

Problemen veranderen in zegeningen.

8Zij leven door uw kracht

en worden altijd door U beschermd.

Zij ontmoeten God in Sion, waar Hij woont.

9Och Here, God van de hemelse legers,

luister toch naar mijn gebed.

Luister goed naar mij, God van Jakob.

10God, U beschermt ons.

Kijk naar de man die U hebt uitgekozen.

11Ik ben liever maar heel kort bij U,

dan jarenlang in een omgeving

waar men U niet kent.

Ik heb liever de minste plaats in uw huis

dan een ereplaats in een huis

waar men met U spot.

12God de Here is het licht in mijn leven.

Hij beschermt mij altijd.

Hij schenkt vergeving

en herstelt ons in ere.

Mensen die volkomen naar zijn wil leven,

worden rijk door Hem gezegend.

13Here van de hemelse legers,

gelukkig is hij die zijn vertrouwen op U stelt.

Bibelen på hverdagsdansk

Salmernes Bog 84:1-13

I Guds hus

1Til korlederen: Brug et strengeinstrument.84,1 Der bruges et ukendt hebraisk ord: Gittit. En sang af en af Koras efterkommere.

2Hvor herlig er din bolig,

Almægtige Gud!

3Min sjæl længes efter at være i dit tempel,

alt i mig glæder sig over den levende Gud.

4Spurvene bygger rede tæt ved dit alter,

svalerne slår sig ned dér og får unger.

De ønsker at være i din nærhed, Herre,

min almægtige konge og Gud.

5Velsignede er de, der bor i dit hus,

for de kan altid synge lovsange til dig!

6Velsignede er de, der søger styrke hos dig,

som af hjertet ønsker at komme til dit bjerg.

7Skal de end vandre gennem tårernes dal,

forfrisker du dem med dit kildevand,

de mættes af regnens velsignelser.

8Deres styrke forøges og vokser,

de træder frem for Gud på Zions høj.

9Hør mig, Herre, almægtige Gud,

lyt til min bøn, du Israels Gud.

10Se i nåde til din udvalgte konge,

hjælp ham, som beskytter dit folk.

11Én dag i din helligdom er bedre

end tusinde dage andre steder.

Hellere være dørvogter i Guds hus

end have overflod i de gudløses telte.

12For Herren er vores sol og skjold,

han giver nåde og herlighed.

De, der er ærlige og oprigtige,

nægter han intet godt.

13Almægtige Herre,

velsignede er alle, der stoler på dig.