Het Boek

Psalmen 83

1Een psalm van Asaf.

Laat iets van U horen, o God.
Spreek toch en blijf niet werkeloos toezien.
Uw tegenstanders gaan tekeer.
De mensen die U haten, krijgen de overhand.
Zij beramen aanslagen tegen uw volk
en overleggen hoe zij uw volgelingen kunnen aanvallen.
Zij zeggen tegen elkaar:
‘We gaan dat hele volk uitroeien.
Niemand kent dan nog het volk van Israël.’
Zij waren het al snel eens
en hebben een verdrag gesloten
om gezamenlijk tegen U op te staan.
De Edomieten en Ismaëlieten,
de Moabieten en de Hagarenen.
De Gebalieten, Ammonieten en Amalekieten,
en ook de Filistijnen,
samen met de inwoners van de stad Tyrus.
Ook Assur kwam erbij,
het helpt de nakomelingen van Lot.
10 Doe met hen maar hetzelfde
als U met de Midjanieten deed
en als met Sisera.
Of zoals met Jabin bij de rivier de Kison.
11 Zij werden bij Endor verslagen en gedood,
hun lijken dienden als mest voor het land.
12 Dood hun leiders,
zoals U met de koningen Oreb en Zeëb hebt gedaan.
Doe met hun koningen hetzelfde als U deed
met de Midjanitische koningen Zebah en Zalmuna.
13 Want zij wilden uw land in bezit nemen.
14 Mijn God, laat hen zweven
als de zaadjes van een distel,
blaas hen weg
als kaf dat door de wind wordt verdreven.
15 Zoals het vuur een bos verbrandt
en de vlammen de bergen roodgloeiend maken,
16 achtervolg hen zo met uw storm,
jaag hun schrik aan met uw wervelwind.
17 Maak hen te schande,
misschien zullen zij dan ooit
nog eens naar U zoeken, Here.
18 Laten zij zich schamen
en door schrik overmand worden,
laat hen door de grond gaan van berouw.
19 Dan zullen zij eindelijk beseffen
dat U de Here bent,
dat U de Allerhoogste bent op de aarde.

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Заб 83

1Дирижёру хора. Под гиттит[a]. Песнь потомков Кораха.

Как прекрасно Твоё жилище,
    Вечный, Повелитель Сил!
Истомилась моя душа,
    стремясь во дворы храма Вечного;
сердце моё и плоть
    поют Богу живому.
Даже воробей находит себе дом,
    и ласточка – гнездо,
    чтобы вывести своих птенцов,
у Твоего жертвенника,
    о Вечный, Повелитель Сил,
    Царь мой и Бог мой.
Благословенны живущие в доме Твоём;
    они непрестанно будут восхвалять Тебя. Пауза

Благословен человек, сила которого в Тебе,
    в чьём сердце есть желание отправиться в Иерусалим.
Проходя долиною Плача[b],
    они открывают в ней источники,
    и дождь покрывает её водоёмами[c].
Они крепнут всё больше и больше,
    и каждый предстаёт перед Аллахом на Сионе.

Вечный, Бог Сил, услышь мою молитву;
    внемли мне, Бог Якуба. Пауза
10 Взгляни, Аллах, на царя, на щит наш;[d]
    посмотри с благоволением на помазанника Своего.

11 Один день во дворах Твоего храма
    лучше тысячи вне его стен.
Лучше быть у порога дома Аллаха,
    чем жить в шатрах у нечестивых.
12 Потому что Вечный Бог – наше солнце и щит;
    Вечный даёт благодать и славу.
Тех, кто ходит непорочно,
    Он не лишает благ.

13 О Вечный, Повелитель Сил,
    благословен человек, надеющийся на Тебя.

Notas al pie

  1. 83:1 Гиттит   – см. сноску на 80:1.
  2. 83:6 Или: «долиною Баха».
  3. 83:7 Или: «благословением».
  4. 83:10 Или: «Взгляни, Аллах, Щит наш».