Het Boek

Psalmen 82

1Een psalm van Asaf.

God staat te midden van de bijeenkomst van de goden,
Hij treedt in hun midden als rechter op.
Het lijkt wel of U de ongelovigen recht verschaft
en ons niet. Hoelang moet dat nog duren?
Spreek uw oordeel uit over armen en wezen,
laat het recht zegevieren voor de armzaligen
en hen die niets hebben.
Bevrijd de man die wordt vernederd en de arme,
red hen uit de handen van de misdadigers.
Zij zijn dom en kunnen niets vatten,
zij lopen in het donker en de aarde wankelt onder uw voeten.
Toch heb Ik gezegd:
‘U bent goden, kinderen van de Allerhoogste, allemaal.’
Net als andere mensen zullen zij sterven
en vallen als overwonnen koningen.
Kom, God, spreek recht over de aarde.
Alle volken zijn immers van U?

The Message

Psalm 82

An Asaph Psalm

1God calls the judges into his courtroom,
    he puts all the judges in the dock.

2-4 “Enough! You’ve corrupted justice long enough,
    you’ve let the wicked get away with murder.
You’re here to defend the defenseless,
    to make sure that underdogs get a fair break;
Your job is to stand up for the powerless,
    and prosecute all those who exploit them.”

Ignorant judges! Head-in-the-sand judges!
    They haven’t a clue to what’s going on.
And now everything’s falling apart,
    the world’s coming unglued.

6-7 “I commissioned you judges, each one of you,
    deputies of the High God,
But you’ve betrayed your commission
    and now you’re stripped of your rank, busted.”

O God, give them their just deserts!
    You’ve got the whole world in your hands!