Het Boek

Psalmen 83:1-19

1Een psalm van Asaf.

2Laat iets van U horen, o God.

Spreek toch en blijf niet werkeloos toezien.

3Uw tegenstanders gaan tekeer.

De mensen die U haten, krijgen de overhand.

4Zij beramen aanslagen tegen uw volk

en overleggen hoe zij uw volgelingen kunnen aanvallen.

5Zij zeggen tegen elkaar:

‘We gaan dat hele volk uitroeien.

Niemand kent dan nog het volk van Israël.’

6Zij waren het al snel eens

en hebben een verdrag gesloten

om gezamenlijk tegen U op te staan.

7De Edomieten en Ismaëlieten,

de Moabieten en de Hagrieten.

8De Gebalieten, Ammonieten en Amalekieten,

en ook de Filistijnen,

samen met de inwoners van de stad Tyrus.

9Ook Assur kwam erbij,

het helpt de nakomelingen van Lot.

10Doe met hen maar hetzelfde

als U met de Midjanieten deed

en als met Sisera.

Of zoals met Jabin bij de rivier de Kison.

11Zij werden bij Endor verslagen en gedood,

hun lijken dienden als mest voor het land.

12Dood hun leiders,

zoals U met de koningen Oreb en Zeëb hebt gedaan.

Doe met hun koningen hetzelfde als U deed

met de Midjanitische koningen Zebach en Salmunna.

13Want zij wilden uw land in bezit nemen.

14Mijn God, laat hen zweven

als de zaadjes van een distel,

blaas hen weg

als kaf dat door de wind wordt verdreven.

15Zoals het vuur een bos verbrandt

en de vlammen de bergen roodgloeiend maken,

16achtervolg hen zo met uw storm,

jaag hun schrik aan met uw wervelwind.

17Maak hen te schande,

misschien zullen zij dan ooit

nog eens naar U zoeken, Here.

18Laten zij zich schamen

en door schrik overmand worden,

laat hen door de grond gaan van berouw.

19Dan zullen zij eindelijk beseffen

dat U de Here bent,

dat U de Allerhoogste bent op de aarde.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 83:1-18

Psalmul 83

O cântare. Un psalm al lui Asaf.

1Dumnezeule, să nu păstrezi tăcerea!

Să nu taci și să nu rămâi mut, Dumnezeule!

2Căci iată, dușmanii Tăi vociferează,

și cei ce Te urăsc își ridică fruntea.

3Uneltesc împotriva poporului Tău,

fac planuri împotriva celor ocrotiți de Tine.

4Ei spun: „Haideți să‑i nimicim ca neam

și să nu mai fie amintit numele lui Israel!“

5Iată‑i pe cei care au hotărât într‑un gând

să încheie un legământ împotriva Ta:

6corturile Edomului și ismaeliții,

Moabul și hagareniții6 Urmași ai lui Agar. Sau hagriți, urmași ai lui Hagri (1 Cron. 11:38; 27:31).,

7Ghebal7 Biblos., Amon și Amalek,

Filistia și locuitorii Tyrului;

8de asemenea, li s‑a alăturat și Asiria,

punându‑și brațul alături de cel al fiilor lui Lot. Selah

9Fă‑le ca lui Midian,

ca lui Sisera și lui Iabin la râul Chișon,

10care au fost nimiciți la En‑Dor,

devenind gunoi pentru pământ!

11Fă‑le nobililor lor ca lui Oreb și Zeeb,

iar tuturor prinților lor fă‑le ca lui Zebah și Țalmuna,

12căci ei zic: „Să luăm în stăpânire

pășunile lui Dumnezeu!“

13Dumnezeul meu, fă‑i ca un vârtej de praf,

ca o pleavă luată de vânt,

14ca un foc ce mistuie pădurea,

și ca o flacără ce aprinde munții!

15Așa urmărește‑i cu furtuna Ta

și îngrozește‑i cu vijelia Ta!

16Umple‑le fața de rușine,

ca să ajungă să caute Numele Tău, Doamne!

17Să fie făcuți de rușine și îngroziți pentru totdeauna!

Să fie dați de rușine și să piară!

18Și să știe astfel că Tu, al Cărui Nume este Domnul,

Tu și numai Tu ești Cel Preaînalt peste întreg pământul!