Het Boek

Psalmen 82

1Een psalm van Asaf.

God staat te midden van de bijeenkomst van de goden,
Hij treedt in hun midden als rechter op.
Het lijkt wel of U de ongelovigen recht verschaft
en ons niet. Hoelang moet dat nog duren?
Spreek uw oordeel uit over armen en wezen,
laat het recht zegevieren voor de armzaligen
en hen die niets hebben.
Bevrijd de man die wordt vernederd en de arme,
red hen uit de handen van de misdadigers.
Zij zijn dom en kunnen niets vatten,
zij lopen in het donker en de aarde wankelt onder uw voeten.
Toch heb Ik gezegd:
‘U bent goden, kinderen van de Allerhoogste, allemaal.’
Net als andere mensen zullen zij sterven
en vallen als overwonnen koningen.
Kom, God, spreek recht over de aarde.
Alle volken zijn immers van U?

King James Version

Psalm 82

1God standeth in the congregation of the mighty; he judgeth among the gods.

How long will ye judge unjustly, and accept the persons of the wicked? Selah.

Defend the poor and fatherless: do justice to the afflicted and needy.

Deliver the poor and needy: rid them out of the hand of the wicked.

They know not, neither will they understand; they walk on in darkness: all the foundations of the earth are out of course.

I have said, Ye are gods; and all of you are children of the most High.

But ye shall die like men, and fall like one of the princes.

Arise, O God, judge the earth: for thou shalt inherit all nations.