Het Boek

Psalmen 82:1-8

1Een psalm van Asaf.

God staat te midden van de bijeenkomst van de goden,

Hij treedt in hun midden als rechter op.

2Het lijkt wel of U de ongelovigen recht verschaft

en ons niet. Hoelang moet dat nog duren?

3Spreek uw oordeel uit over armen en wezen,

laat het recht zegevieren voor de armzaligen

en hen die niets hebben.

4Bevrijd de man die wordt vernederd en de arme,

red hen uit de handen van de misdadigers.

5Zij zijn dom en kunnen niets vatten,

zij lopen in het donker en de aarde wankelt onder uw voeten.

6‘Toch heb Ik gezegd:

“U bent goden, kinderen van de Allerhoogste, allemaal.” ’

7Net als andere mensen zullen zij sterven

en vallen als overwonnen koningen.

8Kom, God, spreek recht over de aarde.

Alle volken zijn immers van U?

New International Version

Psalms 82:1-8

Psalm 82

A psalm of Asaph.

1God presides in the great assembly;

he renders judgment among the “gods”:

2“How long will you82:2 The Hebrew is plural. defend the unjust

and show partiality to the wicked?82:2 The Hebrew has Selah (a word of uncertain meaning) here.

3Defend the weak and the fatherless;

uphold the cause of the poor and the oppressed.

4Rescue the weak and the needy;

deliver them from the hand of the wicked.

5“The ‘gods’ know nothing, they understand nothing.

They walk about in darkness;

all the foundations of the earth are shaken.

6“I said, ‘You are “gods”;

you are all sons of the Most High.’

7But you will die like mere mortals;

you will fall like every other ruler.”

8Rise up, O God, judge the earth,

for all the nations are your inheritance.