Het Boek

Psalmen 84:1-13

1Een psalm van de Korachieten voor de koordirigent. Te begeleiden met het muziekinstrument uit Gat.

2Here van de hemelse legers,

wat zijn uw woningen prachtig!

3Ik smacht van verlangen om bij U te komen.

Mijn ziel en mijn lichaam zingen uw lof,

de lof van de God die leeft.

4Uw ogen zien zelfs een mus

die een plekje zoekt om te nestelen,

zelfs het nest van de zwaluw

ontgaat U niet, noch haar jongen.

Ook zij zijn welkom in uw tempel,

Here van de hemelse legers.

U bent mijn Koning en mijn God.

5Gelukkig zijn de mensen

die heel dicht bij U leven,

zij zingen lofliederen voor U.

6Gelukkig zijn de mensen

die uw kracht kennen en ervaren,

zij weten hoe zij op uw weg moeten blijven.

7Wanneer zij in hun leven door een donker dal gaan,

ontspringen daar opeens allemaal bronnen.

Problemen veranderen in zegeningen.

8Zij leven door uw kracht

en worden altijd door U beschermd.

Zij ontmoeten God in Sion, waar Hij woont.

9Och Here, God van de hemelse legers,

luister toch naar mijn gebed.

Luister goed naar mij, God van Jakob.

10God, U beschermt ons.

Kijk naar de man die U hebt uitgekozen.

11Ik ben liever maar heel kort bij U,

dan jarenlang in een omgeving

waar men U niet kent.

Ik heb liever de minste plaats in uw huis

dan een ereplaats in een huis

waar men met U spot.

12God de Here is het licht in mijn leven.

Hij beschermt mij altijd.

Hij schenkt vergeving

en herstelt ons in ere.

Mensen die volkomen naar zijn wil leven,

worden rijk door Hem gezegend.

13Here van de hemelse legers,

gelukkig is hij die zijn vertrouwen op U stelt.

Akuapem Twi Contemporary Bible

Nnwom 84:1-12

Dwom 84

Koramma dwom.

1Awurade Asafo,

wʼatenae hɔ yɛ ahomeka!

2Me kra pere, mpo ɛtɔ beraw,

sɛ ɔbɛkɔ Awurade adiwo;

me koma ne me honam teɛ mu

frɛ Onyankopɔn teasefo.

3Mpo akasanoma anya ofi,

na asomfena nso anwen ne berebuw,

faako a obesow ne mma

wɔ beae bi a ɛbɛn wʼafɔremuka,

Awurade Asafo, me Hene ne me Nyankopɔn.

4Nhyira nka wɔn a wɔte wo fi;

na wɔkamfo wo din daa.

5Nhyira nka wɔn a wɔwɔ wo mu ahoɔden,

na wɔde wɔn koma fi akwantu ase kɔhwehwɛ wo.

6Sɛ wɔfa Baka Bon no mu a

wɔma hɔ yɛ nsuwansuwa;

asusow bere nsu so taataa hɔ.

7Wɔkɔ no ahoɔden so bere nyinaa,

kosi sɛ wɔn mu biara bepue Onyankopɔn anim wɔ Sion.

8Asafo Awurade Nyankopɔn, tie me mpaebɔ;

Yakob Nyankopɔn, yɛ aso ma me.

9Ao, Onyankopɔn, hwɛ yɛn nkatabo;

fa ahummɔbɔ hwɛ nea woasra no ngo no.

10Wʼadiwo hɔ da koro tena

ye sen nnafua apem wɔ baabi foforo;

mepɛ sɛ mɛyɛ ɔponanohwɛfo wɔ Onyankopɔn fi

sen sɛ mɛtena amumɔyɛfo ntamadan mu.

11Efisɛ Awurade Nyankopɔn yɛ owia ne kyɛm;

Awurade hu mmɔbɔ na ɔhyɛ anuonyam;

ɔmmfa ade pa biara nkame

wɔn a wɔteɛ.

12Asafo Awurade,

nhyira nka onipa a ɔde ne ho to wo so.