Het Boek

Psalmen 84:1-13

1Een psalm van de Korachieten voor de koordirigent. Te begeleiden met het muziekinstrument uit Gat.

2Here van de hemelse legers,

wat zijn uw woningen prachtig!

3Ik smacht van verlangen om bij U te komen.

Mijn ziel en mijn lichaam zingen uw lof,

de lof van de God die leeft.

4Uw ogen zien zelfs een mus

die een plekje zoekt om te nestelen,

zelfs het nest van de zwaluw

ontgaat U niet, noch haar jongen.

Ook zij zijn welkom in uw tempel,

Here van de hemelse legers.

U bent mijn Koning en mijn God.

5Gelukkig zijn de mensen

die heel dicht bij U leven,

zij zingen lofliederen voor U.

6Gelukkig zijn de mensen

die uw kracht kennen en ervaren,

zij weten hoe zij op uw weg moeten blijven.

7Wanneer zij in hun leven door een donker dal gaan,

ontspringen daar opeens allemaal bronnen.

Problemen veranderen in zegeningen.

8Zij leven door uw kracht

en worden altijd door U beschermd.

Zij ontmoeten God in Sion, waar Hij woont.

9Och Here, God van de hemelse legers,

luister toch naar mijn gebed.

Luister goed naar mij, God van Jakob.

10God, U beschermt ons.

Kijk naar de man die U hebt uitgekozen.

11Ik ben liever maar heel kort bij U,

dan jarenlang in een omgeving

waar men U niet kent.

Ik heb liever de minste plaats in uw huis

dan een ereplaats in een huis

waar men met U spot.

12God de Here is het licht in mijn leven.

Hij beschermt mij altijd.

Hij schenkt vergeving

en herstelt ons in ere.

Mensen die volkomen naar zijn wil leven,

worden rijk door Hem gezegend.

13Here van de hemelse legers,

gelukkig is hij die zijn vertrouwen op U stelt.

Asante Twi Contemporary Bible

Nnwom 84:1-12

Dwom 84

Kora mma dwom.

1Ao Asafo Awurade,

wʼatenaeɛ hɔ yɛ ahomeka!

2Me kra pere, mpo ɛtɔ piti,

sɛ ɔbɛkɔ Awurade adihɔ;

mʼakoma ne me honam team

frɛ Onyankopɔn ɔteasefoɔ.

3Mpo akasanoma anya fie,

na asomfena nso anwono ne pirebuo,

baabi a ɔbɛhwane ne mma

wɔ beaeɛ bi a ɛbɛn wʼafɔrebukyia,

Ao Asafo Awurade, me Ɔhene ne me Onyankopɔn.

4Nhyira nka wɔn a wɔte wo fie;

na wɔkamfo wo din daa.

5Nhyira nka wɔn a wɔwɔ wo mu ahoɔden,

na wɔde wɔn akoma hyɛ akwantuo ase kɔhwehwɛ wo.

6Sɛ wɔfa Baka Bɔnhwa no mu a,

wɔma hɔ yɛ nsuwansuwa;

osutɔberɛ nsuo nso de nhyira pii kata asase no so.

7Wɔkɔ no ahoɔden so berɛ nyinaa,

kɔsi sɛ wɔn mu biara bɛpue Onyankopɔn anim wɔ Sion.

8Ao Asafo Awurade, Onyankopɔn tie me mpaeɛbɔ;

Ao Yakob Onyankopɔn, yɛ aso ma me.

9Ao Onyankopɔn, hwɛ yɛn akokyɛm;

fa ahummɔborɔ hwɛ deɛ woasra no ngo no.

10Wʼadihɔ hɔ da korɔ tena

yɛ sene nnafua apem wɔ baabi foforɔ;

mepɛ sɛ mɛyɛ ɔpono ano hwɛfoɔ wɔ Onyankopɔn fie

sene sɛ mɛtena amumuyɛfoɔ ntomadan mu.

11Ɛfiri sɛ Awurade Onyankopɔn yɛ owia ne ɛkyɛm;

Awurade hunu mmɔbɔ na ɔhyɛ animuonyam;

ɔremfa ade pa biara nkame

wɔn a wɔteneɛ.

12Ao Asafo Awurade,

nhyira nka onipa a ɔde ne ho to wo so.