Het Boek

Psalmen 83:1-19

1Een psalm van Asaf.

2Laat iets van U horen, o God.

Spreek toch en blijf niet werkeloos toezien.

3Uw tegenstanders gaan tekeer.

De mensen die U haten, krijgen de overhand.

4Zij beramen aanslagen tegen uw volk

en overleggen hoe zij uw volgelingen kunnen aanvallen.

5Zij zeggen tegen elkaar:

‘We gaan dat hele volk uitroeien.

Niemand kent dan nog het volk van Israël.’

6Zij waren het al snel eens

en hebben een verdrag gesloten

om gezamenlijk tegen U op te staan.

7De Edomieten en Ismaëlieten,

de Moabieten en de Hagrieten.

8De Gebalieten, Ammonieten en Amalekieten,

en ook de Filistijnen,

samen met de inwoners van de stad Tyrus.

9Ook Assur kwam erbij,

het helpt de nakomelingen van Lot.

10Doe met hen maar hetzelfde

als U met de Midjanieten deed

en als met Sisera.

Of zoals met Jabin bij de rivier de Kison.

11Zij werden bij Endor verslagen en gedood,

hun lijken dienden als mest voor het land.

12Dood hun leiders,

zoals U met de koningen Oreb en Zeëb hebt gedaan.

Doe met hun koningen hetzelfde als U deed

met de Midjanitische koningen Zebach en Salmunna.

13Want zij wilden uw land in bezit nemen.

14Mijn God, laat hen zweven

als de zaadjes van een distel,

blaas hen weg

als kaf dat door de wind wordt verdreven.

15Zoals het vuur een bos verbrandt

en de vlammen de bergen roodgloeiend maken,

16achtervolg hen zo met uw storm,

jaag hun schrik aan met uw wervelwind.

17Maak hen te schande,

misschien zullen zij dan ooit

nog eens naar U zoeken, Here.

18Laten zij zich schamen

en door schrik overmand worden,

laat hen door de grond gaan van berouw.

19Dan zullen zij eindelijk beseffen

dat U de Here bent,

dat U de Allerhoogste bent op de aarde.

Ang Pulong Sa Dios

Salmo 83:1-18

Salmo 8383:0 Salmo 83 Ang ulohan sa Hebreo: Ang awit ni Asaf.

Pag-ampo alang sa Kapildihan sa Kaaway

1O Dios, ayaw pagpakahilom. Lihok!

2Tan-awa ang imong mga kaaway,

gakaguliyang sila ug nagapasigarbo nga modaog sila.

3Nagaplano sila sa tago batok sa katawhan nga imong gipanalipdan.

4Miingon sila, “Dali kamo! Laglagon ta ang nasod sa Israel aron dili na kini mahinumdoman hangtod sa kahangtoran.”

5Nagkauyon sila sa ilang daotang plano.

Naghimo silag kasabotan batok kanimo.

6Sila mao ang mga Edomihanon, Ishmaelinhon, Moabihanon, Hagarnon,

7Gebalihanon, Amonihanon, Amalekanhon, Filistihanon, ug ang katawhan sa Tyre.

8Miapil usab kanila ang Asiria nga usa ka lig-ong kaabin sa mga kaliwat ni Lot.83:8 mga kaliwat ni Lot: Tingali mao ang mga Moabihanon ug mga Amonihanon.

9Pildiha sila, Ginoo, sama sa imong gihimo sa mga Midianhon, ug kang Sisera ug kang Jabin didto sa Yuta sa Kishon.

10Nangamatay sila sa Endor ug ang ilang mga patayng lawas nangadunot sa yuta.

11Laglaga ang ilang mga pangulo sama sa imong gihimo kang Oreb, kang Zeeb, kang Zeba, ug kang Zalmuna.

12Miingon sila, “Angkonon nato ang yuta sa Dios.”

13O Dios ko, kataga sila sama sa abog o sa tahop nga gipalid sa hangin.

14-15Sama sa kalayo nga molamoy sa mga kakahoyan sa bukid, gukda sila ug hadloka sa imong hangin ug bagyo.

16Pakaulawi sila, Ginoo, hangtod nga modangop sila kanimo.

17Hinaut pa nga maulawan sila ug malisang sa walay kataposan.

Hinaut pa nga mamatay sila sa tumang kaulaw!

18Hinaut pa nga makaamgo sila nga ikaw, Ginoo, mao lang ang Labing Halangdong Dios sa tibuok kalibotan.