Het Boek

Psalmen 83:1-19

1Een psalm van Asaf.

2Laat iets van U horen, o God.

Spreek toch en blijf niet werkeloos toezien.

3Uw tegenstanders gaan tekeer.

De mensen die U haten, krijgen de overhand.

4Zij beramen aanslagen tegen uw volk

en overleggen hoe zij uw volgelingen kunnen aanvallen.

5Zij zeggen tegen elkaar:

‘We gaan dat hele volk uitroeien.

Niemand kent dan nog het volk van Israël.’

6Zij waren het al snel eens

en hebben een verdrag gesloten

om gezamenlijk tegen U op te staan.

7De Edomieten en Ismaëlieten,

de Moabieten en de Hagrieten.

8De Gebalieten, Ammonieten en Amalekieten,

en ook de Filistijnen,

samen met de inwoners van de stad Tyrus.

9Ook Assur kwam erbij,

het helpt de nakomelingen van Lot.

10Doe met hen maar hetzelfde

als U met de Midjanieten deed

en als met Sisera.

Of zoals met Jabin bij de rivier de Kison.

11Zij werden bij Endor verslagen en gedood,

hun lijken dienden als mest voor het land.

12Dood hun leiders,

zoals U met de koningen Oreb en Zeëb hebt gedaan.

Doe met hun koningen hetzelfde als U deed

met de Midjanitische koningen Zebach en Salmunna.

13Want zij wilden uw land in bezit nemen.

14Mijn God, laat hen zweven

als de zaadjes van een distel,

blaas hen weg

als kaf dat door de wind wordt verdreven.

15Zoals het vuur een bos verbrandt

en de vlammen de bergen roodgloeiend maken,

16achtervolg hen zo met uw storm,

jaag hun schrik aan met uw wervelwind.

17Maak hen te schande,

misschien zullen zij dan ooit

nog eens naar U zoeken, Here.

18Laten zij zich schamen

en door schrik overmand worden,

laat hen door de grond gaan van berouw.

19Dan zullen zij eindelijk beseffen

dat U de Here bent,

dat U de Allerhoogste bent op de aarde.

Hoffnung für Alle

Psalm 83:1-19

Aufstand der Völker

1Ein Lied von Asaf.

2Gott, schweige nicht!

Sieh nicht so still und untätig zu!

3Höre doch, wie deine Feinde rebellieren;

alle, die dich hassen, sind stolz und siegessicher.

4Sie planen einen heimtückischen Anschlag auf dein Volk;

sie halten Kriegsrat gegen die Menschen,

die unter deinem Schutz stehen.

5»Kommt!«, sagen sie, »wir wollen dieses Volk ausrotten!

Den Namen Israel soll niemand mehr kennen!«

6Darin sind sie sich völlig einig,

alle haben sich gegen dich verschworen:

7die Leute von Edom und die Ismaeliter,

die Moabiter und die Hagariter,

8die von Gebal, Ammon und Amalek,

die Philister und die Bewohner von Tyrus;

9sogar die Assyrer haben sich ihnen angeschlossen –

sie verbünden sich mit den Moabitern und den Ammonitern83,9 Wörtlich: mit den Söhnen Lots. – Vgl. 1. Mose 19,30‒38..

10Herr, schlage sie in die Flucht wie damals die Midianiter!

Besiege sie wie den Kanaaniterkönig Jabin

mit seinem Heerführer Sisera am Fluss Kischon!

11Bei En-Dor wurden sie vernichtet,

und ihre Leichen verrotteten auf dem Acker.

12Töte ihre Fürsten wie Oreb und Seeb,

bestrafe ihre Machthaber wie Sebach und Zalmunna!

13Sie alle hatten einst gesagt:

»Wir erobern das Land, das Gott gehört!«

14Mein Gott! Wirble sie davon wie ausgedörrte Disteln,

wie Spreu, die der Wind verweht!

15Wie ein Flächenbrand, dessen Flammen

Berge und Wälder fressen,

16so verfolge sie durch ein Unwetter,

erschrecke sie mit einem Sturm!

17Lass sie vor Scham erröten,

damit sie endlich nach dir, Herr, fragen!

18Sie sollen scheitern und für immer verstummen,

ja, lass sie in ihrer Schande umkommen!

19Denn sie müssen erkennen, dass du allein der Herr bist,

der Herrscher über die ganze Welt!